Gratis

Bijeenkomst 1: werksessie jaarrekeningproces

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Gooimeer 6

6 Gooimeer

1411 DD Naarden

Netherlands

Kaart bekijken

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Geachte relatie,

Wij constateren dat het jaarrekeningproces en de aanlevering van de stukken ten behoeve van de jaarrekeningcontrole bij veel cliënten al vele jaren een hoofdpijndossier is. Het jaarrekeningproces kan bij veel gemeenten nog beter worden beheerst en met de aanscherping van de controlevoorschriften van accountants is ook het al of niet kunnen steunen op de interne beheersorganisatie een aandachtspunt.

In het toch al onder tijdsdruk staande jaarrekeningproces wordt u keer op keer gevraagd extra informatie aan te leveren en aanvullende interne controleactiviteiten uit te voeren. Dit zet de tijdige aanlevering van de jaarrekening nog meer onder druk en leidt in veel gevallen ook tot hoge extra accountantskosten voor meerwerk. Dit is een ongewenste situatie die kan worden voorkomen en daar bieden wij met het Key Control Dashboard graag de passende ondersteuning bij.

Tijdens een werksessie voor functionarissen, verantwoordelijk voor het jaarrekeningproces, willen we nader ingaan op uw huidige ervaringen met het jaarrekeningproces, de nieuwe functionaliteit die het Key Control Dashboard biedt voor dit thema en hoe u de communicatie met de accountant beter kan sturen.

Programma werksessie jaarrekeningproces 9 november 2017:

09:00 uur: Inloop met koffie en thee

09:30 uur: Welkom en toelichting programma

09:40 uur: Gezamenlijke knelpuntenanalyse en uitwisseling van ervaringen en best practices bij het jaarrekeningproces

10:10 uur: Demonstratie nieuwe functionaliteit 'thema-audits' Key Control Dashboard beheersing jaarrekeningproces en eisen accountantsdossier

10:45 uur: Pauze

11.00 uur: Werksessie toepassing Key Control Dashboard jaarrekeningproces, tips, trucs en verbeteracties

12.00 uur: Vragen, evaluatie en vervolgafspraken

12:30 uur: Afsluiting met lunch

Graag willen we u vragen om voor het onderdeel " Werksessie toepassing Key Control Dashboard jaarrekeningproces, tips, trucs en verbeteracties ", de vragenlijst die u van uw accountant hebt ontvangen met de op te leveren stukken mee te nemen.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Gooimeer 6

6 Gooimeer

1411 DD Naarden

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen