€ 0 – € 381

De 9 principes van de excellente schoolleider, een volgende stap

Evenementgegevens

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

ReeHorst

Bennekomseweg 24

6717 LM Ede

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 30 dagen voor evenement

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Wat is het geheim van een goede schoolleider?
Een schoolleider kan de basis leggen voor een fantastische school, desnoods tegen alle stromen in. De 9 principes van de excellente schoolleider inspireren om stappen te zetten in de richting van excellentie. Excellente schoolleiders zijn geen supersterren, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag. Tijdens deze themadag staan we stil bij een aantal van deze negen principes. Zo zetten we een eerste stap richting excellentie.
NB: de themadag vormt een vervolg op het thema van 2016. Hebt u deze editie gemist? Geen probleem, u kunt als masterclass een inleiding op de 9 principes volgen. Was u wel aanwezig tijdens de themadag 2016, dan kiest u één van de andere masterclasses ter verdieping.

U kunt een masterclasses volgen van één van de volgende deskundigen: Luc Greven (introductie van de principes), Marko Otten (de 9 principes in het V.O.), Alfons Timmerhuis (professionele ruimte tussen schoolleider en bestuurder), Harmen Wimmenhove (Managementdrives), Myriam Lieskamp (Strategisch HRM), Frank Cuppers (Dutch Leadership).

Deze themadag is tevens de aftrap voor het traject “Alliantie voor Excellentie“. Met diverse partners geeft CNV Schoolleiders mede vorm aan deze alliantie; we gaan ervoor om over 5 jaar 1000 schoolleiders in Nederland verbonden te weten middels de 9 principes.

Vanaf januari 2018 vindt het vervolg van deze themadag plaats: vervolgsessies in het land met diverse masterclasses en netwerkbijeenkomsten waarin stil wordt gestaan bij het toepassen van de 9 principes bij het informele leren.

Programma 2 november

9.30 Inloop met koffie en thee

10.00 Opening door Yvonne Vaes, CNV Schoolleiders

Inleiding door Joseph Oubelkas over een positieve grondhouding en denken in kansen

Pauze met koffie/thee en mogelijkheid tot kopen/signeren boeken

11.45 Masterclass

13.00 Lunch

14.00 Luc Greven: Excellente schoolleiders organiseren het leren en Kick off Alliantie voor Excellentie

14.30 Voortzetting masterclasses

15.45 Toast op de Aalliantie

Net als vorig jaar vindt de themadag plaats in de Reehorst. Uit de positieve evaluaties van de themadag van 2016 bleek dat er behoefte is aan een mogelijkheid tot voorovernachting. Dit is nu mogelijk!

Voor € 86 overnacht u in De Reehorst (kosten voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt en toeristenbelasting). Zo begint u op 2 november uitgerust en ontspannen aan het programma van de themadag!


Beschrijving inleiding en masterclasses:

Inleiding

Joseph Oubelkas inspireert, ontroert en verbindt als energieke spreker.” Hij spreekt levendig, met passie, enthousiasme en zelfs humor over zijn levensveranderende ervaring na zijn onterechte gevangenschap in verschillende Marokkaanse gevangenissen. Wekelijks wordt Joseph Oubelkas als boeiende, energieke spreker uitgenodigd voor de meest uiteenlopende organisaties. Daarbij leren zijn luisteraars veel over vragen als:

– Hoe motiveer ik mijzelf als de wereld om mij heen in elkaar valt?

– Wat vraagt het om in mijn waarden te blijven geloven als die dagelijks worden bedreigd: ‘Wie ben ik en waar sta ik voor?’

– Hoe geef ik de mensen om mij heen een teamgevoel en inspireer ik anderen?

We gaan in dialoog over o.a. leiderschap; het leiden van jezelf en van anderen. Door het koppelen van het verhaal van Joseph aan eigen uitdagingen en ga je vol positieve energie naar huis.

Masterclasses

Nederlands leiderschap

Weinig landen zijn in staat om hoge onderwijskwaliteit te combineren met een grote mate van gelijke kansen. Daarmee kan Nederland naast gidslanden zoals Finland, Canada/Ontario en Singapore een inspiratiebron zijn voor andere landen. Vergeleken met andere landen behaalt Nederland echt goede onderwijsresultaten. Het zijn niet competitie en marktwerking waarop onze goede onderwijsresultaten gestoeld zijn, maar vrijheid. Het Nederlandse onderwijs steunt op goede samenwerking tussen leraren, scholen en gemeenschappen. Ons systeem van vrijheid van onderwijs betekent een sterke autonomie voor scholen, die in combinatie met strenge publieke verantwoording zijn vruchten afwerpt. Iedereen mag meedoen; gelijkheid boven excellentie. En gelijkheid en kwaliteit zijn prima te combineren.

Maar hoe is het nou gesteld met Nederlands leiderschap? Werken schoolleiders voldoende samen, is er voldoende sprake van (positieve) autonomie? Hoe gaat een Nederlandse schoolleider om met verantwoording? Spreidt of delegeert hij zijn leiderschap? Creëert hij meer volgers of meer leiders?

We staan in deze masterclass uitvoerig stil bij de huidige context van ons leiderschap, de uitdagingen die er liggen en de beelden/ ervaringen die bij buitenlandse (onderwijs) wetenschappers bestaan. Nederlands leiderschap; meer dan polderen en ruilverkavelen?!

Frank Cuppers - Onderwijs maak je samen

Een introductie op De negen principes van de excellente schoolleider PO

De grote betekenis van een excellente schoolleider wordt steeds meer onderkend. Hij/zij laat de school schitteren en de leraren en leerlingen floreren. Hoe gaat dat in zijn werk?

Deze masterclass behandelt op een toegankelijke wijze de negen principes die excellente schoolleiders toepassen. Onderzoek naar hun handelen in de Nederlandse PO-praktijk heeft daaraan ten grondslag gelegen. De masterclass inspireert om stappen te zetten in de richting van excellentie. Dat is voor iedere schoolleider mogelijk. Excellente schoolleiders, zo zal blijken, zijn geen supersterren met onbereikbare aanleg of charisma, maar gedreven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag, die negen principes consequent hanteren. Het accent ligt op de gouden driehoek: vitale visie, leren als een topteam en professionele ruimte.

Luc Greven - Leiderschap in school

Strategisch HRM

In deze masterclass gaan we aan de slag met principe vijf van de excellente
schoolleider: werken aan een topteam. Strategisch human resource beleid speelt de hoofdrol. We verkennen eerst welke uitdagingen er in de 21e eeuw voor het onderwijs zijn. Vervolgens kijken we met behulp van de kijkwijzer strategisch human resource beleid naar kansrijke oplossingen. Met behulp van de kijkwijzer strategisch hr-beleid werken we twee hoofdomeinen van hr-beleid uit: het organiseren en het ontwikkelen van medewerkers.
Goed onderwijs vraagt een topteam. De inzet van strategisch hr-beleid
helpt u om ook daadwerkelijk een topteam te ontwikkelen. Daarmee gaat u in deze masterclass aan de slag.

.Myriam Lieskamp – Myriam Lieskamp Onderwijsadvies


Grevens Negen in het VO; elke dag excellent schoolleider

Tijdens de masterclass op 2 november maken leidinggevenden in het V.O. kennis met de 9 principes van Luc Greven middels 3 korte pitches. De pitches worden afgewisseld met drie werksessies met gevarieerde werkvormen waarbij de deelnemers de verbinding leggen met de eigen praktijk. Hoe werkt dit op mijn school, mijn team , met mij als schoolleider.

Marko Otten heeft een indrukwekkende staat van dienst in onderwijsland. Hij is vanaf 1980 actief in diverse functies, o.a. als rector bij verschillende scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs. Hij verzorgde de opstelling en legitimatie van de ‘Kennisbasis voor de vakken Nederlands en Rekenen op de PABO’. Verder was hij directeur van een Lerarenopleiding en bestuurder bij diverse onderwijsorganisaties. Vanaf 2006 geeft hij coaching aan bestuurders en directeuren vanuit zijn eigen bedrijf.

Marko Otten - Christelijke Onderwijs Groep Vallei en Gelderland-Midden

Ruimte geven; De relatie tussen schoolbestuurder en schoolleider

Veel onderwijsveranderingen in de afgelopen decennia zijn geïnitieerd door de overheid, uitgevoerd door de besturen en schoolleiders en gecontroleerd door de inspectie. Pas in de laatste plaats werden de uitvoerders in de school daarbij betrokken: zij hadden de taak om de veranderingen in de praktijk te brengen. Eigenaarschap is de term die daarvoor te kust en te keur werd gebruikt. Maar hoe kun je eigenaar zijn van veranderingen die door anderen zijn bedacht en ontwikkeld?

Eigenaarschap van leraren begint met het eigenaarschap van schoolleiders. Helaas voelen lang niet alle schoolleiders zich eigenaar van de ontwikkelingen binnen de eigen school. Hieraan kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen, maar nogal wat schoolleiders geven aan dat de aanpak van bestuurders hier debet aan is.

De stichting Consent hanteert met Nieuw Organiseren een besturingsfilosofie die zich kenmerkt als ‘sturen door anders vast te houden’. Deze filosofie staat haaks op de veel gehanteerde top-benadering waarbij het centraal organiseren en beheersen voorop staat. Consent gaat terug naar de bedoeling: de ontwikkeling van jonge mensen, die niet in afspraken, regels, cijfers en formats is te vangen. In onze opvatting dienen de scholen weer een centrale rol te krijgen. Duurzame innovaties in het onderwijs vinden niet top-down plaats, maar in co-creatie. Samen met leraren en schoolleiders onderzoeken hoe ze hun ambities kunnen realiseren en zich voortdurend kunnen verbeteren, door samen te werken en zich open te stellen voor de buitenwereld. Samen met onderwijsmanagers en -bestuurders zoeken naar een nieuwe balans tussen sturen en loslaten. Nieuw organiseren in het onderwijs betekent dat de school een professionele organisatie wordt, waarin klein binnen groot het motto is.

In deze masterclass lichten we toe hoe Consent tot deze andere benadering gekomen is en wat dit heeft opgeleverd. We gaan vervolgens in gesprek over de rol die schoolleiders hierbij kunnen spelen en welke opstelling het van hen naar leraren toe vraagt.

Alfons Timmerhuis - Stichting Consent

Managementdrives: ‘Werken met een topteam’

‘You don’t build a school, you build people, and then they build the school’

De ontwikkeling van je school staat of valt met het succesvol functioneren van je team. Om kinderen te laten floreren zijn leerkrachten nodig die voortdurend leren. De uitdaging van de schoolleider is: het creëren van een team van mensen waarvan de mix van persoonlijke kwaliteiten leidt tot synergie; tot meer dan leren alleen.

Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft, voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn of haar motivatie om iets wel of niet te gaan doen. Teamleden die zicht hebben op drijfveren van zichzelf en van collega’s weten de verschillen te waarderen en in te zetten voor een beter resultaat.

De inzet van Management Drives geeft door zijn unieke mogelijkheden in korte tijd een helder beeld van iemands drijfveren. Het levert herkenning en erkenning op. Teamleden durven zichzelf meer te positioneren en dagen andere teamleden uit om hun plek in het proces in te nemen. Daarnaast zorgt Management Drives voor een gezamenlijk herkenbare taal binnen een team. Waarderend kijken naar alle drijfveren geeft focus op het inzetten van kwaliteiten om je doel beter en sneller te bereiken.

Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kunt veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten ook welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun teamleden op hun sterke kanten. Nog betere leiders weten dat het succes van een veranderingsproces gedragen wordt door inzicht en inzet van al die verschillende drijfveren in je team.

Wil je weten hoe je je verschillende teamleden op de juiste plek in de organisatie zet zodat ze zelf in beweging komen en anderen in beweging brengen? Wil je oefenen in wat jouw persoonlijke drijfveren zijn op basis waarvan je jouw team frustreert of ‘in flow’ brengt? Wil je ervaren hoe je in jouw team gedeeld leiderschap mogelijk maakt? Wil je jezelf en je team inspireren om de kans op ‘teamflow’ zo groot mogelijk te maken?

Tijdens de masterclass zal zowel de onderliggende theorie van Management Drives behandeld worden als het werken aan veranderingsprocessen in de praktijk. Deelnemers aan de masterclass vragen we een eigen praktijkcasus mee te nemen op het gebied van school- of teamontwikkeling. In het 2e deel van de masterclass maken we daarmee een waardevolle vertaling naar je eigen praktijk.

Harmen Wimmenhove - Tallentaa


Plenaire afsluiting: Excellente schoolleiders organiseren het leren.

Luc Greven stelt de primaire taak die de excellente schoolleider zich stelt centraal: het leren van leraren organiseren! De kwaliteit van de leraar bepaalt de kwaliteit van het onderwijs, zo heet het veelal. Hoe stimuleren we de kwaliteit van de leraar? Wat remt het leren van leraren? Wat helpt ze op weg? Wat is daarbij de rol van de schoolleider?


NB

U kunt tot 30 dagen voor de themadag kosteloos annuleren. Natuurlijk mag u zich altijd laten vervangen door een collega; wilt u in dat geval even de gegevens doorgeven?

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

ReeHorst

Bennekomseweg 24

6717 LM Ede

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 30 dagen voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen