Verkoop beëindigd

Training sociale innovatie in de energietransitie | 5+6

Evenementdetails

Locatie

Locatie

Geniet Werkt, Arnhem / Social Impact Factory, Utrecht

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

UITVERKOCHT - RESERVELIJST BESCHIKBAAR

Je project ontwerpen voor en met de doelgroep:

‘Design thinking’ en ‘Participatief Actie-onderzoek’

29 mei en 19 juni


Zet jij je in voor de energietransitie? Heb je een focus op specifieke aspecten als techniek of beleid, maar besef je dat dit niet toereikend is? In projecten ondervind je wellicht dat jouw visie op een oplossing niet zomaar omarmd wordt en mensen weerstand tonen. Je realiseert je dat samenwerking is de enige weg voorwaarts is. Maar hoe krijg je dit in beweging?

Het MVI - E (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie) Skills Lab biedt in 2018 een serie trainingen aan op het gebied van Sociale Innovatie, die je helpen jouw ambitie beter en sneller te realiseren. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die werkt aan de energietransitie. Vooral voor mensen met een specialistische achtergrond (techniek, beleid, juridisch, financieel), die beseffen dat een project pas slaagt als de sociale condities kloppen, maar die nog niet weten hoe dit te realiseren.

Training 5 en 6 gaan over het ontwerpen van je project voor en met de doelgroep? Bijvoorbeeld:

  • Energiegebruikers bewuster met energie om laten gaan, door echt vanuit de gebruiker te denken;

  • Het inzetten van de transitie van burgerparticipatie - waar burgers moeten meedoen met overheidsbeleid- naar overheidsparticipatie - waar de overheid meedoet met initiatieven van burgers en andere partijen

  • Je stad klimaat-neutraal en circulair maken vanuit bottom-up initiatieven


Training 5: Design thinking: Ken je doelgroep

Gegeven in 2 delen: Deel 5a op dinsdagochtend 29 mei en Deel 5b op dinsdagochtend 19 juni

Charlotte Kobus, PhD. TINH en docent TU Delft

Hoe zorg ik dat ik mijn project vanaf de start ontwerp samen mét de doelgroep(en) waardoor de oplossing uiteindelijk echt werkt?


Training 6: Participatief actie-onderzoek

Gegeven in 2 delen: Deel 6a op dinsdagmiddag 29 mei en Deel 6b op dinsdagmiddag 19 juni

Madelon Eelderink, 7Senses

Hoe kan ik de juiste stappen doorlopen met betrokkenheid van de gemeenschap, waardoor er commitment ontstaat bij het realiseren van de oplossing?


Programma:

Elke training bestaat uit 2 dagdelen op 2 dagen (29 mei en 19 juni), waarbij je beide dagdelen verwacht wordt.
Training 5a is op dinsdagochtend 29 mei en 5b op dinsdagochtend 19 juni.
Training 6a is op dinsdagmiddag 29 mei en 6b op dinsdagmiddag 19 juni.
Beide trainingen zijn dus ook makkelijk gezamelijk te volgen. Je kunt je inschrijven tot uiterlijk 11 mei 2018, maar wees snel want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. De trainingen zijn gratis.


DEEL 1: 29 mei | 8.30 - 17.30 uur

Locatie: Geniet werkt - Arnhem | Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem


8.30 - 9.00 Inloop

9.00 - 13.00 Design Thinking: ken je doelgroep - Charlotte Kobus, TINH

13.00 - 13.30 Lunch (voor deelnemers aan beide dagdelen)

13.30 – 17.30 Participatief actie-onderzoek - Madelon Eelderink, 7Senses


DEEL 2: 19 juni | 8.30 - 17.30 uur

Locatie: Social Impact Factory - Utrecht | Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht


8.30 - 9.00 Inloop

9.00 - 13.00 Design Thinking: ken je doelgroep - Charlotte Kobus, TINH

13.00 - 13.30 Lunch (voor deelnemers aan beide dagdelen)

13.30 – 17.30 Participatief actie-onderzoek - Madelon Eelderink, 7Senses


Over de training:

Design Thinking: Ken je doelgroep

Iedereen die met een (innovatief) project een verandering in het energiesysteem teweeg probeert te brengen heeft aannames over hoe zijn/haar idee(en) ontvangen en gebruikt zullen worden door de verschillende betrokkenen. Als deze aannames niet aansluiten bij de werkelijke behoeften, kan het project vastlopen of wordt het eindresultaat niet optimaal benut. Een succesvolle innovator test die aannames dus continu en staat volledig open het ook mis te hebben. Je leert in deze training - op basis van je eigen casus - hoe je behoeften van jouw doelgroep(en) boven tafel haalt en kunt meenemen in je ontwerp. Een niet-lineair proces kenmerkend voor ‘Design Thinking’. Je leert een aantal gangbare methodieken en wordt aangemoedigd je eigen manieren te ontdekken.


Over de trainer:

Charlotte Kobus is mede-eigenaar van TINH, wat zich richt op het mee vormgeven aan co-creatie initiatieven, om te komen tot betere resultaten en een vruchtbare samenwerking vanaf de start. Daarnaast is zij deeltijd docent aan de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen. Ze leert studenten bewust te worden van aannames in hun ontwerpproces en deze continu te toetsen.

Ze heeft de nodige praktijkervaring opgedaan als innovator bij netbeheerder Enexis, waar ze verschillende nieuwe energieconcepten heeft ontwikkeld, waaronder Jouw Energie Moment. Het werken bij Enexis heeft ze gecombineerd met haar promotieonderzoek aan de TU Delft getiteld: A switch by design; User-centred design of smart energy technologies to change habits of using energy at home.


Over de training:

Participatief actie-onderzoek

Participatief actie-onderzoek (PAR, Participatory Action Research) is een systematische, iteratieve aanpak waarin mensen gezamenlijk oplossingen co-creëren voor gedeelde problemen. In plaats van top-down, worden ‘community-up’ interventies gerealiseerd, die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep/burgers/probleemeigenaren. Dit geeft draagvlak en een gevoel van eigenaarschap onder de betrokkenen. Onderzoek toont aan dat PAR daarmee een enorm positieve impact heeft op het (lange termijn) succes van het aanpakken van gezamenlijke problemen. Klinkt goed, maar hoe doe je dit in praktijk? In deze training leer je de 7 stadia van de PAR methode van 7Senses, diverse PAR-methoden en je eigen project met PAR uit te voeren. Op basis van je eigen casus leer je niet alleen te onderzoeken en ontwikkelen, maar in elk stadium te presenteren aan de relevante partijen. Zo kan de betrokken groep erop reflecteren en kunnen de beste oplossingen samen gecreëerd en geïmplementeerd worden!Over de trainer:

Madelon Eelderink is oprichter van 7Senses en gespecialiseerd in Participatory Action Research (PAR). Met 7Senses streeft ze naar wereldwijde kwaliteitsverbetering van ontwikkelingssamenwerking door met PAR ‘community-up’ innovaties aan te jagen. Wereldwijd voert zij PAR projecten uit op diverse onderwerpen, zoals armoede, natuurbescherming en volksgezondheid en begeleidt zij PAR-practitioners in diverse landen. Verder faciliteert zij PAR trainingen voor zowel de publieke als de private sector. Met het in 2014 ontwikkelde 7Senses Challenge concept koppelt zij (actie-)onderzoekscapaciteit in Nederland aan community-vraagstukken overzees. In haar 7Senses Action Research Academy en traint zij haar studenten in het opzetten en coördineren van een 7Senses Challenge, op basis van de vraag uit de lokale gemeenschap. Momenteel voert Madelon een PhD-traject uit voor de Universiteit Utrecht op het effect en de werkwijze van PAR voor sociaalecologische systemen en natuurbescherming.

Delen met vrienden

Locatie

Geniet Werkt, Arnhem / Social Impact Factory, Utrecht

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen