€ 1.499

'De uitdaging van het Antropoceen ' - door Prof. Dr. Matthijs Schouten

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
Unieke collegereeks Matthijs Schouten waarin we onze plek in het Antropoceen herijken. Als je echt vooruit wilt, mag je dit niet missen!!

Over dit evenement

We zijn aangekomen in het Antropoceen: het tijdvak waarin de mensheid het aanzien van de aarde is gaan bepalen. De term suggereert dat we controle hebben gekregen over onze toekomst. Het tegendeel is waar. Het Antropoceen gaat gepaard met grote onzekerheden en crises: een ecologische crisis, een milieucrisis en een klimaatcrisis. Om deze crises het hoofd te kunnen bieden, is meer nodig dan technologie en beleid alleen.

We zullen ook moeten stilstaan bij onze menselijke natuur en ons de vraag moeten stellen wie we eigenlijk denken te zijn op deze planeet en ook wie we zullen moeten worden om een duurzame toekomst te scheppen voor onszelf en voor het overige leven op aarde.

***

COLLEGEREEKS MET PROF. DR. MATTHIJS SCHOUTEN

Op maandag 2 december start een prikkelende reeks colleges met Prof. Dr. Matthijs Schouten. De reeks beslaat vijf bijeenkomsten waarin we gaan luisteren, leren, en met elkaar in gesprek gaan over onze plek in de wereld; in relatie tot de natuur, tot onze cultuur en onszelf.

In de bijeenkomsten krijg je inzicht in het waarom we ons fundamenteel moeten herbezinnen op onze verhouding tot de natuur en zul je ervaren dat als onze innerlijke natuur en uiterlijke natuur ten diepste verbonden zijn, we van binnenuit gemotiveerd raken om bij te dragen aan een betere en duurzame wereld.

Elke bijeenkomst bestaat uit een deel college door Matthijs Schouten. We gaan elke bijeenkomst echter ook de (natuur-)ervaring aan. Tijdens vijf bijeenkomsten komen de volgende thema’s aan de orde:

DEEL 1: WAAR KOMEN WE VANDAAN?

Veel historici leggen de oorzaak van de huidige mondiale crises bij het westerse mens- en wereldbeeld dat geleid heeft tot een uitputting van aarde en natuur. Hoe is dit mens- en wereldbeeld tot stand gekomen? Wat zijn de historische wortels? Wat voor impliciete aannames liggen erin besloten, die geleid hebben tot een breuk met onze verbinding met de aarde?

 • Datum en tijd: maandag 2 december 2019 (15.00u - 19:00u)
 • Locatie: Midden van het land
 • Prijs per ticket: EUR 310,-

DEEL 2: WAT IS ONZE PLEK?

In de geschiedenis der mensheid zijn op gezette tijden culturen ten onder gegaan door uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Dat gebeurde echter slechts op regionale schaal. De problemen van het Antropoceen zijn daarentegen mondiaal. Wat betekent het om wereldburger te zijn? Is er nog verbinding met een plek? Waaraan kunnen we nu onze identiteit ontlenen? Hebben we nog wortels in deze wereld?

 • Datum en tijd: dinsdag 4 februari 2020 (15.00u - 19:00u)
 • Locatie: Midden van het land
 • Prijs per ticket: EUR 310,-

DEEL 3: WAT LIGT ER VOOR ONS?

Kenmerkend voor het Antropoceen is dat we geen eenduidige toekomstscenario’s kunnen schetsen. Er tekenen zich diverse mogelijke wegen af. Wat betekent deze onzekerheid? Door wat voor beelden laten we ons nu leiden?

 • Datum en tijd: donderdag 19 maart 2020 (15.00u - 19:00u)
 • Locatie: Midden van het land
 • Prijs per ticket: EUR 310,-

DEEL 4: WEGEN NAAR VERBINDING

Ontworteling, vervreemding en ontheemding lijken deel te zijn van onze tijd. Hoe hervinden we verbinding: met onszelf en met de aarde en de natuur? Kunnen niet-Westerse tradities ons daarbij helpen?

 • Datum en tijd: donderdag 30 april 2020 (15.00u - 19:00u)
 • Locatie: Midden van het land
 • Prijs per ticket: EUR 310,-

DEEL 5: VAN VISIE NAAR PRAKTIJK

Hoe geven we in ons dagelijks leven uitdrukking aan deze verbondenheid? Hoe koppelen we onze beroepspraktijk aan duurzaamheidsidealen?

 • Datum en tijd: donderdag 18 juni 2020 (15.00u - 19:00u)
 • Locatie: Midden van het land
 • Prijs per ticket: EUR 310,-

Je kunt deelnemen aan de volledige reeks. Daarnaast zullen enkele bijeenkomsten ook los toegankelijk zijn. Neem contact op voor meer informatie.

LET OP: SLECHTS 50 TICKETS BESCHIKBAAR!

--------------------------

OVER MATTHIJS SCHOUTEN:

”Ik probeer aan te tonen dat alles wat wij over de natuur denken, beelden zijn die te maken hebben met de cultuur waarin we leven”. - Matthijs Schouten

Matthijs Schouten (1952) studeerde biologie, Keltische taal- en letterkunde, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie. Na zijn studie werkte hij geruime tijd in Ierland waar hij onderzoek verrichtte naar hoogvenen. Sinds 1992 is hij verbonden aan Staatsbosbeheer. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar in Natuur- en Landschapsbescherming aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland) en bijzonder hoogleraar in de Ecologie en filosofie van het Natuurherstel aan de Wageningen Universiteit. Sinds zijn studietijd heeft hij zich verdiept in de rol die natuur speelt in het menselijk denken en hij publiceerde hierover onder meer het boek Spiegel van de natuur; het natuurbeeld in cultuurhistorisch perspectief.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen