Gratis

Omgevingsvisie Fryslân

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Provinciehuis Friesland

52 Tweebaksmarkt

8911 KZ Leeuwarden

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Graag nodigen VNO-NCW Noord, MKB Noord, het Innovatiepact Fryslân en de Provincie Fryslân u uit voor een bijeenkomst over de provinciale Omgevingsvisie.

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet (2021) werkt de provincie Fryslân aan een Omgevingsvisie; hierin komen de hoofdlijnen te staan van het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie gaat bestaande plannen zoals bv het Streekplan, Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Milieuplan vervangen. Ongetwijfeld komt ook u als ondernemer in aanraking met deze verandering.

Wij willen u dan ook uitnodigen om actief mee te denken in dit traject. Op donderdag 1 februari 2018 vindt in het Provinciehuis in Leeuwarden een bijeenkomst plaats waar u door de Provincie wordt bijgepraat over de ontwikkelingen en veranderingen. Daarna heeft u de mogelijkheid om op vier thema’s in discussie te gaan, input te leveren en te ontdekken welke kansen hier voor het bedrijfsleven liggen.

Kansrijke thema’s, die aan ronde tafels worden besproken en verder worden uitgelicht, zijn:

Energietransitie: Wat moet er gebeuren om in 2050 klimaatneutraal te zijn, en wie doet wat?

Mobiliteit & infrastructuur:Welke (technische) ontwikkelingen komen er op ons af, en wat betekenen deze voor mobiliteit en bereikbaarheid?

Binnenstad van de toekomst: Hoe maken we de centra van steden en dorpen weer aantrekkelijk en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

Vestigingsklimaat: Kwantiteit en kwaliteit van bedrijfslocaties; wat is nog meer nodig voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven in Fryslân?

Het programma ziet er als volgt uit:

15:30 Inloop koffie/thee
16:00 Opening en welkom door gedeputeerde Klaas Kielstra en Sjoerd Galema,voorzitter VNO-NCW Friesland
16:20 Inleiding door de Provincie Fryslân. Wat is de omgevingsvisie? Welke vorderingen zijn gemaakt en wat betekent dit voor u als ondernemer?
17:00 Ronde tafelgesprekken
18:00 Hapje en drankje
19:00 Einde

Wij hopen dat u op 1 februari aanwezig kunt zijn. U wordt bij uw aanmelding verzocht om een voorkeur qua ronde tafel aan te geven. Let op! Er is slecht een beperkt aantal plekken voor deze bijeenkomst beschikbaar. Bij de aanmeldingen en indeling ronde tafels zal dan ook gekeken worden naar de relevantie t.b.v. het onderwerp.

Hopelijk tot ziens op 1 februari 2018!

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Provinciehuis Friesland

52 Tweebaksmarkt

8911 KZ Leeuwarden

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen