Webinar lichaamsbeeld - Dove Self Esteem project

Venster Acties

Webinar lichaamsbeeld - Dove Self Esteem project

Gratis webinar lichaamsbeeld en sociale media voor leerkrachten en andere begeleiders van groepen 10- tot 14-jarigen

Door Pimento

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Online

Over dit evenement

In deze webinar in open aanbod leer je werken rond lichaamsbeeld en schoonheidsidealen op sociale media met jouw groep 10- tot 14-jarigen. De workshop steunt op een wetenschappelijke basis.Het doel: jongeren helpen om gezonde relaties te ontwikkelen, onzekerheid over hun uiterlijk te overwinnen en het beste uit zichzelf te halen.

Praktisch

 • Gratis webinar
 • Data najaar 2022:

- 15 september: 19.00 uur - 22.00 uur

- 5 oktober: 19.00 uur - 22.00 uur

- 19 oktober : 13.30 uur - 16.30 uur

- 7 november: 19.00 uur - 22.00 uur

- 16 november: 13.30 uur - 16.30 uur: geannuleerd

- 8 december: 19.00 uur - 22.00 uur

- 20 december: 19.00 uur - 22.00 uur

 • Doelgroep: Leerkrachten 3e gr basisonderwijs - 1e gr secundair onderwijs en andere begeleiders van groepen 10- tot 14-jarigen. De focus ligt op werken met groepen, niet op 1-op1-begeleiding.
 • Gratis kant-en-klare werkvormenbundel na deelname
 • Je werkt hiermee aan de volgende eindtermen:

- lager onderwijs:

 • Mens en maatschappij - Mens: Ik en mezelf: 1.1°. 1.2, 1.3°; Ik en de ander: 1.4. 1.5°; Ik en de ander in groep: 1.7°
 • Wetenschappen en Techniek: Natuur: Levende en niet-levende natuur: 1.10
 • Sociale vaardigheden: Relatiewijzen: 1.1, 1.2. 1.3,1.7; Gespreksconventies: 2.1

- 1e graad secundair onderwijs (A-stroom en B-stroom):

 • Sleutelcompetentie: Lichamelijke en geestelijke gezondheid: Een gezonde levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken: 1.7; Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken. 1.15, 1.16°, 1.17
 • Sleutelcompetentie: Digitale competenties: Verantwoord, kritisch en ethisch omgaan met digitale en niet-digitale media en informatie: 4.5, 4.6, 4.7
 • Sleutelcompetentie: sociaal-relationele competenties: Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken: 5.2, 5.4
 • Sleutelcompetentie: Burgerschap: De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden: 7.1; Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan: 7.7

Het programma

 • Begeleidershouding: Hoe geef ik les over dit thema? Waar moet ik rekening mee houden?
 • Werkvormen over lichaamsbeeld
 • Opbouw workshop over lichaamsbeeld

Dove Self Esteem-project

Via het Dove Self Esteem-Project biedt Dove leerkrachten en groepsbegeleiders deze gratis workshop rond lichaamsbeeld en sociale media, verzorgd door Pimento.

Helaas zorgen een negatief lichaamsbeeld en onzekerheid er vaak voor dat jongeren zich terugtrekken uit het dagelijkse leven. Dit heeft gevolgen voor hun gezondheid, vriendschappen en zelfs hun prestaties op school.

Dove wil ervoor zorgen dat de volgende generatie opgroeit met een positief beeld over zichzelf en hun uiterlijk en jongeren helpen hun eigenwaarde te verbeteren. Want Dove vindt dat iedereen de kans moet krijgen het beste uit zichzelf te halen.

En daar draagt Pimento graag een steentje aan bij!