Greendeal ZES Meetup #7- Laadinfra: Kan de Metropool de lading dekken?

Greendeal ZES Meetup #7- Laadinfra: Kan de Metropool de lading dekken?

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Greendeal ZES Meetup #7- Laadinfra: Kan de Metropool de lading dekken?

Over dit evenement

De stadslogistiek in de Metropoolregio Amsterdam moet slimmer en schoner worden. Daar werken we binnen de Green Deal ZES MRA met z’n allen aan! In 2025 zijn in de grotere gemeenten in de regio zero emissiezones ingesteld. Verladers, transporteurs en logistiek dienstverleners worden nu gestimuleerd om de overstap te maken naar inzet van schone elektrische transportvoertuigen.

Het overgrote deel van de stadslogistiek in de regio zal in de toekomst gaan laden op distributiecentra, logistieke hubs en op regionale bedrijventerreinen.

Maar hoe gaat dat straks werken in de praktijk? Charging as a Service (CaaS)? Wat moet daar allemaal voor gebeuren? Is er de komende jaren op de juiste plekken in de regio voldoende laadinfrastructuur beschikbaar? Welke stappen moeten nog worden gezet? En kan ons regionale energienet al die toenemende vraag naar elektriciteit voor schone stadslogistiek wel tijdig leveren?

Programma

Het programma wordt binnenkort op deze pagina bekend gemaakt. Bevestigde sprekers zijn:

  • Robert van den Hoed – NKL/ Nationale Agenda Laadinfrastructuur, Werkgroep Logistiek
  • Maarten Linnenkamp – MRA-Elektrisch
  • Walther Ploos van Amstel – Hogeschool van Amsterdam, City Logistics
  • Robert Kreeft – CLIC – ‘Proeftuin Energie voor Stadslogistiek’
  • Pallas Agterberg – Alliander