Gratis

Bijeenkomst 2: strategische rondetafelbijeenkomst

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Gooimeer 6

6 Gooimeer

1411 DD Naarden

Netherlands

Kaart bekijken

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Geachte relatie,

Het sturen op de impact en doelmatigheid van de beleidsrealisatie wordt binnen het publieke domein steeds belangrijker. Daarbij gaat het om de relatie tussen de begrote en ingezette middelen enerzijds en de bereikte beleidseffecten anderzijds. Voor een effectieve sturing is vereist dat kan worden beschikt over relevante en betrouwbare data. Data die moet worden ontsloten vanuit de organisatie of met behulp van externe bronnen. Hoe structureert u deze informatie en houdt u voldoende grip op het proces van aanlevering, de tijdige input voor de P&C cyclus en de juiste kwaliteit van de stuurinformatie. Wij constateren dat voor een effectieve 'performance control' en resultaatgerichte sturing het instrumentarium veelal nog onvoldoende is. Het gevolg daarvan is dat de bewustwording en gedragsverandering in de organisatie onvoldoende kan worden ondersteund. Met behulp van de nieuwe Key Control Dashboard modules ‘thema audits’ en ‘waardeketen’ bieden wij u hier een oplossing voor.

Graag staan we in deze strategische ronde-tafel bijeenkomst stil bij het onderwerp performance control, geven we een terugkoppeling op de eerder gehouden werksessie jaarrekeningproces en demonstreren wij u de nieuwe KCD functionaliteiten.

Programma strategische ronde-tafel bijeenkomst 7 december 2017:

13:30 uur: Inloop met koffie en thee

14:00 uur: Welkom en toelichting programma

14:10 uur: Inleiding 'Performance control', resultaatgerichte sturing, monitoring en verantwoording

14:30 uur: Terugkoppeling werksessie en verbeteracties jaarrekeningproces en communicatie accountant

14:50 uur: Demonstratie nieuwe functionaliteit Key Control Dashboard, waardeketen en thema audits

15:20 uur: Pauze

15:35 uur: Ronde tafel gesprek ontwikkelagenda performance control

16:35 uur: Vragen, evaluatie en vervolgafspraken

17:00 uur: Afsluiting met drankje en hapje

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Gooimeer 6

6 Gooimeer

1411 DD Naarden

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen