Stap voor stap emotienetwerken: Kennissessie NADD

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
In samenwerking met Imagine IC organiseert het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur een kennissessie over de methode emotienetwerken

About this event

In samenwerking met Imagine IC organiseert het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD) eeen kennissessie over emotienetwerken, een gespreks- en onderhandelingsmethode gericht op inzicht in anderen en alternatieve zienswijzen - en niet op een gezamenlijk gedeelde conclusie of een compromis, ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie. Tijdens deze sessie maken deelnemers kennis met de methode en gaan er in een kleine digitale workshop zelf mee aan de slag.

Emotienetwerken

In deze workshop maak je kennis met de methode emotienetwerken. De term werd in 2014 gemunt door Marlous Willemsen (Imagine IC) en Hester Dibbits (Reinwardt Academie). Dibbits voegde daar het idee van ‘erfgoedwijsheid’ aan toe. Emotienetwerken is een gespreks- of onderhandelingsmethode gericht op inzicht in anderen en alternatieve zienswijzen - en niet op een gezamenlijk gedeelde conclusie of een compromis. Emotienetwerken is ontstaan in de praktijk van erfgoedwerk: als erfgoed vertelt wie we zijn en willen zijn, moet iedereen in de betekenisgeving en de keuze daarvan een stem hebben.

Emotienetwerken rond erfgoeditems leidt tot erfgoedwijsheid. Dit is het inzicht dat de betekenis die we hechten aan objecten (materieel of immaterieel) veranderlijk en meervoudig is. Erfgoedwijsheid gaat uit van de aanname dat erfgoed geen gegeven is, maar een keuze. Die keuze is het tijdelijke resultaat van onderhandeling, van een gesprek waaraan idealiter iedereen kan meedoen.

Erfgoedwijze burgers kunnen erfgoedvraagstukken bespreekbaar maken, door het onderzoeken van de eigen en andermans belangen en emoties. Emotienetwerken en erfgoedwijsheid zijn competenties die in actuele kwesties van identiteit en identificatie van pas komen. Ze werken tegen ‘verbubbeling’ van de samenleving en voor verbinding.

Imagine IC

Imagine IC wil met participatief erfgoedwerk, actuele sociale verhoudingen documenteren én verbeteren. Doordat heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is en op die manier inzicht verwerven in andermans positie en ambities (empathie).

NADD kennissessies

Om kennisdeling actief te stimuleren en samen nieuwe kennis te ontwikkelen, organiseert Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur het hele jaar door verschillende kennissessies. Kennis over beheer en behoud, het toegankelijk maken van archieven, juridische aspecten, maar ook kwesties zoals toekomstbestendig erfgoed en meerstemmigheid in archieven wordt actief gedeeld en bediscussieerd. Abonneer je op de nieuwsbrief van NADD om op de hoogte te blijven van toekomstige sessies.

Programma

  • 15:00 - 15:05 Welkom en introductie NADD
  • 15:05 - 15:10 Introductie Imagine IC
  • 15:10 - 16:10 Workshop emotienetwerken
  • 16:10 - 16:30 Afronden en napraten
Share with friends

Date and time

Location

Online event

{ _('Organizer Image')}

Organizer Het Nieuwe Instituut

Organizer of Stap voor stap emotienetwerken: Kennissessie NADD

The contemporary era is characterised by radical technological, economic, cultural and social shifts. Het Nieuwe Instituut aims to illuminate and map a rapidly changing world while at the same time fostering discussion of topics related to the vast field of design.

Save This Event

Event Saved