Free

SMARTCHAIN Nationale Korte Keten Stakeholdermeeting

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Wij nodigen u als belanghebbende van harte uit voor de (online) Nationale Korte Keten Stakeholdermeeting van H2020 SMARTCHAIN.

About this event

Dit evenement vindt live plaats vanuit het Floriade Food Forum.

Het is een belangrijk moment, omdat wij de resultaten van meer dan 3 jaar onderzoek naar korte voedselketens in 9 Europese landen presenteren.

Als deelnemer en stakeholder:

  • doet u kennis op van de laatste ontwikkelingen in korte ketens;
  • krijgt u toegang tot zeer praktische kennis uit 9 landen;
  • krijgt u gratis toolsets om uw korte keten te verrijken;
  • krijgt u toegang tot online kennisprogramma's en toetsing op de situatie in Nederland.

Het programma:


		SMARTCHAIN Nationale Korte Keten Stakeholdermeeting image

		SMARTCHAIN Nationale Korte Keten Stakeholdermeeting image

Voordat u beslist of u wilt deelnemen, is het belangrijk dat u begrijpt waarom deze workshop wordt gehouden en wat hij inhoudt. Neem de tijd om de volgende informatie zorgvuldig door te lezen.

Door u in te schrijven voor dit evenement, aanvaardt u de volgende deelnamevoorwaarden en het privacybeleid:

Multi-stakeholder workshop 30.06.2021

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een multi-stakeholderworkshop die wordt gehouden in het kader van het project SMARTCHAIN: Towards Innovation - driven and smart solutions in short food supply chain. Het project heeft als doel de verschuiving naar collaboratieve korte voedselvoorzieningsketens te bevorderen en te versnellen en, via concrete acties en aanbevelingen, nieuwe robuuste bedrijfsmodellen en innovatieve praktische oplossingen te introduceren die het concurrentievermogen en de duurzaamheid van het Europese agrovoedingssysteem verbeteren. SMARTCHAIN wordt gecoördineerd door de Universiteit van Hohenheim, Stuttgart (Duitsland).

De multi-stakeholder workshop wordt georganiseerd door Amped Concepts BV. en heeft als doel het overdragen en verspreiden van alle kennis en relevante resultaten (b.v. best practices, toepasbare innovaties, aanbevelingen, etc.) die door het project zijn geproduceerd en verzameld. Deze workshop zal concrete ondersteuning bieden aan de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe innovatieve en succesvolle oplossingen voor boeren, voedselproducenten en andere belanghebbenden die betrokken zijn en/of geïnteresseerd zijn in SFSCs. Voordat u beslist of u wilt deelnemen, is het belangrijk dat u begrijpt waarom de workshop wordt gehouden en wat deze inhoudt. Neem de tijd om de volgende informatie zorgvuldig te lezen.

Wat is het doel van het project?

Het algemene doel van het onderzoek in SMARTCHAIN is het verkennen van de verschillende vormen van samenwerking en allianties die tot stand komen tussen de SFSC's en alle betrokken belanghebbenden om het concurrentievermogen te verbeteren en plattelandsontwikkeling te bevorderen. SMARTCHAIN volgt een multi-actor benadering, met een sterke samenwerking en uitwisseling van kennis, informatie en ervaring tussen de SFSC's, boeren, producenten, onderzoekers, beleidsmakers, consumenten, en andere relevante belanghebbenden. Bovendien legt het de nadruk op de dynamiek van SFSC's en hun bijdrage aan het bevorderen van concepten en strategieën zoals transparantie, vertrouwen, ethiek, gelijkheid en duurzame ontwikkeling in het hedendaagse agro-voedselsysteem. Voor meer informatie over het project wordt u uitgenodigd onze site https://www.smartchain-h2020.eu/ te bezoeken en/of contact op te nemen met de aan het einde van dit document genoemde onderzoekers.

Waarom ben ik uitgenodigd?

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan deze multi-stakeholder workshop als boer, voedselproducent of stakeholder die betrokken is bij en/of geïnteresseerd is in SFSCs in Nederland. Het project wil zijn resultaten en uitkomsten met u delen en bovendien zal uw feedback na de workshop zeer belangrijk en relevant zijn voor de succesvolle uitvoering van SMARTCHAIN.

Zijn er voor mij kosten of lasten verbonden aan mijn deelname?

Er zijn geen financiële kosten of andere risico's verbonden aan uw deelname. Het enige dat van u wordt verlangd, is de tijd die u zult besteden aan het bijwonen van de workshop en het discussiëren met de vertegenwoordigers van ons team en andere uitgenodigde deelnemers. De inhoud van onze bespreking houdt geen gevoelige kwesties in. Als u zich echter op een bepaald punt tijdens de discussie ongemakkelijk voelt of als u het onderwerp niet wilt aansnijden, staat het u vrij de discussie af te breken.

Moet ik deelnemen aan de multi-stakeholderworkshop?

Uw deelname is geheel vrijwillig. U kunt weigeren deel te nemen. Zelfs als u hebt ingestemd met deelname, kunt u op elk moment van gedachten veranderen en zonder vooroordelen of consequenties besluiten de discussie te verlaten.

U kunt op elk moment vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Als u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, neem dan contact op met Bob Massar via bob@amped.nl

Wie financiert dit onderzoek?

Het onderzoek wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie (oproep H2020-SFS-2017-2, overeenkomst nr. 773785)

Wat houdt mijn deelname in-Hoe doe ik mee?

U neemt deel aan de workshop en de discussie met de projectpartners en andere belanghebbenden. U wordt uitgenodigd om vragen te stellen, vragenlijsten in te vullen, etc. De workshop wordt gemodereerd door Local2Local, Amped, Floriade Food Forum, Universiteit Utrecht en NBC.

Hoe zal er worden omgegaan met mijn identiteit, privacy en persoonsgegevens?

In verband met de workshop verzamelen wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, e-mailadres en affiliatie. Uw antwoorden zullen samen met die van anderen in een geaggregeerde vorm worden gebruikt. Uw individuele antwoorden zullen op geen enkele identificeerbare wijze aan u worden gekoppeld in enig deel van het onderzoek of in publicaties, aankondigingen van conferenties en verspreidingsmateriaal. De bijeenkomst vindt plaats op het tijdstip dat is aangegeven in de uitnodiging die u hebt ontvangen.

Mogelijk wordt de workshop op video opgenomen. We zullen groepsfoto's en/of screenshots maken tijdens de workshop. Deze zullen alleen worden gebruikt in officiële projectresultaten en kunnen worden geüpload naar de webpagina van het project of worden gebruikt in verspreidings-/communicatiemateriaal.

Niettemin verbinden wij ons ertoe uw identiteit, privacy en persoonlijke gegevens te beschermen. Eerst en vooral zullen de vertrouwelijkheidsregels strikt worden nageleefd. Geen enkele persoonlijke gegevens, op geen enkel moment en om geen enkele reden zullen worden gedeeld met derden. We zullen echter wel geaggregeerde, niet identificeerbare informatie en analyses delen met andere leden van het Consortium in het eindverslag van de multi-stakeholder workshops.

Met wie kan ik contact opnemen als ik meer informatie over het project nodig heb?

Indien u meer informatie wenst over de workshop kunt u contact opnemen met Bob Massar via bob@amped.nl

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser Local2Local/ Amped Concepts BV.

Organiser of SMARTCHAIN Nationale Korte Keten Stakeholdermeeting

Save This Event

Event Saved