Driving Dutch Design | THE DRIVER Pitch Event

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

ABN AMRO CIRCL-E / Hal 2

Klokgebouw 50

5617 Eindhoven

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

------------- ------------- Scroll down for *English ------------- -------------

*Dit evenement is in het Nederlands.

'THE DRIVER Pitch Event'

Meet 20 design studios on the road

U bent van harte uitgenodigd voor 'THE DRIVER Pitch Event' tijdens Dutch Design Week in Eindhoven. Maak kennis met twintig ontwerpstudio's op het moment van doorbreken tijdens een professionele groeispurt. Kom erachter hoe deze leiders van creatieve bedrijven soms bijna faalden maar vooruit bleven gaan, designclichés ontkrachtten door een stapje extra te zetten en kilometers maakten voor hun baanbrekende designpraktijken. Elk met een eigen rijstijl zijn ze nu klaar voor actie. In deze tijden van verandering, onzekerheid, risico's en kwetsbaarheid, nemen de Drivers u mee op hun reis en tonen ze vernieuwde toekomstperspectieven. Of het nu een social designer, grafische vormgever of productontwerper betreft; ontwerpers bieden iedereen nieuwe ideeën en inzichten. Join THE DRIVER for the ride.

Op donderdag 24 oktober om 9.30 uur opent Dutch Design Foundation, die onder meer de Dutch Design Week organiseert, het event. Tijdens 'THE DRIVER Pitch Event' ontdekt u wat er gebeurt als deze twintig ontwerpers met u achter het stuur kruipen en vol gas gaan. Na de presentaties volgt een walking lunch bij de expositie van 'THE DRIVER' en is er ruimte voor ontmoeting en gesprek met de Drivers.

Bent u nieuwsgierig geworden? Volg ons op instagram of bezoek onze website drivingdutchdesign.nl. Als u vast een voorproefje wilt van de bijbehorende publicatie 'THE DRIVER' vindt u hier een sneak peek. De publicatie is vanaf nu te koop in de webshop. Hiermee steunt u de Drivers op hun weg in de wereld van het ondernemerschap.


'THE DRIVER Pitch & Netwerk Event'

Donderdag 24 oktober 2019
09.15 - 13.00 uur
ABN AMRO CIRCL-E, Hal 2, Klokgebouw Eindhoven

Het evenement is na reservering gratis toegankelijk en inclusief lunch en passe-partout voor de gehele Dutch Design Week.


Programma

09.15 uur Inloop
09.30 uur Opening door Dutch Design Foundation

09.45 uur Pitchpresentaties van Drivers op volgorde van opkomst: Studio Onno Adriaanse, Studio Merle Bergers, dotelephant, Studio Aina., the cyclist, Aurore Brard, Rik Makes, Studio MARC., Marije Lytske Hester,Naturespace, MIRL, Studio Bureau, Studio Turbo, ASHA SWILLENS, The Eatelier, Studio Billie van Katwijk, Studio Juxta, Studio Lorier, Jordi Verbaan, Laura Voet

Persmap: Voor meer informatie over de ontwerpers en wat zij presenteren tijdens Dutch Design Week 2019

12.30 uur Netwerklunch. Ter afsluiting vindt op de vide boven de expositie van 'THE DRIVER' een netwerklunch plaats inclusief Meet & Greet met de ontwerpers.

'THE DRIVER Pitch Event' wordt gemodereerd door Marsha Simon.


Over Driving Dutch Design

In katalysator programma Driving Dutch Design (DDD) helpen ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en Dutch Design Foundation (DDF) gedreven ontwerpers de volgende stap te maken in hun creatief ondernemerschap. Na tien intensieve maanden presenteren de ontwerpers zich met een expositie, pitch event en publicatie tijdens Dutch Design Week 2019 – hét jaarlijkse design evenement.

Kijk voor meer informatie over DDD op drivingdutchdesign.nl.

Over de Moderator

Marsha Simon treedt op als spreker, gespreksleider en workshopbegeleider in én over de creatieve sector. Deze sector is fundamenteel in het vormen van onze toekomst. Marsha leerde het ontwerpvak aan Design Academy Eindhoven. Om ook achter de schermen aan de creatieve industrie te werken is ze projectmanager Young Alumni (YA) en DDD bij BNO. Over het intrigerende creatieve proces raakt zij niet uitgefilosofeerd.


Over de initatiefnemers ABN AMRO, BNO en DDF

ABN AMRO is hoofdsponsor van DDW. Als ondernemende bank is zij zich bewust van het belang van Nederlands design voor de Nederlandse economie en heeft zich daarom gecommitteerd aan het Nederlandse ontwerp. naar DDW. ABN AMRO ziet de kansen die ambitie, samenwerking en innovatie bieden. Daarom is ABN AMRO initiatiefnemer van DDD en steunt zij gedreven ontwerpers bij het realiseren van hun ambities.

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) is een vereniging, opgericht door ontwerpers, voor ontwerpers. De geschiedenis van BNO gaat ruim honderd jaar terug, en vandaag de dag zijn we de grootste community van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Het professionele team van BNO werkt doortastend aan de ondersteuning en promotie van ontwerpers en hun vak, zowel in Nederland als in het buitenland.

De Dutch Design Foundation (DDF) organiseert dit jaar voor de 18e keer de Dutch Design Week. DDF gelooft dat designers essentieel zijn voor het vormgeven van de toekomst. Daarom zet DDF zich in voor een versterking van hun positie, hun ontwikkeling en hun belang en daarmee zet DDF in op een versterking van het design ecosysteem. DDD valt onder het label Design Works. Naast DDW en Design Works organiseert DDF ook World Design Embassies en Dutch Design Awards.


------------- ------------- *English ------------- -------------

*This event takes place in Dutch.

'THE DRIVER Pitch event'

Meet 20 design studios on the road

You are cordially invited to 'THE DRIVER Pitch Event' during Dutch Design Week in Eindhoven. Meet twenty design studios at the moment of breaking through during a professional growth spurt. Notice how these leaders of creative companies failed forward, debunked design clichés by going the extra mile and went the distance for their groundbreaking design practices. Each with their own driving style they are now ready for action. In the current conditions of change, uncertainty, risk and vulnerability, the Drivers will take you on their journey toward renewed perspectives. Whether it's a social, graphic or product design studio; designers offer everyone new ideas and insights. Join 'THE DRIVER' for the ride.

On Thursday 24 October at 9h30 Dutch Design Foundation (organisation DDW) will open the event. During 'THE DRIVER Pitch Event' you will discover what happens when these twenty designers get behind the wheel with you and go full throttle. After the presentations there will be a walking lunch at the balcony above the exhibition of 'THE DRIVER' and there will be room for meeting and conversation with the Drivers.

Curious? Follow us on Instagram or visit our website drivingdutchdesign.nl. If you can't wait to take a look at the accompanying publication 'THE DRIVER' you will find a sneak peek here. The publication is now for sale in the webshop. By buying the publication you support the Drivers on their way into the world of entrepreneurship.


'THE DRIVER Pitch & Network Event'

Thursday 24 October 2019
09h15 - 13h00
ABN AMRO CIRCL-E, Hall 2, Klokgebouw Eindhoven

*Free entrance to the event after reservation, including lunch and passe-partout for the entire Dutch Design Week.


Program

09h15 Doors open
09h30 Opening by Dutch Design Foundation

09h45 Drivers' pitch presentations in order of appearance: Studio Onno Adriaanse, Studio Merle Bergers, dotelephant, Studio Aina., the cyclist, Aurore Brard, Rik Makes, Studio MARC., Marije Lytske Hester, Naturespace, MIRL, Studio Bureau, Studio Turbo, ASHA SWILLENS, The Eatelier, Studio Billie van Katwijk, Studio Juxta, Studio Lorier, Jordi Verbaan, Laura Voet.

Press kit: For more information about the designers and what they will present during Dutch Design Week 2019

12h30 Network lunch. At the end of the event there will be a network lunch at the balcony above the exhibition of 'THE DRIVER' exhibition including a Meet & Greet with the designers.

'THE DRIVER Pitch Event' is moderated by Marsha Simon.


About Driving Dutch Design

In the catalyst program Driving Dutch Design (DDD), ABN AMRO, Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) and the Dutch Design Foundation (DDF) help passionate designers to take the next step in their creative entrepreneurship. After ten intensive months, the designers will present themselves with an exhibition, pitch event and publication during Dutch Design Week 2019 - the annual design event.

For more information about DDD, please visit drivingdutchdesign.nl.

About the Moderator

Marsha Simon is a speaker, moderator and workshop facilitator in and around the creative sector. This sector is fundamental for shaping our future. Marsha learned the design profession at Design Academy Eindhoven. To also work on the creative industry behind the scenes, she is project manager Young Alumni (YA) and DDD at BNO. She can't stop philosophising about the intriguing creative process.


About the initiators ABN AMRO, BNO and DDF

ABN AMRO is the main sponsor of DDW. As an entrepreneurial bank, they are aware of the importance of Dutch design for the Dutch economy and have therefore committed theirselves to the Dutch design after DDW. ABN AMRO sees the opportunities offered by ambition, cooperation and innovation. That's why ABN AMRO is the initiator of DDD and supports passionate designers in realising their ambitions.

The Association of Dutch Designers (BNO) is an organisation founded by designers for designers. BNO's history goes back more than a hundred years, and represents the largest community of designers and design agencies in the Netherlands. The professional team of BNO works resolutely on the support and promotion of designers and their profession, both in the Netherlands and abroad.

The Dutch Design Foundation (DDF) organises the Dutch Design Week for the 18th time this year. DDF believes that designers are essential for shaping the future. That is why DDF is committed to supporting their position, their development and their importance, and why DDF is committed to strengthening the design ecosystem. DDD falls under the Design Works label. In addition to DDW and Design Works, DDF also organises World Design Embassies and Dutch Design Awards.

Datum en tijd

Locatie

ABN AMRO CIRCL-E / Hal 2

Klokgebouw 50

5617 Eindhoven

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen