€25

PASSE-PARTOUT IABR–2018+2020–THE MISSING LINK

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

NL
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam vindt plaats van 1 juni tot 8 juli 2018. Het is de achtste editie en het eerste deel van het tweeluik IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, dat in één keer in twee steden wordt georganiseerd: Rotterdam en Brussel.


De hoofdtentoonstelling is tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA-gebouw in Rotterdam, een rijksmonument in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). Plannen, projecten, films, foto’s en maquettes die context zijn en inspiratie bieden. Ook voor het werkprogramma dat in diezelfde periode wordt georganiseerd in het HAKA en het omliggende M4H-gebied. Een publiek programma met debatten, workshops, lezingen, conferenties, rondleidingen en nog heel veel meer. 2018 is het lanceerplatform, een werkbiennale, en we nodigen iedereen van harte uit om zich bij ons aan te sluiten.

KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE PROGRAMMA INFORMATIE OP ONZE WEBSITE


EN
The International Architecture Biennale Rotterdam will launch its eighth edition, part one of IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, in one go in two cities: Rotterdam and Brussels.

The main exhibition will take place from 1 June to 8 July 2018 in the HAKA Building in Rotterdam, a national industrial monument in the Merwe-Vierhavens District that is better known as M4H. It will include plans, projects, films, photographs and models that provide both context and inspiration to the work program that is organized in the same period in the HAKA Building and in the surrounding M4H District, a public program that includes debates, workshops, lectures, conferences, guided tours, and much, much more. The 2018 biennale is a launching pad, a work biennale, and we cordially invite everyone to join us.

CHECK OUR WEBSITE REGULARLY FOR PROGRAM UPDATES

Share with friends

Date and Time

Location

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved