€ 50

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Muntgebouw Utrecht

Leidseweg 90

3531 BG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Kom vrijdag 2 november naar Meer lezen, beter in taal in het mbo.

De urgentie van leesbevordering in het mbo staat als een paal boven water. Dat staat buiten kijf. Maar hoe zorg je dat dit structureel beleid wordt in de weerbarstige werkelijkheid van scholen? Hoe geef je het concreet vorm? En op welke manier betrek je directie, collega’s en externe partijen?

Deze conferentie geeft je inspiratie en laat je kennismaken met nieuwe voorbeelden uit de praktijk.

Dit congres is exclusief bedoeld voor medewerkers in het mbo en de bibliotheken: management van het mbo en de bibliotheken, docenten, beleidsmedewerkers, taalcoördinatoren, adviseurs educatie van bibliotheken.

Programma*

Dagvoorzitter: Thomas van Dalen

09.30 - 10.00 uur Inloop en ontvangst

 • Bij binnenkomst kiest u de deelsessie die u in het middagprogramma wilt volgen.

10.00 - 12.30 uur Plenair programma

 • Het plenaire programma wordt geopend door dagvoorzitter Thomas van Dalen. Daarnaast is er aandacht voor de zienswijze van de MBO-Raad en biedt Kees Broekhof inzicht in de laatste stand van zaken rond het onderzoek naar Meer lezen, beter in taal in het mbo. Hij laat zien wat de effecten zijn op de taalontwikkeling van studenten door vrij lezen en vrijetijdslezen in het mbo.

12.30 - 13.30 uur Lunch

13.30 - 15.00 uur Deelsessies
In iedere deelsessie is aandacht voor de volgende stap: wat is nodig voor meer lezen, beter in taal en hoe pak je dat als school en bibliotheek aan. U heeft de keuze uit:

 • DEELSESSIE 1
  Lezen in een burgerschapscontext, fictie en non-fictie rond uitdagende thema’s. Ook aandacht voor de samenwerking tussen de bibliotheek en de mediatheek op school
  Door Erna van Koeven van Hoogeschool Windesheim, Lammie Prins van het Deltion College Zwolle en Sanne Gras van Stadkamer Zwolle.

 • DEELSESSIE 2
  Wij helpen studenten bij het vinden van het juiste boek. Er is een actuele en gevarieerde collectie op school. De boekenkasten zijn in of nabij het klaslokaal. Dat stimuleert dat studenten met plezier gaan lezen. Lezen is onderdeel van het lesprogramma en is de normaalste zaak van de wereld. Hoe vindt een student het juiste boek? Welk effect heeft dat op hem of haar? Waarom enthousiasme voor een schoolbieb? Wat is de sleutel tot het succes?
  Door Marlies Groot van het Koning Willem I College ’s Hertogenbosch en Annette Janssen van Bibliotheek ’s Hertogenbosch

 • DEELSESSIE 3
  (Voor)Lezen en taal: eigen leesvaardigheid en beroepsvaardigheden in samenhang met de VoorleesExpress en Boekstart in de kinderopvang met studenten van ROC Midden-Nederland, locatie Amersfoort.
  Door Diny Scheper van Bibliotheek Eemland en Marijke Bos van Kunst van Lezen.

 • DEELSESSIE 4
  Vrij lezen als basis voor geletterdheid: het belang van een leesroutine in het mbo.
  Door Frank Schaafsma van ROC Deltion College Zwolle.

 • DEELSESSIE 5
  Werken met betekenisvolle teksten door Inge van Meelis van het ITTA Amsterdam. Naast het vrije lezen is ook het lezen in de context van beroep en beroepsopleiding belangrijk voor mbo-studenten. Waardoor wordt bepaald, welke teksten betekenisvol zijn voor studenten? Kunnen we studenten stimuleren tot meer lezen in deze context en welke waarde heeft dat voor de taalontwikkeling?

15.00 - 15.30 uur Plenair programma

 • In dit deel van het programma inventariseert Thomas van Dalen de opbrengsten van de deelsessies om zo de volgende stap te zetten naar wat nodig is voor meer lezen, beter in taal in het mbo.

15.30 - 16.30 uur Afsluiting van de dag en borrel

 • Alex Boogers sluit samen met Thomas van Dalen de dag af, waarna bij de borrel het napraten en het maken van afspraken kan starten.

*onder voorbehoud van wijzigingen.


Informatie over de sprekers

Thomas van Dalen is zelfstandig organisatiestrateeg en moderator. Hij was een van de grondleggers van de Bibliotheek op school en maakte met Kees Broekhof en Lea Kessels de bijhorende Monitor. Thomas werkt al jaren in verschillende rollen mee aan de realisatie van het programma Kunst van Lezen. Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar positioneringsvraagstukken en naar de implicaties van ambities voor de bedrijfsvoering.

Sanne Gras werkt als adviseur voor het voortgezet onderwijs bij Stadkamer in Zwolle. Insteek voor de samenwerking met scholen ligt hierbij vanuit de bibliotheek vooral op gebied van leesbevordering en leesplezier. In die hoedanigheid is zij betrokken geweest bij de pilot Burgerschap, Lezen Nederlands op het Deltion College.

Marlies de Groot – de Graaf is beleidsontwikkelaar bij Koning Willem I College in Den Bosch. Zij is een verbinder: hoort hier wat, deelt daar wat. Zo merkt ze momenteel dat de deelnemende afdelingen aan de pilot trots zijn op hun schoolbieb en het lezen in de klas.

Annette Janssen is beleidsmedewerker educatie bij Bibliotheek ‘s Hertogenbosch e.o. Zij werkt vanuit haar liefde voor verhalen samen met kinderopvang & onderwijs om iedereen een echte lezer te maken. Ze wordt enthousiast als ze hoort dat mbo-leerlingen het lezen nu al ‘chill’ vinden!

Erna van Koeven is docent en onderzoeker aan de master educational needs van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zij houdt zich bezig met effectief taal- en leesonderwijs in alle vormen van onderwijs. Ze begeleidt scholen en publiceert over dat onderwerp.

Inge van Meelis voert sinds 1987 projecten uit in het onderwijs. Zij geeft docententrainingen, coaching en advies op het gebied van beroepsgerichte taalontwikkeling. Zij heeft een grote deskundigheid op het gebied van activerende taaldidactiek. In haar trainingen inspireert en ondersteunt zij docenten bij de praktische toepassing hiervan. Daarnaast heeft zij veel kennis van de taalniveaus uit het referentiekader taal en rekenen en de implementatie hiervan.

Samen met haar collega Tiba Bolle schreef Inge het boek Taalbewust Beroepsonderwijs - Vijf vuistregels voor effectieve didactiek. Bron: https://www.itta.uva.nl/medewerkers/inge-van-meelis-20

Lammie Prins is docent Nederlands op het Deltion College in Zwolle. Daar geeft zij les aan niveau 2 en niveau 3 studenten van de opleidingen orde en veiligheid. Ze voert de lessen burgerschap, Nederlands en lezen als één vak in de praktijk uit met haar studenten. Ze sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij de actualiteit en bij de toekomstige beroepen van de studenten.

Frank Schaafma is projectleider Nederlands/burgerschap en loopbaanoriëntatie- en begeleiding bij ROC Deltion College Zwolle. Als leraar in het Entreeonderwijs van Deltion is hij gestart met vrij lezen met zijn studenten. Dit is, in samenwerking met Hogeschool Windesheim, De Stadkamer (openbare bibliotheek Zwolle) en Stichting Lezen uitgegroeid tot een leescultuur binnen Deltion. Ondertussen lezen meer dan zestig leraren met hun klassen.

Diny Scheper is Specialist VO. Diny Scheper werkt samen met meerdere vmbo-scholen waaronder praktijkscholen, een Taalcentrum (voorheen ISK) en het ROC MN. Daarnaast incidenteel voor andere scholen in het VO. Ze maakt programma’s, praat met docenten én met leerlingen. Daarnaast is ze gestart met StudyShare: het bieden van studieruimte en toezicht voor jongeren die thuis moeilijk kunnen studeren. Altijd vernieuwen en luisteren naar je klant is haar credo.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Muntgebouw Utrecht

Leidseweg 90

3531 BG Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen