FET SOUP JOUMOU

Actions Panel

FET SOUP JOUMOU

Een feest voor de Haitiaanse Soup Joumou! | Fet Soup Joumou

By Haïtiaanse Vereniging in Nederland

When and where

Date and time

Starts on Saturday, February 19, 2022 · 3pm CET

Location

Musicon Soestdijksekade 2574AL Den Haag Netherlands

About this event

De Haïtiaanse Soup Joumou staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Dat is een feestje waard. Ook moeten we het nieuwe jaar nog een beetje inhuldigen!

Soup Joumou Ayisyen sou lis eritaj kiltirel mondyal UNESCO. Ann fete sa ansanm. Epi nou gen pou nou selebre nouvel ane a ankò!

Aanmelden uiterlijk 16 februari |Enskripsyon pa pli tard pase 16 fevrye. Gratis toegang | Antre pou gratis

Na aanmelding ontvang je een toegangsbewijs. Neem dat mee. | Aprè enskripsyon an wa resevwa yon tikèt pou antre, pote tikèt sa a ak ou.

Koffie en drankjes voor eigen rekening | Kafe ak bwazon sou pwòp kont ou

Programma | Pwogram

• Inloop vanaf 15.00 uur – informele ontmoeting | Antre apati 15.00 è – rankont enfòmel

• 15.30 uur: Welkom en presentatie over soup Joumou | Byenvini ak presantasyon sou Soup Joumou

• Ontmoeting | rankont enfòmel

• Vanaf ongeveer 16.30 uur – Soup Joumou | Apati apeprè 16.30 è – Soup Joumou

• Eind programma ongeveer 18.00 uur | Fin pwogram apeprè 18.00 è

We volgen alle huidige coronamaatregelen. Denk dus aan QR-code, geldige PCR-test of Bewijs van genezing. Controle bij de ingang | N ap swiv tout règleman kowona aktyèl yo. Ap genyen kontwòl nan antre lokal la. Tanpri pote k`òd QR ou , yon test valab oswa yon prèv gerizon ak ou .

About the organizer

De vereniging heeft als hoofddoel de Haïtiaanse gemeenschap in Nederland bij elkaar te brengen en een plaats te geven in de Nederlandse samenleving. Daarnaast wil HVIN Nederlanders, met name ouders van uit Haïti geadopteerde kinderen, over Haïti informeren en de kinderen zelf iets meegeven over het land en de cultuur van het land waar zij ooit geboren zijn. HVIN wil zodoende op een positieve manier bijdragen aan het versterken van het imago van Haïti in Nederland en een platform zijn voor Haïtianen in Nederland en voor iedereen die Haïti een warm hart toedraagt.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van culturele en maatschappelijke activiteiten. Zonder uw steun als lid kan HVIN niet bestaan.

Sales Ended