Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Digitale lunchsessie: Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Over dit evenement

Afbeelding van Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Digitale lunchsessie: Nieuwe Governance warmtetransitie Noord-Holland Zuid

Wanneer: 25 januari van 12:00 tot 13:00

Beste gemeenten,

Graag geven we jullie tijdens een digitale lunchsessie een update over de ontwikkelingen in de regio op het gebied van warmte. De afgelopen jaren heeft het MRA Warmte Koude programma in Noord-Holland Zuid de dialoog georganiseerd tussen publieke en private partners en kennis opgebouwd en gedeeld over het realiseren van warmtenetten. Dit programma houdt in de huidige vorm op te bestaan. De werkzaamheden van dit programma worden deels ondergebracht bij het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) van de provincie Noord-Holland en deels onder de RES Noord-Holland Zuid.

Ook hebben alle gemeenten inmiddels een Transitievisie Warmte opgesteld. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van deze visies. Het accent van de uitvoering zal binnen de gemeente liggen, maar soms is sprake van een regionale bron of infrastructuur en dan is samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk. Provincie Noord-Holland verkent nieuwe instrumenten voor het ondersteunen van deze warmteregio’s (1), bijvoorbeeld door het aanstellen van experts of warmteregisseurs. Op 25 januari van 12:00-13:00 gaan wij graag met jullie in gesprek over de vraag hoe de regionale samenwerking het beste kan worden vormgegeven.

We hopen jullie de 25ste te zien!

Vriendelijke groet,

Jade Oudejans (Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland)

Pim van Herk, Marlies van Schie, Marco Berkhout (Provincie Noord-Holland)

1. Een warmteregio is een regio waar gemeenten samen iets te organiseren hebben op het gebied van de warmtetransitie, omdat zij aan een gezamenlijk warmtenet werken of omdat er een bovengemeentelijke warmtebron aanwezig is.

Ken je collega's voor wie deze sessie ook interessant is? Stuur deze uitnodiging gerust door.

Graag zien we je dan.

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen