Webinar Versnelling aardwarmte – De regionale potentie van aardwarmte

Venster Acties

Webinar Versnelling aardwarmte – De regionale potentie van aardwarmte

Webinar Versnelling aardwarmte – De regionale potentie van aardwarmte

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Online

Over dit evenement

Afbeelding van Webinar Versnelling aardwarmte – De regionale potentie van aardwarmte

Project Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert op 18 maart een webinar over aardwarmte in samenwerking met het Servicepunt Duurzame Energie. Het doel van het project is om het gebruik van aardwarmte als duurzame warmtebron voor woningen en de glastuinbouw te versnellen en richt zich op beleidsontwikkeling en kennisuitwisseling.

In dit webinar wordt de regionale potentie van aardwarmte in Noord-Holland (o.a. RES-regio’s Zuid en Noord) uitgelegd door Energie Beheer Nederland (EBN) aan de hand van studie WARM (Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden).

De bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerden met een basiskennis van de warmtetransitie, warmtenetten, geothermie en andere warmtebronnen. Voor meer informatie over aardwarmte en de Mijnbouwwet verwijzen we naar de website van het Servicepunt en het MRA Warmte Koude programma , waar opnames van eerdere webinars te vinden zijn. Ook willen we hierover enkele nieuwe webinars organiseren en eerdere herhalen.

Wat kun je verwachten?

In de studie WARM is de potentie van aardwarmte in kaart gebracht door de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius in kaart te brengen en het ondergrondse potentieel van aardwarmte te onderzoeken. Vervolgens is geanalyseerd waar vraag en aanbod op elkaar aansloten en aardwarmte een kansrijke optie is.

EBN-adviseurs Nora Heijnen en Arnout Potze lichten de studie toe en vertellen wat gemeenten met deze bestaande en de toekomstige SCAN-data kunnen, wat gemeenten nu al kunnen doen om straks aardwarmte in te passen en hoe de kennis vanuit bestaande projecten te gebruiken is voor nieuwe projecten.

Programma

13:00 Welkomstwoord door Jacco Oskam (Servicepunt Duurzame Energie) en Frank Schoof (Project Versnelling Aardwarmte MRA)

13:10 EBN: toelichting studie WARM

13:40 Vragen

13:55 Afronding

14:00 Einde

Sprekers

Nora Heijnen / Arnout Potze – Energie Beheer Nederland (EBN)

Ken je collega's die ook meer willen weten over aardwarmte? Stuur deze uitnodiging gerust door. Graag zien we je dan.