Gratis

Jonge Klimaat Dialogen o.l.v. De Jonge Klimaat Beweging

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Utrecht

Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging is een jongerenbeweging die jongeren, door middel van het verenigen van diverse jongerenorganisaties, een stem wil geven over hun eigen duurzame toekomst en hun belangen behartigt bij de overheid, politiek en maatschappij. Wij hebben als missie om de zeggenschap van jongeren in de samenleving te garanderen bij het tegengaan van klimaatverandering en om een duurzame toekomst te bereiken. Wij proberen op een positieve manier mensen te betrekken bij de overgang naar een duurzamere wereld, want klimaatverandering treft iedereen.

En dit werkt! De Jonge Klimaatbeweging heeft maar liefst 2 (!!) plaatsen aan de ‘Klimaatberaadtafel’ van Ed Nijpels bemachtigd, waar onze voorzitter Linde en vicevoorzitter Nick plaats gaan nemen namens onze aangesloten jongerenorganisaties. Deze tafel is een overkoepelende tafel van het Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat opstellen. Daarnaast heeft de Jonge Klimaatbeweging de campagne opgezet, ‘Vergroen je Stem’ opgezet, waarbij iedere inwoner van Nederland een brief naar hun eigen gemeenteraad kon sturen om deze op te roepen een duurzamer beleid te voeren de komende vier jaar.

Jonge Klimaatagenda

Enkele maanden geleden heeft de Jonge Klimaattop plaatsgevonden. Daar is de Jonge Klimaatagenda gelanceerd en inmiddels hebben ruim 40 jongerenorganisaties deze getekend. De Jonge Klimaatagenda is een visiedocument over 'hoe de wereld er in 2050 moet uitzien; hoe gaan we wonen, eten en werken, hoe verplaatsen we ons en hoe zorgen we voor duurzame educatie?’. De Jonge Klimaatbeweging gebruikt deze agenda de komende kabinetsperiode (2017 - 2021) als lobbydocument richting de overheden en politiek. Dit doen we onder andere door in gesprek te gaan met politici en beleidsmakers. De Jonge Klimaatagenda is ook de leidraad voor de gesprekken aan de ‘Klimaatberaadtafel’. Eerder was de Jonge Klimaatagenda al in het nieuws, via NOSop3 en Trouw.

Om te laten zien aan de overheid, politiek en maatschappij dat Jonge Krachtenbundelaars begaan is met klimaatverandering en duurzaamheid, is er een mogelijkheid om de Jonge Klimaatagenda te tekenen. In dit geval kan Jonge Krachtenbundelaars betrokken worden bij onze activiteiten en gevraagd worden om mee te denken over duurzame vraagstukken, zoals over het Klimaatakkoord 2018.


Klimaatdialogen

Iedere twee jaar zal er een nieuwe versie van de Jonge Klimaatagenda verschijnen om deze zo relevant mogelijk te houden. Om de Jonge Klimaatagenda te kunnen updaten, organiseert de Jonge Klimaatbeweging een aantal Klimaatdialogen. Tijdens deze Klimaatdialogen inventariseren we welke aanscherpingen of wijzigingen er nodig zijn om de agenda relevant en urgent te houden. Dit doen we door middel van brainstorm- en inputsessies en andere manieren om over duurzaamheid binnen een thema na te denken. Naast de vijf thema's uit de agenda (wonen, werken, voeding, educatie en mobiliteit) zullen we ook de tijdlijn richting 2050 behandelen (met bijbehorende 'mijlpalen') en de thema’s zullen meer onderbouwd worden door middel van een extern begeleidend document. Aangezien de Jonge Klimaatbeweging de stem van jongeren vertegenwoordigt, hebben wij hierbij jullie eventuele expertise, hulp en betrokkenheid nodig. Daarom zou ik graag van jullie willen horen of jullie geïnteresseerd zijn om bij te dragen aan dit belangrijke document. Zo ja, welk thema spreekt jullie het meeste aan? NB: Het is niet vereist om de Jonge Klimaatagenda te tekenen om deel te kunnen nemen aan de klimaatdialogen. Meedoen mag altijd.

De eerste Klimaatdialoog zal plaatsvinden op zaterdag 30 juni. De programmering en de locatie zullen wij zo snel mogelijk communiceren. Waarschijnlijk zal de Klimaatdialoog worden gehouden rondom Utrecht, op een goed bereikbare plek.

Uitnodiging

De Jonge Klimaatbeweging wil graag samenwerken met Jonge Krachtenbundelaars. Jonge Krachtenbundelaars zijn jong professionals die streven naar een duurzame samenwerking. Ons netwerk heeft veel kennis waar de Jonge Klimaat Beweging Graag gebruik van zou maken voor de Jonge Klimaatagenda.

Daarom nodigen ze ons uit om:

  • de Jonge Klimaatagenda te tekenen

  • Mee te doen met de Klimaatdialogen.

Heb je interesse om mee te doen met klimaat dialoog op 30 juni? Meldt je dan voor 24 mei aan via dit event.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Utrecht

Utrecht

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen