Sales Ended

Do 27 september 2018 AFCEA Dinnermeeting De Yp, Rijswijk

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Politie Training Centrum, Gebouw de Yp

Katschiplaan 10

2496 ZN Rijswijk

Netherlands

View Map

Event description

Description

Graag maak ik u attent op de eerstvolgende AFCEA The Hague Chapter meeting.

Voor Defensie en Politie medewerkers is een beperkt aantal gratis toegangsbewijzen beschikbaar.


Parkeren: Op de parkeerplaats en in de straten rondom het gebouw.


AFCEA Seminar Donderdag 27 september 2018

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie: resultaten en perspectieven

Locatie: Politie Training Centrum, Gebouw de Yp, Katschiplaan 10, 2496 ZN Den Haag

Eén van de belangrijkste ambities voor de totstandkoming van de Nationale Politie was de verbetering van de ICT-omgeving. Daartoe is in 2011 door de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie geïnitieerd. Formeel met als doel om een aantal nijpende ICT-problemen op te lossen en te zorgen voor het stabiliseren, verbeteren en vernieuwen van de informatiehuishouding.

Inmiddels is het vijf jaar later en kan de balans worden opgemaakt. Ondanks alle scepsis over softwareontwikkeling in het domein van de overheid is er volgens de rapportage van een Review Board veel bereikt. Zo was eind 2017 ongeveer driekwart van de gemaakte afspraken in het aanvalsprogramma gehaald, het aantal grote storingen gedaald (van ruim vierduizend in 2010 naar 358 in 2017), het ICT-landschap vereenvoudigd (van twaalfhonderd naar 370 applicaties) en de werkplekken en ondersteunende omgevingen (zoals bedrijfsvoeringsystemen voor facilitair management, financiën, personeelsadministratie, opleidingen, enz.) gestandaardiseerd.

Het rapport van de board dateert van oktober 2017. De toezichthouder schrijft hierin echter ook dat dienders niet voldoende worden ondersteund zoals bij de start van het Aanvalsplan ICT is beoogd en dat er voor de agenten op straat te weinig zichtbare producten zijn opgeleverd.

Er is in 2017 eveneens een onderzoek uitgevoerd door Gartner.

De hoofdconclusie over de stand van zaken in relatie tot referentie organisaties world wide met betrekking tot de positie van IT: operationele en technische infrastructuur zijn marktconform. De bedrijfsvoering is ook marktconform en loopt in deze voorop.

De uitkomsten van dit onderzoek laten dus een gunstiger beeld zien.

De twee sprekers bij het seminar zijn gepokt en gemazeld binnen de politieorganisatie en hebben leidinggegeven aan het Aanvalsprogramma. Zij zullen de actuele stand van zaken in hun domein weergeven en waar mogelijk gaan ze in op vragen.

Buiten het Aanvalsprogramma om werd MEOS (Mobiel Effectiever Op Straat) ontwikkeld, een app waarmee agenten op straat toegang hebben tot verschillende systemen en identiteitsbewijzen kunnen controleren. Stap voor stap worden hierin verschillende functies toegevoegd. Opvallend is dat de Review Board meldt dat de MEOS-app oorspronkelijk niet in de scope van het aanvalsplan stond.

Geïnteresseerden die zich vooraf een beeld willen vormen, kunnen de eindrapportage van de Review Board raadplegen, via de volgende link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/11/16/eindverslag-review-board-aanvalsprogramma-iv-politie

Twee ervaren insiders vertellen ook welke nieuwe doelen nog worden nagestreefd in de grootste overheidsorganisatie van Nederland. De presentaties zullen worden verlevendigd met een aantal illustratieve beelden.

Het tweede deel van het seminar gaat over twee aanverwante onderwerpen. Er is een presentatie over de wijze waarop kennismanagement wordt vormgegeven met gebruikmaking van semantische zoekcriteria, zodat de gebruiker afhankelijk van zijn werkstatus wordt voorzien van passende content.

De laatste spreker zal een Engelstalige presentatie geven met de intrigerende titel: "Participatory Digital Urbanization; Developing digital urban solutions through bottom-based engagement and collaborative patterning."

Deze presentatie richt zich op:

1. Challenges with SmartCity projects

2. A short introduction to Pattern Languages

3. An approach using bottom-based participation

4. How bottom-up insights can be used to create minimal top-down structures

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

  • 15.30 uur Inloop en ontvangst
  • 16.00 uur Aanvalsplan IT, de resultaten in het ‘blauwe’ domein
    • Ruud Staijen, Commissaris van Politie, Programmamanager Nationale Politie;
  • 16.30 uur Aanvalsplan IT, de resultaten in het bedrijfskundige domein
    • Bas van Tol, Commissaris van Politie, Programmamanager Nationale Politie;
  • Korte pauze
  • 17.15 uur KomPol: Kennis op Maat Politie, Kennismanagement in het digitale domein
    • Bert Hanning, Hoofdinspecteur van Politie, Product Owner KomPol
  • 17.45 uur Participatory Digital Urbanization
    • Indranil Bhattacharya, Owner Product Foundry
  • 18.15 uur Borrel
  • 18.45 uur Buffet
  • 19.30 uur Afsluiting

Inschrijving via EventBrite, vanaf 15 augustus

Share with friends

Date and Time

Location

Politie Training Centrum, Gebouw de Yp

Katschiplaan 10

2496 ZN Rijswijk

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved