€ 0 – € 14

Het Nieuwe Instituut / Huis Sonneveld Only for You

Venster Acties en details

€ 0 – € 14
Beschrijving van het evenement
[English below] Voor de reguliere prijs van een kaartje is elke dag één tijdslot beschikbaar voor een unieke bezoeker voor een half uur

Over dit evenement

Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld is naar verwachting vanaf 19 november weer geopend.

Only for you

Na maanden op een digitaal dieet te hebben geleefd, willen wij stilstaan bij de meerwaarde van een fysiek bezoek en de specifieke context die alleen een tentoonstelling kan geven. Voor de reguliere prijs van een kaartje is elke dag één tijdslot beschikbaar voor een unieke bezoeker en dat voor een half uur. Een half uur zijn de tentoonstellingszalen I en II, Huis Sonneveld en de boekwinkel alleen voor jou gereserveerd. Vervolgens vragen wij wel je ervaringen met ons te delen. Hoe? Door die simpelweg aan de medewerkers te vertellen. Want wat betekent uniciteit en exclusiviteit voor een bezoeker aan Het Nieuwe Instituut?

Welkom (terug) in Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld!

Wij ontvangen u graag weer in Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld. De openingstijden zijn tijdelijk aangepast. Het Nieuwe Instituut is elke woensdag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur geopend.

Reserveer uw entreekaartje voor  de  dag  én het  tijdslot, ook als u een Museumkaart  of andere  kortingskaart hebt via de website. Het is alleen toegestaan met meer dan een persoon naar het museum te komen indien sprake is van een huishouden. Wij helpen u graag bij het online reserveren. U kunt ons bellen op 010-440 12 00, op woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 19.00 uur. Bestel een regulier toegangsticket.

Voor een prettig en veilig bezoek

Als alle aanwezigen zich  inspannen  voor een  veilige en comfortabele  ruimte, creëren wij met een gedeelde ruimte  waar  eenieder zich – op  anderhalve meter afstand – vrij voelt uiting te geven aan de eigen ervaring en expressie. We moedigen  bezoekers aan om  ondanks de covid-19-maatregelen sociaal met elkaar om te gaan en nieuwsgierigheid en creativiteit als uitgangspunt te nemen.  

Wij vragen u om begrip te hebben voor onze aanwijzingen voor een prettig en veilig bezoek. U kunt het volledige protocol van Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld hier lezen.

In Het Nieuwe Instituut en Huis Sonneveld kunt u op verschillende plekken audio beluisteren via een koptelefoon. Neem uw eigen koptelefoon met een mini-jack aansluiting mee, als u dat prettiger vindt.

Tijdslot en bezoek

Voor een spreiding van het bezoek over tijd en ruimte, verzoeken wij u binnen het tijdslot aan te komen. Mogelijk staat er bij aanvang van het tijdslot een rij; u kunt overwegen iets later dan de aanvangstijd van het tijdslot te komen. U mag vervolgens zo lang blijven als u wilt. Het Nieuwe Instituut sluit om 18.00 uur.

De centrale ontvangst vindt plaats bij de hoofdingang van het instituut aan het Museumpark. Bij de ontvangst bieden wij u ook een tijdslot voor het bezoek aan Huis Sonneveld aan.

Uw ticket geeft toegang tot de tentoonstellingen in Het Nieuwe Instituut, museumwoning Huis Sonneveld, de boekhandel van NAi Boekverkopers. Het Nieuwe Café is momenteel gesloten, vanwege de maatregelen.

Ook voor een bezoek aan uitsluitend de boekhandel verzoeken wij u een entreeticket te reserveren.

Study Centre

Wilt u van het Study Centre gebruik maken en eventueel een archiefstuk reserveren, dan hoeft u geen entreeticket aan te schaffen maar kunt u per email een afspraak maken met het Study Centre: collection@hetnieuweinstituut.nl. De aangepaste openingstijden zijn woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.

---

Welcome (back) to Het Nieuwe Instituut and Sonneveld House!

Het Nieuwe Instituut and Sonneveld House are open again. The opening hours have been temporarily adjusted. You can visit the museum every Wednesday to Sunday, from 11am to 6pm.

Reserve your entrance ticket for a specific day and time slot via the website, even if you have a Museum Card or other discount card. You can visit the museum with other people only if you are members of the same household. If you have any questions about making an online reservation, you can call us on (010) 440 1200, on Wednesday to Sunday, from 11am to 6pm. Order a regular ticket here.

Only for You

After months of living on a digital diet, we want to consider the added value of a physical visit and the specific context that only an exhibition can provide. Every day, a time slot of 30 minutes is available, at the regular ticket price, for a solitary visit. For half an hour, Het Nieuwe Instituut is reserved only for you. Afterwards, we ask you to share your experiences with us. How? Simply by talking about them to staff members. Because what does uniqueness and exclusivity mean for a visitor to Het Nieuwe Instituut?

For a safe, pleasant visit

If everyone present strives for a safe and comfortable space, we can create a shared environment where everyone – at a 1.5 metre distance – feels free to enjoy the experience in their own way. We encourage our visitors to be sociable, despite the Covid-19 measures, and to take curiosity and creativity as their starting point.

We ask for your understanding concerning our instructions for a safe, pleasant visit. You can read the full protocol of Het Nieuwe Instituut and Sonneveld House here.

In Het Nieuwe Instituut and Sonneveld House, you can listen to audio in various places using headphones. Bring your own headphones with you if you prefer.

Time slot and visit

In order to spread out visits over time and space, we ask you to arrive within your time slot. There may be a queue at the start of the time slot; you may wish to consider arriving a little later than your time slot start time. You can then stay as long as you like. Het Nieuwe Instituut closes at 6pm.

Central reception takes place at the main entrance of the institute at the Museumpark. At the reception we also offer time slots for visiting Sonneveld House.

Your ticket gives you access to the exhibitions in Het Nieuwe Instituut, Sonneveld House museum house and NAi Booksellers bookshop. At the moment, Het Nieuwe Café is closed.

You must also have an entrance ticket if you want to visit the bookshop only.

Visiting the Study Centre

If you would like to use the Study Centre or reserve an archive document, you do not need to buy an entrance ticket but should make an appointment by emailing collection@hetnieuweinstituut.nl. The adjusted opening hours are Wednesday to Friday from 11am to 5pm.

Delen met vrienden

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen