Gratis

Begroting 2019 Beter Begrepen

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Partycentrum & Zalencentrum 't Haske

20 Vegelinsweg

8501 BA Joure

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Wij organiseren komende woensdagavond 24 oktober in Joure en zaterdagochtend 27 oktober in Breda een lezing voor college-, raad- en statenleden waar de heer Weterings na een overzichtelijke presentatie uw vragen zal beantwoorden in een Q&A sessie.


U bent van harte uitgenodigd. Graag horen wij voor 22 oktober a.s. of u aan deze bijeenkomst wilt deelnemen.


Voor 15 november dienen de gemeenten en provincies hun begroting voor het komende jaar 2019 vast te stellen en in te dienen. De weken daaraan voorafgaan zijn vaak een hectische periode voor college, raads- en statenleden. Zijn de politieke ambities wel of niet opgenomen en zijn de beschikbare middelen wel in overeenstemming daarmee toegewezen? Voor nieuwe leden is het misschien ook nog allemaal even wennen…


De leden van de diverse colleges, raden en staten, dienen hierover in een zeer korte tijd veel informatie tot zich te nemen. Maar waar moet je op letten, waar liggen de dwarsverbanden, wat is de ruimte voor het indienen van alternatieve voorstellen.


Adriaan Weterings neemt u tijdens deze lezing mee in de wereld van de gemeentelijke en provinciale financiën en biedt u de gelegenheid om – los van specifieke politieke voorstellen – uw inzicht in de lokale financiën te vergroten en te verdiepen. Daarbij zal onder andere worden ingegaan op:

  • de begroting: onderdeel planning- en control cyclus,
  • de begrotingsopzet en de onderlinge samenhang van de onderdelen,
  • de ontwikkeling van het begrotingssaldo (statisch dan wel dynamisch),
  • de mate waarin reserves en voorzieningen kunnen worden ingezet in relatie tot beschikbare weerstandsvermogen,
  • de beschikbare belastingcapaciteit,
  • gesloten systemen versus algemene dienst,
  • opzet van het investeringsplan en de doorwerking daarvan in de begroting,
  • welke risico’s zijn er,
  • waar moet je allemaal op letten, do’s and don’ts.


Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.


Drs. Adriaan Weterings
is al ruim dertig werkzaam binnen gemeenten en provincies in diverse rollen van financieel-economisch beleidsmedewerker tot hoofd financiën en concern controller. Daarnaast is hij enkele jaren werkzaam geweest als inspecteur Financiën Lagere Overheden op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en heeft hij onder andere de gemeente Den Haag (artikel 12) gesaneerd. Sinds 2006 vervult hij interim opdrachten met aandacht voor de verbetering van de financiële functie en verandermanagement. Gedurende zijn loopbaan heeft hij meer dan veertig gemeentelijke- en provinciale organisaties ondersteund en bijgestaan.


Begin dit jaar verscheen zijn Handboek Financiën voor Gemeenten en Provincies dat is uitgegeven bij Obeliskboeken.nl.


We hopen u te mogen begroeten.


Met vriendelijke groet,


Uitgeverij Obelisk

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Partycentrum & Zalencentrum 't Haske

20 Vegelinsweg

8501 BA Joure

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen