Draagvlak voor Aardgasvrij Expert bijeenkomst

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Dudok Den Haag

1A Hofweg

2511 AA Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
8 oktober praten we over meer draagvlak voor Aardgasvrij. Draagt u bij?

Over dit evenement

8 oktober 2019 organiseert ECN part of TNO een expert bijeenkomst over Draagvlak voor Aardgasvrij in Den Haag.

Om de klimaatdoelen te realiseren en om de teruggeschroefde aardgaswinning in Groningen op te vangen wil de overheid dat alle woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Dat dit een grote opgave is met veel impact voor de maatschappij wordt breed uitgemeten in de media en de politiek. Er leven veel vragen over wie wat moet doen en niet in de laatste plaats: wat kost het en wie moet dat betalen? In 5 korte presentaties wordt u meegenomen in de uitdagingen die voor ons liggen.

De sprekers

Casper Tigchelaar, expert energie in de gebouwde omgeving van ECN part of TNO, gaat in vogelvlucht in op de omvang van de opgave en bespreekt de kosten en baten van het aardgasvrij maken van de woningvoorraad in Nederland. Zowel de kosten en baten voor Nederland als geheel, als de kosten en baten voor huishoudens en andere betrokkenen komen aan bod.

Huub Keizers van TNO bespreekt de ontwikkelingen rondom aardgasvrij concepten hoe nieuwe technische en procesmatige innovaties kunnen leiden tot kostendaling.

Anja Steenbekkers & Samantha Scholte van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaan in op de perceptie van Nederlandse woningeigenaren. Hoe kijken woning-eigenaren aan tegen het aardgasvrij maken van woningen en wijken? Zij presenteren bevindingen uit een verkennende, kwalitatieve studie.

Nicole de Koning van ECN part of TNO bespreekt hoe we er voor zogen dat woningeigenaren mee willen werken aan het aardgasvrij maken van hun woningen. Zij bespreekt de verschillende fasen die zij doorlopen en hoe overheden en marktpartijen kunnen inspelen op de behoeften die woningeigenaren hebben in elk van deze fasen.

Annelies Huygen, professor transitie van energiemarkten (UvA) en expert bij TNO, bespreekt ten slotte wat er bestuurlijk moet veranderen in Nederland om de transitie naar Aardgasvrij soepel te laten verlopen.

Programma 8 oktober

14.00 Ontvangst

14.30 Aanvang Expert Event (Welkom, presentaties door experts)

15.45 Pauze

16.00 Plenaire discussie

17.00 Afsluiting met borrel

Datum en tijd

Locatie

Dudok Den Haag

1A Hofweg

2511 AA Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen