Gratis

BIM Loket Dialoogtafel: Digitaal samenwerken op de campus van TU Delft

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Bouwcampus

Van der Burghweg 1

2628 CS Delft

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Digitaal samenwerken op de campus van TU Delft

De directie Campus & Real Estate (CRE) beheert de assets van TU Delft. Goed assetmanagement vraagt om toekomstbestendig informatiebeheer. Tijdens deze Dialoogtafel gaan wij hierover het gesprek met elkaar aan. TU Delft en Kuijpers delen hun perspectief over langdurig beheer van informatie. Daarna gaan wij aan tafels uiteen om oplossingsrichtingen te bedenken voor vragen die spelen op de gastlocatie:

 • Bij Asset Lifecycle Information Management (ALIM) is de beschikbaarheid, kwaliteit en integriteit van informatie zeer belangrijk. Wat voor soort mensen met welke competenties hebben we hiervoor nodig en hoe moet de organisatie hierop ingericht worden?

  Veel beheerorganisaties zijn vanuit de basis ingericht op traditioneel 2D (technisch) informatiebeheer. Kunnen we met de huidige inrichting van deze organisaties en competenties van mensen de omslag maken naar data based informatiebeheer?

 • Hoe kunnen wij de informatie voor de duur van het contract (30 jaar) gaan beheren?

  Gebouwen hebben een levenscyclus van 30-40 jaar. In deze beheer-, onderhouds- en gebruiksperiode moet de gebouwinformatie up-to-date zijn. Hoe organiseren en borgen wij dit in een IT-omgeving die sterk in ontwikkeling is?

 • Moeten wij de ILS van het Universitair Vastgoed Informatie Platform (UVIP) en Aedes (vereniging van woningcoöperaties) eenzijdig gaan voorschrijven of kan/moet het anders?

  Binnenkort wordt de ILS Ontwerp en Engineering samen met de ILS Aedes / UVIP gepresenteerd en gepubliceerd bij het BIM Loket. Zit de B&U sector te wachten op verschillende opdrachtgevers die (al dan niet gezamenlijk) een eigen ILS opstellen en publiceren?

 • Kunnen wij naar beheer van geoBIM in één data-omgeving?

  De wereld van BIM-data en GIS-data zijn nog twee aparte werelden. Hoewel er een sterke verwevenheid en relatie bestaat tussen energie, water en datanetwerken, zijn het nog aparte informatiewerelden. Hoe kunnen we de informatie uit deze werelden samen brengen?

 • Hoe kunnen wij in de bouwwereld van onze fouten leren, door deze openlijk te delen?

  Het is niet gebruikelijk de ervaringen die wij opdoen (de fouten die wij maken) openlijk te delen met onze concullega’s. Dit speelt binnen de gehele B&U sector, zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers. Hoe kunnen wij dit gezamenlijk doorbreken?

Wil je meepraten, geef je dan snel op!Locatie

De Bouwcampus, Van der Burghweg 1, Delft

Ontvangst

Vanaf 12:30 ontvangen wij je met een broodje. Het programma gaat rond 13:15 uur van start.TU Delft

De TU Delft is de afgelopen jaren gestaag gestegen in de internationale ranglijsten en behoort nu tot de 20 beste universiteiten in Europa én tot de top 20 van technische universiteiten wereldwijd (THE en QS). De TU Delft neemt internationaal een leidende positie in met zijn onderzoek op uiteenlopende gebieden als quantum-nano, bio-nano, civiele techniek, maritieme techniek, bouwkunde, transport, watermanagement, lucht- en ruimtevaarttechnologie en robotica.


Directie Campus & Real Estate (CRE)

CRE is onderdeel van de Universiteitsdienst (UD) waarin 10 directies als ondersteunende organisatie van de (faculteiten van de) TU Delft zijn samengebracht.

De directie CRE ondersteunt de TU Delft, middels huisvesting, bij het realiseren van baanbrekend onderzoek, uitstekend onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. CRE ontwikkelt en realiseert hiervoor nieuwbouwprojecten, renovaties en verbouwingen, verzorgt het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen en levert energie op de campus. CRE is grofweg onderverdeeld in een afdeling die zich bezig houdt met het ontwikkelen van beleid, afdelingen die zich bezig houden met de ontwikkeling en realisatie van projecten en een afdeling die zich bezig houdt met het dagelijks beheer en onderhoud van de vastgoedvoorraad. Daarbij worden deze afdelingen ondersteund door het bedrijfsbureau binnen de directie CRE. Al deze afdelingen werken daarbij nauw samen om goede huisvesting te realiseren voor de “campusbewoners”.


Kuijpers

Kuijpers is een professionele technisch dienstverlener met ruim 1200 medewerkers en een omzet van 230 miljoen euro (2018). We ontwerpen, bouwen én onderhouden technische installaties in gebouwen en industrie en dragen daarmee bij aan een gezonde werk- en leefomgeving. Onze ambitie is om alleen nog energieneutrale en gezonde installaties te realiseren. Dankzij ons totaalconcept en verschillende specialismen in huis kunnen we onze klanten goed bedienen. Vanaf het begin van het proces tot het einde. En ook daarna nog.

Onze echte mensen werken aan echte oplossingen: de wensen en mogelijkheden van onze klanten zijn hiervoor het uitgangspunt. Kuijpers is een familiebedrijf, actief sinds 1921. We hebben vijftien vestigingen, verspreid door Nederland. Onze aanwezigheid in het hele land maakt ons landelijk én lokaal betrokken. Onze betrokkenheid strekt zich tevens uit naar onze klanten en medewerkers. Door elkaar te kennen, werken we goed samen en halen we het beste in elkaar naar boven. Zo leidt betrokkenheid tot resultaat.BIM Loket Dialoogtafels

Met de BIM Loket Dialoogtafels richten we ons op een bredere groep van mensen die de bouw en het beheer willen vernieuwen. Het doel is om een platform te bieden voor interactie tussen smaakmakers, BIM’mers, creatievelingen en dwarsdenkers rond digitalisering en informatisering. Wij zien digitalisering en informatisering als enabler voor samenwerking en vernieuwing in de totale levenscyclus van de gebouwde omgeving. Met het platform willen concrete meerwaarde bieden voor huidige problematiek op dit gebied maar ook vooruit kijken. De deelnemers zitten op persoonlijke titel aan zitten, om oplossingsrichtingen te bedenken voor vragen die spelen op de gastlocatie.


Deze Dialoogtafel wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Bouwcampus

Van der Burghweg 1

2628 CS Delft

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen