Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Congrescentrum De Werelt

2 Westhofflaan

6741 KH Lunteren

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Deze dag biedt een podium aan initiatiefnemers om te laten zien wat er al gebeurd en bereikt is in Gelderland.

Over dit evenement

Gelderland kenmerkt zich door veel activiteiten op het gebied van onderzoek en business ontwikkeling rondom biomassa. In aanvulling op bosbouw en landschapsbeheer is er een toenemende wens en noodzaak vanuit gemeenten om hun lokale biomassa goed te benutten. Naast (inter)nationaal leidende kennisinstellingen kent de regio ook vele bedrijven en organisaties die zich richten op verwerking en gebruik van die biomassa.

Op 13 juni ’s middags brengen we al deze partijen bij elkaar om het gebruik van biomassa te versnellen via kennisoverdracht en ondersteuning rondom biomassa business development.

Doelen voor de middag zijn:

  • Kennisoverdracht over (nieuwe) kansen voor beschikbaarheid, afzet en gebruik van biomassa
  • Samenwerking tussen overheden en industrie te versterken om zo biomassa benutting te vergroten en te versnellen via economisch aantrekkelijke business cases
  • Bijdragen aan het realiseren van de Gelderse en nationale duurzaamheidsdoelstellingen

Het evenement richt zich op:

  • Politiek: Statenleden, wethouders, Omgevingsdiensten Gelderland, Beleidsmedewerkers CSR
  • Grotere aanbieders van biomassa in de regio; RWS / waterschappen / Staatsbosbeheer / BVOR
  • Afnemers / verwerkers van biomassa
  • De verschillende relevante clusters in de regio op het gebied van Biomassa

Uitgangspunt voor het provinciale beleid is de totaalverwaarding van de biomassa voor zo hoogwaardig mogelijk toepassingen en de rest voor energietoepassingen. Er worden voorbeelden gepresenteerd vanuit de industrietakken farma, food, feed, fibers (papier, textiel, composieten), fertilizers, chemie en energie.

Programma, op hoofdlijnen:

13:00-14:00 Presentaties van Gedeputeerde provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en marktplaatsen

14:00-15:00 Markt; 50 aanbieders, verwerkers en afnemers van op biomassa gebaseerde producten ontmoeten elkaar op het marktplein en praten aan de hand van monsters en prototypes

15:00-16:00 12 plenaire pitches van verwerkers en eindgebruikers van biomassa

16:00-17:00 Markt; Wat is er nog aan onbenut biomassa potentieel en wat is de marktvraag? 5 rondes speeddates van steeds 10 minuten.

De toegang is gratis maar niet vrijblijvend. Van deelnemers vanuit de overheid wordt gevraagd voor hun gemeente vooraf een overzicht aan te leveren van beschikbare biomassa. Van deelnemers uit het bedrijfsleven wordt gevraagd op de dag zelf voorbeelden mee te nemen van de biomassa die ze in de aanbieding hebben, af willen nemen of van de producten die ze maken uit de biomassa.

Het gedetailleerde programma wordt gepubliceerd op https://www.kcpk.nl/biomassa-evenement

Datum en tijd

Locatie

Congrescentrum De Werelt

2 Westhofflaan

6741 KH Lunteren

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen