Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Venster Acties en details

Gratis

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Over dit evenement

Afbeelding van Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Webinar: Aardwarmte en het Publieke Debat

Wanneer: dinsdag 30 augustus van 14:00 tot 15:00

Doelgroep: beleidsmakers en politici/bestuurders

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert samen met het Servicepunt Duurzame Energie op 30 augustus van 14 tot 15 uur een webinar over ‘Aardwarmte en burgerbetrokkenheid’.

Dit webinar focust op burgerbetrokkenheid. Wat vraagt dit van drie belangrijke stakeholders in een aardwarmteproject: overheid, aardwarmteontwikkelaars en de burgers zélf? Hoe is er evenwicht te houden in deze driehoek?

Het doel van het Programma Versnelling Aardwarmte MRA is om het verantwoorde gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron voor woningen en glastuinbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen en richt zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

Spreker is Bert van der Zwaan, voorzitter van het Informatie- en Consultatieorgaan (ICO) Aardwarmte. Hij houdt de deelnemers een spiegel voor betreffende de rol van de eigen organisatie en die van anderen. ICO Aardwarmte is actief in de provincie Utrecht, en biedt objectieve informatie en onafhankelijk advies over zaken die zich in de aardwarmtepraktijk kunnen voordoen en hoe daar mee om te gaan.

Als voorbereiding: in haar recente kennisdocument 'Sámen werken aan geothermie' reflecteert het ICO op de ervaringen in de laatste drie jaren met burgerbetrokkenheid in met name (de provincie) Utrecht.

Frank Schoof, Projectleider PVA MRA zal de interactieve sessie leiden.

VOOR WIE?

Deze sessie is bedoeld voor beleidsmakers en politici/bestuurders. Algemene kennis over aardwarmte wordt verondersteld (werkingsprincipe, relatie met warmteafzet, toezichtstructuur). Ben je verhinderd, maar heb je wel belangstelling? Dit en andere webinars kun je terugkijken op de website van het Servicepunt Duurzame Energie.

Ken je collega's voor wie deze sessie (ook) interessant is? Stuur deze uitnodiging gerust door.

Graag zien we je dan.