Bijeenkomst Leveranciers

Venster Acties

Registraties zijn gesloten

De ticketverkoop is gesloten. Neem voor vragen contact op met communicatie@koop.overheid.nl.

Bijeenkomst Leveranciers

De volgende onderwerpen staan op de agenda: - Digitaal terinzagelegging - Omgevingsvergunning Planafwijking

Door KOOP

Waar en wanneer

Datum en tijd

Locatie

Online

Over dit evenement

Om u als softwareleverancier van onze gebruikers goed te kunnen informeren en voor te bereiden op de wijzigingen en de ontwikkelingen op het gebied van de Bekendmakingswet organiseert KOOP een voorlichtingsbijeenkomst. In deze bijeenkomst wordt u ook geïnformeerd over andere ontwikkelingen die voor u als leverancier van belang kunnen zijn. De softwareleveranciers die bij ons bekend zijn ontvangen een uitnodiging. Uiteraard kunnen softwareleveranciers die nog niet bekend zijn zich ook voor deelname aan de bijeenkomst aanmelden.