Gratis

Bestuurlijke partnersessie MRA Warmte Koude Programma

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Provincie Noord-Holland

Dreef 3

2012 HR Haarlem

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Bestuurlijke partnersessie MRA Warmte en Koude programma: gebiedsgerichte aanpak

Over dit evenement

Hoe pak jij de kansen voor een warmtenet in jouw regio?

Graag nodigen we je uit voor de bestuurlijke partnersessie van het Warmte Koude Programma MRA op 18 maart (13-17 uur plus borrel). We gaan in op de vraag waar we op dit moment staan met warmtenetten in de MRA. Zien we de urgentie nog? En wat kunnen we vandaag en morgen doen?In de bestuurlijke partnersessie willen we met elkaar bespreken hoe we van verschillende onderdelen (bijv. bronnenstrategie, Transitievisies Warmte, Wijkuitvoeringsplannen) tot een samenhangende warmtenetstrategie in de regio kunnen komen. We gaan in op de uitbreiding van bestaande warmtenetten (startmotor) en de ontwikkeling van nieuwe. Ook gaan we in op de fasen die we doorlopen en welke condities voor welke warmtesystemen nodig zijn.

De bestuurlijke partnersessie zal plaatsvinden bij de provincie Noord-Holland in Haarlem (Dreef 3).

Het doel van de dag is om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten. Per deelregio kijken we naar waar we nu staan, naar het perspectief voor de komende 5 à 10 jaar, de fasen die we moeten doorlopen en welke condities voor welke warmtesystemen nodig zijn. Welke besluiten zijn er nu nodig om projecten een stap verder te brengen? Ook gaan we in op de rol van de gemeente bij het organiseren van een warmtenet. 

In de ochtend organiseren we een werksessie met jullie medewerkers waarin we gebiedsgericht aan de slag gaan met kansen voor warmtenetten. Duidelijk wordt wat de situatie per deelgebied is, ook in relatie tot het basisscenario en de handelingsperspectieven uit Grand Design 2.0. Daarnaast gaan we in op de rol van de gemeente bij het organiseren van een warmtenet. In de middag volgt de stuurgroepvergadering waarin we de voortgang bespreken van het Warmte Koude Programma.

Graag zien we je dan!

Datum en tijd

Locatie

Provincie Noord-Holland

Dreef 3

2012 HR Haarlem

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen