Gratis

MRA Warmte en Koude werksessie: gebiedsgericht aan de slag

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Pension Homeland, Vollaersroom

Kattenburgerstraat 5

1018 JA Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
MRA Warmte en Koude werksessie: gebiedsgericht aan de slag met kansen voor warmtenetten

Over dit evenement

Wat zijn de mogelijkheden voor een warmtenet in jouw regio?

Per deelregio gaan we samen aan de slag om handelingsperspectieven voor warmtenetten in kaart te brengen. 

Op 3 september organiseert het MRA Warmte en Koude Programma (WK MRA) in samenwerking met RES Noord-Holland Zuid en RES Flevoland een werksessie waarin we gebiedsgericht aan de slag gaan met kansen voor warmtenetten. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten.

Het Warmte en Koude programma werkt samen met de RES-organisaties en biedt input voor de Regionale Energiestrategieën. Met behulp van de online tool Warmte Koude Routekaart (‘Grand Design 2.0’) maken we de warmtevraag en potentiële warmtebronnen voor warmtenetten inzichtelijk.

Per deelregio kijken we waar we nu staan, welke kansen en vraagstukken er liggen en maken we afspraken met elkaar hoe we daar mee omgaan. We nodigen per deelregio de vertegenwoordigers van de gemeenten uit en verbinden deze met experts. Uiteindelijk geven we voor elke deelregio handelingsperspectieven om zo slagen te kunnen maken met het versnellen van de ontwikkeling van warmtenetten.Hieronder leest u het programma:

Programma

09:15 Introductie; Warmte Koude Programma 2019 – 2021 door Arie-Willem Bijl

09:30 Toelichting op warmteparagraaf RES NHN door Marco Berkhout

09:45 Vraagstukken en inzichten vanuit de praktijk

- Meer oog voor realiteitszin in de complexe opgaven van de warmtetransitie! door Svenja Kraaij

- Wat kom je tegen als je aan een warmtenet begint met regionale samenwerking? door Marcus Sloog

- Welke vraagstukken zijn actueel en wat leren we uit de praktijk? inzicht in kennisvraagstukken (toplijst) door Ron de Graaf

- Hoe kunnen warmtebedrijven tempo maken? door [Spreker nog te bepalen]

10:30 Afrondend plenair gesprek

10:45 Werksessie; per deelregio gaan we aan werktafels aan de slag met een kaart van het gebied, bespreken we de lopende ontwikkelingen, de opgaven en vraagstukken en werken we aan handelingsperspectieven

12:15 Plenair gesprek over opbrengst en vraagstukken deelregio’s

12:30 Lunch & Afsluiting

Sprekers

- Arie-Willem Bijl – Warmteregisseur WK MRA

- Marco Berkhout – Programmamanager Regionale Energiestrategie (NHZ)

- Svenja Kraaij –  Stadsverwarming Purmerend

- Marcus Sloog – Omgevingsdienst IJmond 

- Ron de Graaf – Kennismanager WK MRA

- Spreker vanuit de partners van het WK MRA – [nog te bepalen]

Datum en tijd

Locatie

Pension Homeland, Vollaersroom

Kattenburgerstraat 5

1018 JA Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen