Free

Reinterpreting Design Heritage

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

The Student Hotel Eindhoven

1 Stationsweg

5611 AA Eindhoven

Netherlands

View Map

Event description
Bijeenkomst over het gebruiken en herinterpreteren van designerfgoed tijdens Dutch Design Week 2021.

About this event

Het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur organiseert tijdens de Dutch Design Week 2021 een event over het gebruiken en herinterpreteren van designerfgoed. Ervaringsdeskundigen, waaronder ontwerpers Bas van Beek en Toon Koehorst, directeur van het Van Abbemuseum Charles Esche en NADD-programmananager Brigitte Jansen gaan in op de manieren waarop zij zelf gebruik maken van archiefmateriaal en hoe zij daar in hun praktijk telkens een nieuwe eigen interpretatie aan geven.

De vier sprekers stippen in het event vraagstukken aan over het ontsluiten van ontwerperfgoed en het belang van digitalisering. Ze bieden een inkijkje in de huidige toepassing van de decentraal georganiseerde design- en digitale-cultuurarchieven. Wat betekent het om terug te kijken naar ontwerpgeschiedenis, hoe gaat dat in het bestaande collectielandschap in zijn werk en hoe beïnvloedt dit de hedendaagse ontwerppraktijk?

Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur

Design en digitale cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de manier waarop de Nederlandse samenleving zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. Om aan de maatschappelijke rol te kunnen voldoen die de ontwerpdisciplines krijgen toebedeeld, moeten zij kunnen beschikken over een soort ‘collectief geheugen’ dat goed bewaard, beheerd en ontsloten wordt. Hiervoor is in 2020 het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) opgericht: een samenwerkingsverband van meer dan 40 Nederlandse instellingen gericht op Nederlands ontwerperfgoed.

Het NADD werkt aan zo’n noodzakelijk raadpleegbaar geheugen voor de design- en digitale-cultuursector. Het bundelt de kennis en kracht van erfgoedinstellingen, musea, onderwijs- en cultuurinstellingen, kennisinstituten, ontwerpers, overheden en andere partners. Ook legt het netwerk een stevige basis voor het delen van inzichten en ervaringen en voor het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. Het netwerk gaat uit van het verbindende vermogen van de individuele partners en de specialistische kennis bij verschillende partijen. Netwerkleden trekken samen op wanneer het nodig is en respecteren én benutten de krachten van onafhankelijke leden wanneer dat kan. Het NADD zet daarnaast in op het zichtbaar maken en versterken van de bestaande programmering en publieksactiviteiten van alle netwerkpartners; waar nodig levert het netwerk een bijdrage door het ontwikkelen van nieuwe of aanvullende programma’s.

Share with friends

Date and time

Location

The Student Hotel Eindhoven

1 Stationsweg

5611 AA Eindhoven

Netherlands

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organizer Het Nieuwe Instituut

Organizer of Reinterpreting Design Heritage

The contemporary era is characterised by radical technological, economic, cultural and social shifts. Het Nieuwe Instituut aims to illuminate and map a rapidly changing world while at the same time fostering discussion of topics related to the vast field of design.

Save This Event

Event Saved