Opening: Gatekeepers

Actions Panel

Ticket sales end soon

Opening: Gatekeepers

Feestelijke onthulling van Monika Dahlberg's sculpturen door Wethouder Meliani bij Framer Framed

When and where

Date and time

Location

Framer Framed 71 Oranje-Vrijstaatkade 1093 KS Amsterdam Netherlands

Map and directions

How to get there

About this event

Scroll Down for English

NL

Kunstenaar Monika Dahlberg heeft in opdracht van Framer Framed twee sculpturen gemaakt die een permanente plek zullen krijgen bij de ingang van Framer Framed. De samenwerking met Dahlberg ontstond na de vraag van curator Zippora Elders of Framer Framed een bijdrage kon leveren aan het programma van Constant 101. Framer Framed en Monika Dahlberg gingen een samenwerking aan die leidde tot het realiseren van een nieuw permanent werk in – en reflecterend op – de publieke ruimte.

Het werk, met de titel Gatekeepers zal in bijzijn van de kunstenaar worden onthuld door de wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani en stadsdeelbestuurder Oost en portefeuillehouder kunst en cultuur Jan-Bert Vroege en in bijzijn van curator Zippora Elders op donderdag 29 september van 15.45-17 uur. U bent van harte uitgenodigd voor dit feestelijke event dat zal plaatsvinden op de Oranje Vrijstaatkade en in Framer Framed.

We zijn trots dat de beelden een permanente bestemming krijgen aan de kade, waar ze de zichtbaarheid en de identiteit van Framer Framed zullen vergroten.

Over

Dahlberg is geïnspireerd door het Manifest uit 1948 dat Constant Nieuwenhuys (1920-2005), beter bekend als Constant schreef voor Reflex, het orgaan van de experimentele groep Holland, die later dat jaar zou opgaan in de Cobra groep. In het manifest verlegt Constant het accent van de individuele kunstenaar naar de zelfexpressie van de massa. Volkskunst is volgens hem, een uitdrukking van het leven, uitsluitend gevoed door een natuurlijke drang naar levensexpressie.

EN

Artist Monika Dahlberg has made two sculptures that will be given a permanent place at the entrance of Framer Framed. The collaboration with Dahlberg arose after curator Zippora Elders asked if Framer Framed could contribute to Constant 101. Framer Framed and Monika Dahlberg entered into a collaboration that led to the realization of a new permanent work in – and reflecting on – public space.

The work, titled Gatekeepers, will be unveiled in the presence of artist Monika Dahlberg and curator Zippora Elders by the alderman for art and culture Touria Meliani and district administrator east Jan-Bert Vroege on Thursday 29 September from 15.45-17.00 hours. You are cordially invited to this festive event that will take place on the Oranje Vrijstaatkade and in Framer Framed.

We are proud that the sculptures will be given a permanent place on the quay, where they will increase the visibility and identity of Framer Framed.

About

Dahlberg is inspired by the 1948 Manifesto that Constant Nieuwenhuys (1920-2005), better known as Constant, wrote for Reflex, part of the experimental group Holland, which later that year would merge into the Cobra group. In the manifesto, Constant shifts the emphasis from the individual artist to the self-expression of the masses. According to him, folk art is an expression of life, fueled solely by a natural urge for expression.

Ticket sales end soon