Gratis

AANKEILEN! S5:A4 WATER - PLONS!

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Keilepand

Keilestraat 9F

3029 BP Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

De transitie van M4H in lezing, debat en dialoog, Inloop 19.00h, start avond 19.30-21.30, borrel na

We gaan weer AANKEILEN! In deze 5e editie staat het thema WATER centraal.

Op de laatste avond onderzoeken we onder de noemer PLONS! de attractie van water en de potentie daarvan voor M4H. De komende 20-30 jaar transformeert M4H van een mixed use havengebied naar een bruisende stadswijk. Wat voor functies kunnen we toevoegen om de ruimtelijke kwaliteit van het water zelf te vergroten? Drijvende zwembaden, watermachine's, kade-tribunes, kunstwerken en waterspeelplaatsen,.... We dromen over een toekomst die misschien volgend jaar al kan beginnen...

Sprekers: Keynote: Inge Bobbink (TU DELFT, Landschapsarchitectuur), Louisa Vermoere (POOL IS COOL), Eva Pfannes (OOZE) en Rianne Makkink (Studio Makkink&Bey).

Moderator Bart Cosijn heeft als motto ‘Spreken is zilver, gehoord worden is goud’. Met veel enthousiasme weet hij elke keer weer de juiste vragen te stellen, zodat sprekers en toehoorders met elkaar het gesprek aangaan. Nieuwsgierigheid en interesse in elkaars mening staan daarbij voorop.

Nadere toelichting:

AANKEILEN! is een mix van lezing en debat waarin de grote maatschappelijke thema’s zoals energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit worden gekoppeld aan de lokale actualiteit van het M4H (Makers District) gebied in Rotterdam. M4H is een mixed-use havengebied in transitie, waarin in de komende 15 jaar tussen de 3500 en 5000 woningen gebouwd gaan worden. In een informele setting in het Keilepand, worden relevante thema’s ‘aangekeild’ en gaan we op zoek naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle ontwikkeling van het M4H-gebied. Het thema van de 5e editie is WATER. Onder de noemer VLOED, ZILT, SPONS EN PLONS! onderzoeken we vanuit verschillende gezichtspunten wat water in M4H kan gaan betekenen. We nemen daarbij het Ruimtelijk Raamwerk M4H als startpunt. Het Ruimtelijk Raamwerk is op 27 juni j.l. door de gemeenteraad van Rotterdam vastgesteld en geeft op hoofdlijnen aan hoe M4H er in de toekomst uit zal zien. Florian Boer (De Urbanisten) is binnen het Keilecollectief ambassadeur voor het thema Water.

Achtergrond

In AANKEILEN! 1e editie - onder de paraplu van IABR 2018 – 2020, hebben we in juni 2018 aan de hand van de thema's Afval I Recycle, Energie I Autarkie, Water I Voedsel en (Circulaire) Gebiedsontwikkeling de meer 'technische' aspecten van de transitie tegen het licht gehouden. In de dialoog werd duidelijk dat om grote maatschappelijke doelen te halen we allemaal mee moeten doen. De vraag wat dit betekent en hoe we een succesvolle community kunnen opbouwen hebben we geagendeerd in AANKEILEN! 2e editie. Aan de hand van de thema's Toekomst, Identiteit, Verbinding en Ontmoeting zochten we naar verbinding met betrokken partijen in het M4H/omliggende wijken. Het gebied kent vele kunstenaars en creatieve geesten die zeer gemotiveerd zijn om mee te denken over de toekomst van het gebied. In AANKEILEN! 3e editie tijdens de maand van ART Rotterdam is daarom besproken hoe kunst, kunstenaarschap en creativiteit een bijdrage kan leveren aan de duurzame gebiedsontwikkeling van M4H/MakersDistrict. Meerdere gezichtspunten door een diversiteit aan sprekers blijkt onverminderd waardevol. Tijdens AANKEILEN! 4e editie zochten we verdere verbinding met kennispartners binnen en buiten het gebied, zoals IABR, AIR en RAvB, en speelden de opgave van Europan15 en de plannen van de ondernemers in M4H een belangrijke rol. Nu het Ruimtelijk Raamwerk openbaar is gemaakt en de ambities voor het gebied geformuleerd zijn gaan we terug naar een meer thematische aanpak per onderwerp om de mogelijke ontwikkelingen in M4H meer in detail te bespreken. Deze editie WATER, in februari 2020 VOEDSEL en in juni 2020 ENERGIE.

Wees welkom!

Programma
19:00 – 19.30 Inloop
19:30 – 19.40 Introductie: Moderator Bart Cosijn
19:40 – 21:30 Keynote spreker en andere sprekers
21.30 – Napraten aan de bar

KeileContemporary

Tijdens AANKEILEN! opent harart.gallery samen met het Keilecollectief op de begane grond van het Keilepand KeileContemporary: een intrigerende tentoonstelling van hedendaagse kunst.

Programmabureau M4H

Toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. AANKEILEN! wordt ondersteund door Programmabureau Makers District M4H I RDM.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Keilepand

Keilestraat 9F

3029 BP Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen