Rondetafelgesprek: Performance

Venster Acties en details

Verkoop beëindigd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
English version below

Over dit evenement

Ons rondetafelgesprek van juni gaat over over: Performance. Leuk dat je mee wilt praten.

Vorig jaar kondigde Google al een aanpassing van hun algoritme voor Search aan. Vanaf juni dit jaar worden de updates doorgevoerd. Belangrijk punt hierbij is de 'pagina-ervaring' welke sterk is verbonden met 'Performance'.

Het hoofdthema van onze gesprekken is altijd: web technologie en het onderwerp in juni is: performance. Wat we precies gaan bespreken? Dat wordt door de groep bepaald! Zo werkt het 'LEAN Coffee format'.

*Disclaimer: Deelnemers aan onze rondetafelgesprekken moeten deel uitmaken van een intern team, zijn niet werkzaam bij een agency, en zijn geen freelancer.

Wat is een LEAN Coffee?

Een LEAN Coffee is een gestructureerd evenement zonder vaste agenda. Hoe het werkt:

Hoe werkt het?

 • Elke deelnemer schrijft 2 onderwerpen op een digitale post-it, die ze met de groep willen bespreken. Wij maken hiervoor gebruik van Mural als ons digitale whiteboard.
 • Als jullie klaar zijn, krijgt iedereen 1 minuut om hun onderwerpen aan de groep te pitchen.
 • Na de pitches stemmen we digitaal en anoniem en weten we wat het meest interessante onderwerp is.
 • De facilitator organiseert de onderwerpen in volgorde van de meeste tot de minste stemmen.
 • De facilitator stelt een timer in op 10 minuten om het eerste onderwerp te bespreken. Als de tijd verstreken is, gaan we door naar het volgende onderwerp.
 • De sessie eindigt met een samenvatting van de discussie.

Wat kan je verwachten?

 • Omdat we gelijkgestemde mensen met vergelijkbare achtergronden uitnodigen voor onze rondetafel, krijg je de kans om van elkaars uitdagingen en oplossingen te leren.
 • Als front-end specialisten en managers van projecten delen wij onze expertise, inzichten en ervaring met jullie.
 • Je krijgt de kans je netwerk verder uit te breiden.
 • En we hopen dat je het ook heel leuk vindt.

		Afbeelding van Rondetafelgesprek: Performance

Our June roundtable discussion is about: Performance. Nice of you to join the discussion.

Last year Google already announced an update to their algorithm for Search. As of June this year, the updates will be implemented. Important aspect in this is the 'page experience' which is strongly linked to 'Performance'.

The main theme of our talks is always: web technology and the topic in June is: performance. What exactly are we going to discuss? That is decided by the group! This is how the LEAN Coffee format works.

*Disclaimer: Participants in our roundtables must be part of an internal team, are not employed by an agency, and are not freelancers.

What is a Lean Coffee

A LEAN Coffee is a structured event with no set agenda. How it works:

How it works.

 • Each participant writes 2 topics on a digital post-it, which they want to discuss with the group. We use Mural for this as our digital whiteboard.
 • When all are ready, everyone gets 1 minute to pitch their topics to the group.
 • After the pitches, we vote digitally and anonymously and we know what the most interesting topic is.
 • The facilitator organizes the topics in order of most to least votes.
 • The facilitator sets a timer for 10 minutes to discuss the first topic. When the time is up, we move on to the next topic.
 • The session ends with a summary of the discussion.

What to Expect.

 • Because we invite like-minded people with similar backgrounds at our roundtable, you will have the opportunity to learn from each other's challenges and solutions.
 • As front-end specialists and managers of projects, we share our expertise, insights and experience with you.
 • You'll get the chance to further expand your network.
 • And we hope you'll have a great time too.
Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Organisator De Voorhoede

Organisator van Rondetafelgesprek: Performance

We are a group of front-end fanatics. Together we build the best digital user experience.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen