Coaching & Trainen in Aandacht, Ruimte en Compassie.

In een aanwezige geest zijn vele mogelijkheden, in een afgeleide weinig.

Het trainen van je geest is een essentieel aspect van zelfontwikkeling. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het optimaal kunnen gebruiken van je talenten en vaardigheden. Dit geldt niet alleen voor individuen, maar zeker ook voor groepen, teams en organisaties. Hoezeer we ook geschoold zijn in vaardigheden en kennis - en dat zijn we - als we onze geest niet de baas zijn dan zullen onze prestaties, effectiviteit, tevredenheid en zelfwaardering onder het maaiveld blijven.

Een ruime en rustige geest, die niet constant afgeleid is door onbelangrijke en vaak ook onprettige zaken, biedt een fundament voor ontspannen doelgerichtheid, dialoog  en optimaal gebruik van onze kennis.

MindConsult heeft als missie individuen, teams en organisaties optimaal gebruik te laten maken van alle al aanwezige kennis en vaardigheden, ongeacht de omstandigheden.

Tijdens dit proces wordt de zelfwerkzaamheid getraind zodat men na de trainingfase het proces zelf kan voortzetten. Zo versterken we de eigen invloed, verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid.

Met vriendelijke groet,

Ramo de Boer


Specialismen: Individuele- en teamcoaching, Meditatie, Mindfulness en Lojong (trainen van de geest).