Verkoop beëindigd

Ghazzé, Budel, Opvang in de regio / Ghazzé, Budel, Reception of refugees in...

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

De laatste jaren wordt Nederland geconfronteerd met een grote instroom van vluchtelingen. Halsoverkop moest gezocht worden naar opvanglocaties en geschikte huisvesting, wat in sommige plekken in het land resulteerde in gespannen situaties. Opvang in de regio lijkt nu het toverwoord. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Hoe gaan landen als Libanon, Jordanië en Turkije om met de komst van honderdduizenden tot miljoenen vluchtelingen? Welke impact heeft dit op het dagelijks leven en de publieke voorzieningen in deze gebieden? En hoe worden de vluchtelingen daar eigenlijk gehuisvest?

Film over Ghazzé

Tijdens deze publieksavond volgen we het werk van Floris Alkemade, Rijksbouwmeester en curator van de IABR, in Libanon, waar hij op verzoek van de VNGi (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten Internationaal) meedenkt over ruimtelijke ingrepen die de druk van vluchtelingen op lokale gemeenschappen moeten helpen verlichten.

Belangrijkste onderdeel van de avond is de vertoning van een speciaal voor deze gelegenheid geproduceerde film van de Libanese filmmaker Firas el Hallak over de herontwikkeling van een park in het dorp Ghazzé, gelegen in de Libanese Bekavallei. De film documenteert het proces rondom de planvorming van het park en geeft daarnaast inzicht in het dagelijks leven van de vluchtelingen en hoe de verbetering van de openbare ruimte van invloed kan zijn op het dagelijks leven in het dorp. Op basis van de thema’s die de film aansnijdt, spreekt Alkemade met een aantal gasten over de opvang van vluchtelingen in zowel Nederland als in ‘de regio’.

Programma
19:00 uur: inloop
19:30 uur: introductie door Floris Alkemade
19:40 uur: presentatie Libanese context door Ziad Moussa
20:10 uur: film van Firas el Hallak
20:50 uur: reactie door Joost Conijn en Ellen Davids (regisseur van de documentaire “Os Buul”) aan de hand van eigen beeldmateriaal en ervaring
21:10 uur
: Interview / gesprek Floris Alkemade, Ziad Moussa, Joost Conijn, Ellen Davids en Firas el Hallak
21:30 uur: einde programma, borrel in het HAKAfé


Dit evenement is een samenwerking tussen IABR en Atelier Rijksbouwmeester, IABR zal uw aanmeldgegevens delen met Atelier Rijksbouwmeester.

This evening is the third in a series of public evenings organized by the Atelier of the Dutch Chief Government Architect.
In recent years, the Netherlands has been faced with a mass influx of refugees. The sudden need for shelters and proper housing resulted in tense situations all over the country. Providing assistance and shelter locally, ‘in the region’, may sound like the obvious solution, but does it work out that way in reality as well? How do countries like Lebanon, Jordan and Turkey deal with the hundreds of thousands to millions of refugees? What is the impact on everyday life and public services? And how is housing for refugees organized in these countries?
The Chief Government Architect and curator of IABR–2018+2020–THE MISSING LINK, Floris Alkemade, was asked by the VNG International (International Cooperation Agency of the Association of Netherlands Municipalities) to investigate how to reduce pressure on local communities in Lebanon caused by the arrival of so many people. Which spatial interventions may help to achieve a more harmonious living environment?

Floris Alkemade will introduce the program and share his ideas on spatial design in the area, after which a film directed by Firas el Hallak (Lebanon) will be screened. This film, about the redevelopment of a park in the village of Ghazzé, in the Lebanese Beqaa Valley, tells the story of the spatial planning process in the park and it shows the daily life of refugees and how social life in Ghazzé can advance by improving public space.
Afterwards, Alkemade and his guests, including Firas el Hallak, will reflect on the themes raised in the film, as well as on the reception of refugees both in the Netherlands and in ‘the region’.

Program:
7:00 pm: doors open
7:30 pm: introduction by Floris Alkemade
7:40 pm: introduction to the Lebanese context by Ziad Moussa
8:10 pm: screening of film by Firas el Hallak
8:50 pm: reflection on the film by Dutch artist Joost Conijn and Ellen Davids, director of the documentary “Os Buul”
9:10 pm: Floris Alkemade talks with Ziad Moussa, Joost Conijn, Ellen Davids and Firas el Hallak
9:30 pm: end of program / drinks


This event is co-organized by IABR and Atelier Rijksbouwmeester. IABR will share with Atelier Rijksbouwmeester the information you submit here.


Website: www.rijksbouwmeester.nl
Twitter: @RijksBM

Datum en tijd

Locatie

HAKA-gebouw

Vierhavensstraat 38

3029 BE Rotterdam

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen