AFCEA ALV en Eindejaarsdiner Do 8 december 2016
Sales Ended
AFCEA ALV en Eindejaarsdiner Do 8 december 2016

AFCEA ALV en Eindejaarsdiner Do 8 december 2016

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek

Velperweg 147

Kumpulan

6824 MB Arnhem

Netherlands

View Map

Event description

Description

UITNODIGING
ALV en ANNUAL DINNER

Geacht AFCEA-lid,
Namens het bestuur van AFCEA The Hague Chapter heb ik het genoegen u en uw partner te mogen uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering en aansluitend het Annual Dinner 2016.

Dit wordt gehouden op donderdag 8 december in de Kumpulan van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem, Velperweg 147.

De ontvangst is vanaf 17 uur. Om 18 uur begint de ledenvergadering met een korte terugblik over het afgelopen jaar, de financiële verantwoording en de bestuursverkiezing. Vervolgens kijken we naar het programma voor 2017. Na dit formele gedeelte zal drs. Marco Lohnstein, historicus verbonden aan het Museum Bronbeek, een inleiding verzorgen over het militair optreden in lndonesië vóór 1942. Na het aperitief volgt een lndonesische rijsttafel om ca. 20 uur.
Voor de partners zal dhr. Andy Arnts, hoofdredacteur van Frankrijk-magazine En Route, een causerie verzorgen over een verrassend Frans onderwerp. Tijdens het diner zal de dansgroep Putri Gunung optreden met traditioneel lndonesische dans.
Ook dit jaar zijn aan het evenement kosten verbonden. Mede door sponsoring kan de eigen bijdrage evenwel worden beperkt tot € 20,= per persoon voor AFCEA-leden en hun partners. Dit geldt eveneens voor degenen die deze uitnodiging op persoonlijke titel hebben ontvangen.
Wij stimuleren bedrijven graag om ook eigen gasten uit te nodigen, hiervoor geldt een bijdrage van € 50,= per persoon en wordt een nota verstrekt.
lnschrijven voor deelname doet u via de link EventBrite die in de e-mail is ingevoegd of via onze website (www.afcea.nl). Daarbij kunt u uw eventuele dieetwensen ook aangeven.

Graag uw inschrijving uiterlijk op donderdag 1 december.
Wij zijn verheugd dat dit evenement georganiseerd kan worden mede dankzij bijdragen van een aantal sponsoren. Mocht ook uw bedrijf interesse hebben om het Annual Dinner financieel te steunen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris, Jaap van der Lelie.

lk ontmoet u graag op 8 december in de Kumpulan!

Met vriendelijke groet,
ir. L.P. (Bert) Booman
brigadegeneraal bd van de Technische Staf
Chapter president


Kledingadvies: black tie en voor militairen (actief, res of bd) 'avondtenue 1'; voor dames kort of lang avondtoilet.


Over het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek en de Kumpulan:


Tussen Arnhem en Velp ligt het historische landgoed Bronbeek. Koning Willem III schonk het in 1859 aan de Nederlandse staat om er een ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis’ te stichten. Het verzorgingshuis geniet vandaag de dag bekendheid als Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum ‘Bronbeek’. Toen het voortbestaan van Bronbeek in 1984 in het geding kwam, besloot het ministerie van Defensie het complex een bredere basis te geven. Eén van de daaruit voortvloeiende initiatieven was de realisatie van het Indisch-Indonesisch congres- en ontmoetingscentrum Kumpulan (Indonesisch voor samenkomst).

Om een en ander te verwezenlijken, werd het vrijstaande karakteristieke hospitaal van Bronbeek drastisch verbouwd en waar nodig gerenoveerd. Het geheel in Indische en Indonesische stijl ingerichte centrum omvat nu een moderne en goed geoutilleerde congreszaal, een Indisch specialiteitenrestaurant, een Indische toko en een fraai terras. Mede door de ligging op het landgoed, ook wel bekend als ‘het laatste stukje Indië’, groeide Kumpulan in de loop der jaren uit tot een exclusief trefpunt voor instellingen, organisaties en bedrijven die, op wat voor wijze dan ook, een binding hebben met het voormalige Nederlands-Indië.

KumpulanKumpulan


Share with friends

Date and Time

Location

Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek

Velperweg 147

Kumpulan

6824 MB Arnhem

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved