Free

Midi du Developpement Durable/Middag van de Duurzame Ontwikkeling

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Salle de conférence-conferentiezaal 3A07-Verne

City Atrium (SPF Mobilité-FOD mobiliteit)

56 rue du Progrès

1210 Bruxelles

Belgium

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

[NL] Megatrends zijn structurele maatschappelijke veranderingen, vaak op wereldniveau, die onvermijdelijk een impact op onze toekomst zullen hebben. Hoe zit dat precies met deze megatrends en het behalen van de SDGs? Welke megatrends zullen een positieve invloed hebben en welke een negatieve? Is de internationale gemeenschap genoeg voorbereid om de uitdagingen die deze megatrends met zich meebrengen te kunnen opvangen?

Het FIDO nodigt u uit voor zijn volgende Middag van de Duurzame Ontwikkeling, waar we dieper in zullen gaan op megatrends binnen de duurzame ontwikkeling en welke invloed deze hebben op het behalen van de SDGs. De ontmoeting vindt plaats op 5 oktober van 12 tot 14 uur in de conferentiezaal ‘3A07 - Verne’ van de FOD Mobiliteit en Vervoer, City Atrium, Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel.

  • Vanaf 12 uur: onthaal van de deelnemers – breng zeker je lunchpakket mee, die je kan opeten in de coffee corner.. Het FIDO voorziet drank voor iedereen. Let wel op: eten en drinken zijn niet toegestaan in de conferentiezaal.

  • 12.30 uur tot 13.00 uur: Laurent Bontoux (Europese Commissie): wat zijn de mogelijke toekomstlijnen en uitdagingen om de weg naar een duurzame overgang verder te zetten?

  • 13.00 uur tot 13.30 uur: Bernard Mazijn (Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw en Universiteit Gent): praktisch voorbeeld met de uitputting van de beschikbare metaalreserves.

  • 13.30 uur tot 14.00 uur: vragen – antwoorden.

[FR] Les mégatendances sont de grands changements en cours, souvent à l'échelle mondiale, qui influenceront notre avenir de manière irréversible. Quelles sont les mégatendances susceptibles d’affaiblir ou de renforcer les SDGs ? La communauté internationale est-elle en mesure d’adapter ses réponses aux défis émergents pour atteindre ses objectifs en matière de développement durable ?

L’IFDD vous invite à son prochain Midi du Développement durable qui abordera la question des « SDGs à l’épreuve des mégatendances ». La rencontre se déroulera le 5 octobre, de 12h00 à 14h00, dans la salle de conférence ‘3A07 - Verne’ du SPF Mobilité et Transports, City Atrium, 56 rue du Progrès à 1210 Bruxelles.

  • Dès 12h00 : Accueil des participants - Apportez votre lunch, vous pourrez le consommer sur place dans l’espace coffee corner. L’IFDD vous offre les boissons. Veuillez noter qu’il est interdit de manger et de boire dans la salle de conférence.

  • 12h30 à 13h00 : Laurent Bontoux (Commission Européenne) : Quels sont les futurs possibles et quels sont les challenges pour maintenir le cap vers une transition durable ?

  • 13h00 à 13h30 : Bernard Mazijn ( Instituut vóór Duurzame Ontwikkeling vzw et Université de Gand) : Illustration d’un exemple pratique avec l’épuisement des réserves disponibles en métaux.

  • 13h30 à 14h00 : Questions-Réponses.

Share with friends

Date and Time

Location

Salle de conférence-conferentiezaal 3A07-Verne

City Atrium (SPF Mobilité-FOD mobiliteit)

56 rue du Progrès

1210 Bruxelles

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved