Gratis

Entrepreneurship College - SDG 8

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Tropen

64 Mauritskade

1092 AD Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Inspiratie voor ondernemerschap en innovatie

Over dit evenement

ONDERNEMERSCHAP COLLEGE SDG EDITION

Inspiratie voor ondernemerschap en innovatie

Elk ondernemerschapscollege is toegewijd aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Onze missie is om de doelen te introduceren aan iedereen die gemotiveerd is om een positieve bijdrage te leveren om de wereld een beetje beter te maken door middel van ondernemerschap.

Voor ieder college nodigen wij een expert uit om een van de doelen uit te leggen, inzicht te geven in waarom er dringende verandering nodig is en wat de gevolgen zouden zijn wanneer we er niet in zouden slagen om de doelen te bereiken. Na de expert komt er een ondernemer praten over zijn of haar bedrijf en beantwoordt de volgende vragen. Waarom proberen zij de betreffende SDG te behalen? Hoe doen zij dit? En hoe spelen innovaties en technologie hierin een rol?

Ons doel is om studenten, docenten en professionals van alle soorten achtergronden welkom te heten en te inspireren.

De sustainable development goals

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) zijn een universele reeks doelen en indicatoren die de VN-lidstaten naar verwachting zullen gebruiken om hun agenda's en politiek beleid tot 2030 in te kaderen.

Naast het aanpakken van de ongelijkheid in de wereld en de nood om iets aan klimaatverandering te doen, erkennen de SDG’s ook het feit dat innovatie van essentieel belang is om deze problemen te tackelen. Hier gaan wij tijdens de colleges dan ook diep op in.

Entrepreneurship College 16 april: SDG 8

Het Entrepreneurship College van 16 april zal in het teken staan van SDG 8: Waardig werk en economische groei. Meer informatie over deze SDG is via deze link te vinden: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/doel-8-fatsoenlijke-banen-en-economische-groei/

De SDG-collegereeks is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA): https://www.facebook.com/programmaondernemerschap/

ENTREPRENEURSHIP COLLEGE SDG EDITION

Inspiration for entrepreneurship and innovation

Every entrepreneurship college is committed to one of the sustainable development goals. Our mission is to introduce the goals to everyone who is interested in the goals, but also to entrepreneurs or future entrepreneurs that want to make the world a better place through entrepreneurship.

For each course we invite an expert to explain one of the goals, to provide insight into why urgent change is needed and what the consequences would be if we failed to achieve the goals. After the expert, an entrepreneur comes to talk about his or her company and answers the following questions. Why are they trying to achieve the relevant SDG? How do they do this? And how do innovations and technology play a role in this?

Our goal is to welcome and inspire students, teachers and professionals of all kinds of backgrounds.

The sustainable development goals

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a universal set of goals and indicators that the UN member states are expected to use to frame their agendas and political policies until 2030.

In addition to address inequalities in the world and the need to address climate change, the SDGs also recognize the fact that innovation is essential to work on these issues. We will also elaborate on this during the lectures.

Entrepreneurship College April 16: SDG 8

The Entrepreneurship College on the 16th of April will revolve around SDG 8: Decent work and economic growth. More information about this SDG can be found here: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8

The Entrepreneurship Colleges are an initiative by the University of Applied Sciences of Amsterdam (UASA): https://www.facebook.com/programmaondernemerschap/

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Tropen

64 Mauritskade

1092 AD Amsterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen