" rel="stylesheet">
Skip Main Navigation
Page Content
This event has ended

Onderwijsheid - februari 2012

Trust in People

Friday, February 10, 2012 from 12:00 PM to 10:00 PM (CET)

Ticket Information

Type End Quantity
Onderwijsheid Ended Free  

Share Onderwijsheid - februari 2012

Event Details

VOL GEBOEKT - 8 feb 2012 - VOL GEBOEKT

Klik onderstaande link voor inschrijving volgende sessie op 9 maart 2012:

http://onderwijsheidmaart2012.eventbrite.com


In samenwerking met Novilo hebben wij een eerste module van de opleiding Onderwijsheid ingepland op vrijdag 10 februari 2012 van 12u-22u te Zoetermeer. De training wordt gesponsord door Trust in People en is voor u dus gratis.


Bewustzijn is de sleutel voor elke verandering. Zowel vanuit het individu alsmede het collectief. Als je bewust bent, maak je andere keuzes, vertoon je ander gedrag en krijg je andere ervaringen.

Kijk om je heen en zie het resultaat wat de jeugd van gisteren er vandaag van bakt. Mensen die werken in financiele instellingen en onwetend meewerken aan de ondergang van de wereld economie. Bestuurders die zich persoonlijk verrijken met miljoenen zonder enige gewetensnood voor de gevolgen voor anderen (films: InsideJob, Wallstreet). Democratisch gekozen landbestuurders die niet tijdig noodzakelijke maatregelen durven nemen in het belang van de maatschappij, maar de deelbelangen van hun achterban blijven behartigen. Bestuurders die de hete kastanjes overlaten aan de opvolger. Overheden die het niet eens kunnen worden op een klimaattop in Kopenhagen 2010, waar wetenschappers aangeven dat een globale temperatuur verhoging van 2 graden fataal is voor de leefbaarheid van onze aarde. Mensen in organisaties - met of zonder opleiding - zijn zich nu eenmaal niet altijd even bewust van de consequenties, waardoor hun keuzes vaak als primitief bestempeld kan worden.  Dit kun je ze niet kwalijk nemen. Niemand heeft ze op school of thuis geleerd dat een individueel- en groepsbewustzijn een belangrijke factor is voor het maken van goede keuzes. Een basisbegrip van het individueel- en groepsbewustzijn is daarom voor iedereen net zo noodzakelijk als dat we leren lezen, schrijven en rekenen.

  • U krijgt handvatten aangereikt waarmee u kleine volwassenen stimuleert het beste uit zichzelf naar boven te halen.
  • Middels veilige spelsituaties worden levenswijsheden aangeboden die het mogelijk maken om toekomstige (moeilijke) praktijk situaties in wijsheid te beleven.
  • Levenswijsheden zoals hoe om te gaan met veranderingen, hoe  om te gaan met communicatie, hoe om te gaan met anderen, hoe om te gaan met (on)eerlijkheid, hoe om te gaan met complimenten & kritiek, hoe om te gaan met verlies & tegenslag, hoe om te gaan met verantwoordelijkheid, en hoe maak je nou goede keuzes in het leven.
  • Spelevaluties worden ondersteund middels een voorgedefinieerde mindmap cq word-spin.
  • Periodiek worden ook metingen gedaan rondom uw eigen talenten & zelfbewustzijn. In een later stadium worden periodiek dezelfde metingen (over u ) gedaan bij mensen uit uw omgeving. De afwijkingen tussen uw zelfbeeld en dat van uw omgeving, biedt een indicatie welke levensthema’s interressant zijn voor de vervolgopleiding.
  • Tijdens de opleiding ondergaat u de spellen zelf, zodat u deze later zelf in praktijk kan toepassen.

Afgelopen jaar zijn tryouts gedaan met deze spellen. Ons doel is een bewuste verandering in het onderwijs te bewerkstelligen en zoveel mogelijk ambassadeurs op te leiden die dit gedachtengoed kunnen uitdragen. Dat gaat stap voor stap en jullie staan aan het begin van deze onderwijs evolutie. Uiteindelijk bereiken we samen een kritieke massa. De kans op een evenwichtige hoogontwikkelde samen-leving zal toenemen naarmate wij levenswijsheden van onze ouderen kunnen vertalen naar ons onderwijssysteem. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.


Have questions about Onderwijsheid - februari 2012? Contact Trust in People

When & Where

2 Hugo de Grootlaan
2729 Zoetermeer
Netherlands

Friday, February 10, 2012 from 12:00 PM to 10:00 PM (CET)


  Add to my calendar
Onderwijsheid - februari 2012
Zoetermeer Events Class

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.