Webinar 'Stappenplan contractering'

Venster Acties

Webinar 'Stappenplan contractering'

Deze webinar wordt gegeven met betrekking tot het SET-up-programma.

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Online

Over dit evenement

In opdracht van VitaValley heeft Equalis een stappenplan contractering ontwikkeld specifiek voor SET-up. In dit stappenplan worden de theoretische stappen en procedures om te komen tot structurele bekostiging inzichtelijk gemaakt, onderbouwd met goede voorbeelden, tips en casussen uit de praktijk. In dit webinar deelt Equalis de belangrijkste stappen, voorbeelden en uitdagingen met de SET-up deelnemers.