Expeditie Werken aan innovatiemileus
€ 598,95
Expeditie Werken aan innovatiemileus

Expeditie Werken aan innovatiemileus

Evenementgegevens

Deel dit evenement
Datum en tijd
Locatie
Locatie

The Strip

High Tech Campus

5656 Eindhoven

Netherlands

Bekijk kaart

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Hoe schep je als stad of regio de beste condities voor innovatie en economische groei? Deze vraag staat centraal tijdens de expeditie Werken aan innovatiemilieus. De bijeenkomst biedt een unieke combinatie van kennisontwikkeling en praktijkreflectie. Vier vooraanstaande specialisten op het gebied van economische innovatie en stedelijke ontwikkeling nemen de deelnemers mee in het belang van de plek voor innovatie, de werking van het ondernemend ecosysteem, de waarde van stedelijkheid en strategische samenwerkingen voor economische groei. Met de opgedane kennis reflecteren we na de presentaties op de praktijk van het succesvolle Brainport en op de ingebrachte praktijken van deelnemers. Op deze manier krijgen deelnemers aan de expeditie concrete handvatten aangereikt om zelf te werken aan een innovatiemilieu.

De expertmeeting Werken aan innovatiemilieus is een samenwerking van RUIMTEVOLK en het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) met bijdragen vanuit Utrecht University School of Economics, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en Brainport. De expertmeeting borduurt voort op het onderzoek dat RUIMTEVOLK en PBL recent hebben uitgevoerd naar de kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Een onderzoek dat is vertaald in een korte interactieve video en zes toegankelijke longreads.

Sprekers

Otto Raspe

Otto Raspe is als economisch geograaf verbonden aan het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Hij is expert op het gebied van kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en de concurrentiepositie van regio's. Raspe is medeauteur van het onderzoek naar de kernelementen van succesvolle innovatiemilieus en zal in zijn bijdrage ingaan op het belang van de plek voor innovatie en de betekenis van local buzz en global pipelines.

Erik Stam

Erik Stam is hoogleraar ondernemerschap en innovatie aan de Utrecht University School of Economics en academisch directeur van het Utrecht Center for Entrepreneurship. Stam heeft veel kennis ontwikkeld over de werking van ondernemende ecosystemen. Tijdens zijn keynote gaat hij in op hoe ondernemerschap beïnvloed wordt door de stedelijke en regionale context en hoe die context op haar beurt kan bijdragen aan ondernemerschap, innovatie en economische ontwikkeling.

Evert Meijers

Hoogleraar stedelijke en regionale ontwikkeling Evert Meijers (Technische Universiteit Delft) heeft zich gespecialiseerd in de kracht van stedelijke netwerken. Steden profiteren van elkaars omvang en functies en kunnen daarmee aantrekkingskracht genereren voor mensen en bedrijven. Hoe werkt deze 'borrowed size', wat zijn de belangrijke elementen ervan en hoe kan deze versterkt worden?

Marcel Boogers

Marcel Boogers is bijzonder hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente. Boogers onderzoekt het krachtenveld tussen gemeente, bedrijfsleven, instellingen en belangengroepen en is deskundige op het gebied van regionale samenwerking tussen deze partijen. In zijn bijdrage gaat Boogers in op ingrediënten voor succesvolle regionale samenwerking en belicht hij ook de politieke dimensie.

Edgar van Leest

Edgar van Leest werkt als manager strategie en public affairs bij Brainport Development dagelijks aan het meest succesvolle innovatiemilieu van Nederland. Als geen ander kan hij vanuit de praktijk reflecteren op de bijdragen van de sprekers. Hoe werkt men in Brainport aan de onderwerpen die de sprekers inbrengen? Welke lessen zijn daarvan geleerd die ook voor anderen relevant kunnen zijn?

Judith Lekkerkerker

Judith Lekkerkerker heeft vanuit RUIMTEVOLK het onderzoek geleid naar de kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. Zij heeft zich gespecialiseerd in het leggen van verbindingen tussen wetenschappelijke inzichten en praktijk en de vertaling van trends naar de dagelijkse omgeving van degenen die werken aan de ontwikkeling van stad en regio. Tijdens de expertmeeting geeft Lekkerkerker een korte toelichting op het samen met het PBL uitgevoerde onderzoek en begeleidt ze de praktijkreflectie waarbij ze ook inzichten uit het onderzoek zal inbrengen.

Voor wie

De expertmeeting Werken aan innovatiemilieus is speciaal geprogrammeerd voor bestuurders en strategen van gemeenten en provincies en Rijk, voor betrokkenen bij economic boards en regionale ontwikkelingsmaatschappijen en voor adviseurs op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling.

Kosten

De kosten voor deelname aan het gehele dagprogramma (inclusief lunch en documentatie) bedragen €495 exclusief btw.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van Expeditie Werken aan innovatiemilieus bent u het volledige bedrag van de deelnamekosten verschuldigd. Deelname is persoonlijk. Vervanging door een collega is altijd toegestaan en kosteloos. Verzoeken kunnen uitsluitend schriftelijk via info@ruimtevolk.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------

Expeditie Werken aan innovatiemilieus is een samenwerking tussen:


Delen met vrienden
Datum en tijd
Locatie

The Strip

High Tech Campus

5656 Eindhoven

Netherlands

Bekijk kaart

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen