Het kennen van de kracht van de opstanding van Jezus Christus

Actions Panel

Early access

Het kennen van de kracht van de opstanding van Jezus Christus

De opstanding van Jezus Christus is het bewijs van de overwinning van het kruis.

When and where

Date and time

Location

De Medialoods Galvanistraat 23 3861 NJ Nijkerk Netherlands

Map and directions

How to get there

Refund Policy

No Refunds

About this event

 • 3 days 2 hours
 • Mobile eTicket

FOR ENGLISH PLEASE SCROLL DOWN

Conferentie met Dr. Ogbonnaya van Aactev8 International

Wij leven in een dynamische en veranderende wereld en weten niet wat de toekomst brengt. Sommigen kunnen goed omgaan met deze onzekerheid, anderen maken zich meer zorgen. Daarom is het zo belangrijk de kracht van de opstanding van Jezus Christus te begrijpen en te ervaren. Zo kunnen wij de soms moeilijke en uitdagende situaties in ons leven en de samenleving het hoofd bieden. Dr. Ogbonnaya zal in deze conferentie onderwijs geven over de hemelse structuren, de uitlijning van planeten en de invloed daarvan op wereldlijke heerschappij. Tijdens deze conferentie zullen met name aandacht besteden aan de situatie in Noord Europa en op welke wijze de negatieve cosmische invloed kan worden tegengegaan.

In Richteren 5:20 verteld de Bijbel ons dat de sterren vanuit de hemel, vanuit hun baan voor de overwinning strijden. Omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, hebben wij het voorrecht dat wij toegang hebben tot de hemelse gewesten. Wij hoeven niet machteloos toe te zien op wat er in de wereld gebeurd. De hemel staat achter ons wanneer wij het Koninkrijk van Jezus op aarde vestigen.

Dr. Ogbonnaya is de president en oprichter van Aactev8 International. Zijn onderwijs is verhelderend en verfrissend. Dr. O deelt vanuit zijn Joodse achtergrond zijn inzichten en begrip van de Bijbelse fundamenten vanuit het Christelijke perspectief. Hij is een gerespecteerd theoloog die Jezus Christus centraal in zijn onderwijs heeft staan. Hij is auteur van meerdere boeken over het christelijk geloof en leven. Samen met zijn vrouw Benedicta dienen zij in Venice United Methodist Church Los Angeles.

Alle diensten worden vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands

Aanvullende informatie:

 • Het aanbiddingsteam wordt later nog bekendgemaakt.
 • Gratis parkeren op locatie.
 • Hotel accommodatie kan gevonden worden op booking.com of airbnb.com.
 • Er is tijdens de conferentie geen apart programma voor kinderen.
 • Na aanmelding zal er geen restitutie worden verleend, tenzij de voorwaarden van Eventbrite hiervoor aanleiding geven.
 • De conferentie wordt opgenomen en de opnames zijn na afloop beschikbaar.
 • Er is geen catering beschikbaar. Wel is er koffie en thee.
 • In de omgeving zijn voldoende eetgelegenheden aanwezig.

Programma Donderdag 23 februari 2023

13:00 - 17:00 Aankomst en Registratie

19:00 - 22:00 Start van de conferentie

Programma Vrijdag 24 februari 2023 en Zaterdag 25 februari 2023

10:00 - 12:00 Eerste sessie

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00 Tweede sessie

15:00 - 15:30 Pauze

15:30 - 17:30 Derde Sessie

17:30 - 19:30 Diner

19:30 - 22:00 Vierde sessie

Activating Cosmic Forces in the Resurrection of Jesus Christ

Conference with Dr. Ogbonnaya of Aactev8 International

We are living in a dynamic, ever changing world. Many people are uncertain what the future will bring us. Some can embrace these challenges, other might be more afraid. But we all need the understanding the power of the resurrection of Jesus Christ. How can we overcome the difficult and challenging situations that confront us, both in our lives as in our society. Dr. Ogbonnaya will teach on the relation of the cosmic structures, the alignments and the influence on world governments. During this conference we pray for the situation in Northen Europe and how we can stop the negative cosmic influences that hinder the progress of the Kingdom of God.

In Judges 5:20 the Bible tells us that the stars fought from heaven, from their path they fought for the victory. As Christians we need to understand how the resurrection of Jesus Christ gives us acces to the heavenly realms and how we can govern from these spiritual dimensions. We are not powerless when it comes to bringing the Kingdom of Jesus Christ into the earth.

Dr. Ogbonnaya is the president and founder of Aactev8 international. His teachings are revelatory and refreshing. Based on his Jewish background Dr. O shares his insights and understanding of the Biblical foundations from a Christian perspective.

All services will be translated from English to Dutch.

Additional Information:

 • Worship team will be announced.
 • Free parking on location.
 • Accommodation can be found on booking.com or Airbnb.com.
 • There will be no children’s program during the conference.
 • Tikkun Olam has a no refund policy, unless the restitution policy of Eventbrite requires such.
 • The conference is being recorded also.
 • Recordings will be made available after the conference.
 • There is no catering available. Restaurants and take-away's are in the vicinity.

Program Thursday 23 February 2023

13:00 - 17:00 Arrival and Registration

19:00 - 22:00 Start of the conference

Program Friday 24 February 2023 and Saturday 25 February 2023

10:00 - 12:00 First Session

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 15:00 Second Session

15:00 - 15:30 Break

15:30 - 17:30 Third Session

17:30 - 19:30 Supper

19:30 - 22:00 Fourth Session

Program Sunday 26 February 2023

10:00 - 12:00 Sunday morning service in the Family Church.