" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

#2 EIZ 2013 - VAN WERKEN ZONDER WACHTLIJST, NAAR WERKEN MET EEN WACHTLIJST

CC zorgadviseurs

Thursday, June 27, 2013 from 3:30 PM to 7:30 PM (CEST)

#2 EIZ 2013 - VAN ZONDER WACHTLIJST, NAAR WERKEN...

Registration Information

Type End Quantity
Ja, ik ben aanwezig! Ended Free  

Share #2 EIZ 2013 - VAN WERKEN ZONDER WACHTLIJST, NAAR WERKEN MET EEN WACHTLIJST

Event Details

Op donderdag 27 juni a.s. staat het 2e EIZ event van 2013 gepland. Centraal staat in dit event wachtlijstmanagement. Werken zonder wachtlijst is een bekend begrip. Gaat dit begrip nog wel op? Steeds meer organisaties krijgen te maken met een teruglopende wachtlijst. De wachtlijst komt onder het kritieke niveau en dat gaat de organisatie merken in de mate van overcapaciteit en verspilling van capaciteiten. Is het hebben van een wachtlijst juist niet nodig om een buffer te creeren en om efficient met de capaciteiten om te gaan? 


AANMELDEN
Voor deze middag op 27 juni  2013 zijn ±25 plaatsen beschikbaar, het event wordt georganiseerd op onze trainingslocatie in Woerden. Dit event is bedoeld voor professionals werkzaam in de ziekenhuizen die dagelijks met complexe zorglogistieke vraagstukken handelen. Deelname is kosteloos.

Via de SUBSCRIBE knop hierboven kunt u zich aanmelden. Voor overige vragen kunt u terecht bij bij Marije Wouters via m.wouters@cczorgadviseurs.nl.


INNOVATIE IN ZORGLOGISTIEK IN 2013

Logistiek in de zorg is een continue zoektocht naar de optimale balans tussen de ideale capaciteit, procesoptimalisatie en de kwaliteit van zorg. Innovatie in dit vakgebied is dan ook niks vreemds, er vinden veel ontwikkelingen plaats waarbij integrale sturing op zowel capaciteit en productie sterk toeneemt. Dagelijks ziet CC mooie ontwikkelingen die te vaak onzichtbaar blijven voor andere organisaties. Hoog tijd om te verbinden, elkaar te ontmoeten en te inspireren in 2013!

 

EIZ (HET EXPERTISE- EN INNOVATIE IN ZORGLOGISTIEK)

Als CC zien wij een sterke behoefte naar het delen van kennis, inspiratie en te leren van best practices. Vandaar dat ook in 2013 het EIZ-netwerk (Expertise en Innovatieplatform in Zorglogistiek), weer is gestart en dit zich doorzet in 2013. Deze reeks van events is specifiek gericht op de professionals binnen ziekenhuizen die dagelijks te maken hebben met complexe zorglogistieke vraagstukken.

Sinds 2008 stelt het EIZ-netwerk zich als doel:

  • Het bij elkaar brengen van professionals uit de zorg die dagelijks met logistieke optimalisatie te maken hebben.
  • Op de hoogte blijven van de meeste actuele ontwikkelingen op het zorglogistieke vakgebied.
  • Verbinding maken met experts op het gebied van zorglogistiek.
  • Een platform bieden voor de best practice ziekenhuizen.
  • Een uitdagende omgeving te bieden waar inzichten worden verzameld en ideeën worden gedeeld.
  • De mogelijkheid bieden om vraagstukken in te brengen en tips te krijgen van professionals en netwerkleden.

Uw ideeën zijn welkom! Wilt u een vraagstuk uit uw organisatie inbrengen, heeft u een best practice case en wilt u deze presenteren of heeft u ideeën om het EIZ-netwerk nog beter te maken. Hiervoor is de Linkedin-groep, via deze link kunt u meediscussiëren over uitdagende vraagstukken en blijft u op de hoogte van innovaties op het gebied van zorglogistiek. CC stelt zich als doel om het EIZ-netwerk te faciliteren en te stimuleren zodat er een netwerk ontstaat voor en door de professionals.


PLANNING 2013

Op verzoek van de netwerkleden staan er voor 2013 een viertal interessante meetings gepland met de volgende thema's. De precieze invulling van de dagen wordt nader bepaald, naar aanleiding van de actualiteit en de wensen van de netwerkleden.


#1 HET BELANG VAN EEN ZORGLOGISTIEKE VISIE - 28 maart 2013 (16:00-19:30)

#2 VAN WERKEN ZONDER WACHTLIJST, NAAR WERKEN MET WACHTLIJST - 27 juni 2013 (16:00-19:30)

#3 INSPIREREND BEDRIJFSBEZOEK AAN ... - 26 september 2013 (tbd)

#4 VAN TACTISCHE PLANNING NAAR OPERATIONELE PLANNING - 28 december 2013 (15:30-19:30)

 


EIZ wordt mede mogelijk gemaakt door CC zorgadviseurs.

Have questions about #2 EIZ 2013 - VAN WERKEN ZONDER WACHTLIJST, NAAR WERKEN MET EEN WACHTLIJST? Contact CC zorgadviseurs

When & Where

Houttuinlaan 14
3447 GM Woerden
Netherlands

Thursday, June 27, 2013 from 3:30 PM to 7:30 PM (CEST)


  Add to my calendar

Organizer

CC zorgadviseurs

CC zorgadviseurs is een organisatie voor management consultancy in de zorg. Gericht op de professional en de organisatie, om processen te verbeteren en vernieuwen.

  Contact the Organizer
#2 EIZ 2013 - VAN WERKEN ZONDER WACHTLIJST, NAAR WERKEN MET EEN WACHTLIJST
Woerden Events Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.