Webinar: Next steps in de warmtetransitie

Venster Acties en details

Geannuleerd

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Webinar: Next steps in de warmtetransitie

Over dit evenement

Het Warmte-Koude programma loopt op zijn einde. De samenwerkingsovereenkomst tussen 37 partijen (gemeenten, warmte- en semi-publieke bedrijven én provincie) die werken aan de warmtetransitie in de Metropoolregio loopt tot halverwege dit jaar.

In de MRA worden al belangrijke stappen gezet in deze complexe transitie. En hoewel het Warmte-Koude programma stopt, blijven publieke en private partijen nog voor lange tijd aan elkaar verbonden. Richting 2030 zullen we met elkaar verder toewerken naar duurzame warmtenetten, gevoed door duurzame warmtebronnen zoals aquathermie, geothermie en duurzame restwarmte.

Het blijft cruciaal om gezamenlijk in te zetten op innovaties, kennis vanuit casuïstiek uit te wisselen en afspraken te maken over zinvolle (voor)investeringen. Een bronnen- en transitiestrategie zijn daarbij essentieel om duurzame warmte beschikbaar te krijgen en de aanleg van warmtenetten te versnellen.

In dit webinar bespreken we de stappen die de komende jaren nodig en mogelijk zijn om een transitiestrategie op te bouwen. Vanuit praktijkervaringen van de afgelopen jaren bespreken we de kansen en opgaven waar we voor staan. Daarbij gaan we in op de volgende vragen:

  • Uit welke bouwstenen bestaat een bronnenstrategie?
  • Hoe werk je aan een transitiestrategie met een gefaseerde groei richting duurzame warmtebronnen?
  • Wanneer hebben we in onze regio inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van duurzame warmtebronnen?
  • Wat kunnen we nu doen om de kansen van morgen optimaal te benutten?
  • Wat hebben publieke- en private partijen van elkaar nodig in de doorlopende transitie naar duurzame warmte? Welke afstemming werkt? En hoe kom je tot resultaat?

We zien u graag op 11 juni.

Met vriendelijke groet,

Edward Stigter, voorzitter

Arie-Willem Bijl, warmteregisseur

Warmte-Koude programma MRA

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Organisator Metropoolregio Amsterdam Warmte & Koude programma

Organisator van Webinar: Next steps in de warmtetransitie

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen