Gratis

Jaardag Senioren CNV Onderwijs, Nijkerk

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

De Schakel Nijkerk

Oranjelaan 10

3862 CX Nijkerk

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Jaardag sectorgroep Senioren CNV Onderwijs

Inloop 10.00 uur, start 10.30 uur en einde 16.00 uur

Programma:

Na de opening om 10.30 uur door de voorzitter van Senioren CNV Onderwijs, Jerôme Schellings, volgen we een info- of workshops. Keuze uit 3.

1. Autonomie versus afhankelijkheid. (infoshop)

Als senior krijg je vaak te maken met het onderwerp (on)afhankelijkheid. Je kan dit in je omgeving tegenkomen, maar het kan ook jezelf (gaan) betreffen. We gaan in de workshop aan de slag met het thema autonomie en (on)afhankelijkheid. We starten met het verkennen van wat autonomie is en wat het betekent als je afhankelijk bent of wordt (voor u).

Dan zoomen we in op autonomie en afhankelijkheidsrelaties. Bijvoorbeeld afhankelijkheid in relatie tot mantelzorg. Als een ander is afhankelijk van u; hoe ga je met respect met de ander om? Hierbij komen de volgende punten aan de orde:

o Aansluiten bij de behoeften van de ander.

o Ingaan op hulpvragen die gesteld worden.

o De ander helpen de hulpvraag te formuleren.

o Er voor zorgen dat je niet jezelf verliest.

o Je eigen behoeften in oog houden.

We kijken ook naar onszelf, zodat we meer inzicht krijgen in de eigen kwaliteiten en valkuilen.

o Afstand en nabijheid: hoe ga je hier mee om?

o Over-behulpzaamheid, overbetrokkenheid en oververantwoordelijkheid vermijden en toch behulpzaam, betrokken zijn en je verantwoordelijk voelen.

En wat als je zelf meer afhankelijk van anderen wordt? Hoe kun je je onafhankelijkheid zo goed mogelijk handhaven?

De workshop wordt verzorgd door Peter Weustink. Peter Weustink is als zelfstandige verbonden aan De Steven groep en is gespecialiseerd in gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid met daarbij een link naar persoonlijke ontwikkeling en autonomie. Voor meer informatie: www.desteven.nl

2. Vitaliteit in een nieuwe levensfase. (workshop)

De babyboomgeneratie gaat nu en de komende periode met pensioen. Dat betekent voor velen van ons dat we anders actief gaan worden of al enkele jaren zijn. Naast het anders actief zijn, betekent het ook dat je in een fase van het leven komt waarin aandacht voor gezondheid ook een belangrijke rol speelt. In deze workshop zullen we met Bas van Dongen aandacht besteden aan een manier van leven die kan helpen om lang fit en gezond te blijven. Op een aantal plaatsen in de wereld blijken mensen gemiddeld veel ouder te worden. Deze gebieden worden ook wel de “Blue Zones”genoemd. Aan de hand van gemeenschappelijke kenmerken in deze gebieden kun je zelf bezien welke kenmerken mogelijk in jouw eigen situatie toepasbaar zijn.

3. Praktisch omgaan met dementie? (workshop)

Als u geïnteresseerd bent in hoe u met mensen met een vergevorderde dementie om kunt gaan en in contact kunt komen, dan is deze workshop een goede keuze. Het wordt een presentatie in woord, beeld en interactie. U maakt kennis met een miMakker; Mief, contactclown bij mensen daar waar het verbale contact niet of niet meer mogelijk is. Maak ook kennis met wat een miMakker is en betekent voor mensen met dementie en/of een ernstige meervoudige beperking. Deze workshop wordt verzorgd door mevr. A. Kruik-van Soest (Mimakkus Mief).

Daarna houdt Nol Westerman een inleiding over Houdbaarheid Zorgstelsel.

Is ons huidige Zorgstelsel houdbaar? Een arts zal alle middelen aanreiken om het leven van patiënten te rekken (eed van Hippocrates), c.q. dragelijk te maken. De voortschrijdende techniek geeft de arts steeds meer mogelijkheden. Dit leidt tot steeds hogere zorgkosten. Moet er een rem op die ontwikkeling gelegd worden? Hier ontmoet de techniek de ethiek. De stijgende kosten worden (nu) voor een groot deel naar draagkracht collectief gedragen. Het is begrijpelijk dat de individuele patiënt belang heeft bij de beste medische behandeling, ongeacht de kosten. De vraag of we de stijgende zorgkosten met elkaar samen willen blijven dragen, wordt een steeds nijpender vraagstuk. Wie betaalt bepaalt, is een oud gezegde. Betekent dit echter dan ook dat het collectief paal en perk mag stellen aan de alsmaar stijgende zorgkosten? En zo ja, hoe en voor wie? In de plenaire zaal laat Dhr. Nol Westermann (lid seniorenraad Vakmensen) zien welke ontwikkelingen onvermijdelijk op ons afkomen. Na de lunch willen wij hierover met u, in een Lagerhuis opstelling, in discussie. De opbrengst van deze discussie geven wij dan door aan het bestuur van de Vakcentrale CNV. Ook het CNV ontkomt er niet aan over de houdbaarheid van het Zorgstelsel een standpunt te formuleren

Na de lunch houden we over de houdbaarheid van het zorgstelsel een lagerhuisdebat.

We gaan verder met de 2de ronde info- of workshops. U kiest weer uit 3 workshops..

1. Werken met eenzaamheid. (infoshop)

Voor sommigen betekent ouder worden een kennismaking met gevoelens van eenzaamheid. De eenzaamheid kan zorgen voor gedeprimeerdheid, futloosheid en vragen of voortleven wel zin heeft. Je eenzaam voelen is een taboe-onderwerp. Juist omdat het met schaamte en ongemak omgeven is en er niet over gesproken wordt, versterkt het de negatieve gevoelens van ‘ er alleen voor staan’. Tijdens een interactieve lezing bespreekt Petra van der Horst ( www.horstconsult.nl) met ons hoe eenzaamheid kan ontstaan, welke effecten het heeft op onze gezondheid, hoe we met eenzaamheid in onszelf kunnen omgaan. Ook worden er tips gegeven hoe eenzaamheid bespreekbaar te maken in je eigen omgeving.

2. Vitaliteit in een nieuwe levensfase (workshop) door Bas van Dongen (zie 1ste ronde)

3. Autonomie versus afhankelijkheid (workshop) door Peter Weusink

Zie voor een indruk ook de beschrijving in 1ste ronde. In een kleinere groep komen nu zeker de volgende punten aan de orde:

  • Afhankelijk zijn/jezelf afhankelijk maken

  • Hoe kun je onafhankelijkheid handhaven

  • Autonomie bevorderen

  • Uw eigen behoeften in oog houden

  • Afhankelijkheid in relatie tot mantelzorg


15.00 uur Jaarvergadering

Na aanmelding worden de relevante stukken gemaild. In Nijkerk zijn ze op papier aanwezig.

15.45 uur Afsluiting en gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

De Schakel Nijkerk

Oranjelaan 10

3862 CX Nijkerk

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen