Gratis

Kickstart Weekend Oost-Souburg

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Wijkcentrum De Zwaan

Kromwegesingel 1

4388 HJ Oost-Souburg

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement
Kickstart Weekend Oost-Souburg : 22-24 februari 2019

Over dit evenement

English below,

Beschrijving:

U zult getraind en geactiveerd (ge-kickstart) worden om uit te stappen in geloof: Het genezen van de zieken, het delen van het evangelie, dopen in water en de Heilige Geest en het maken van discipelen. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en we zullen ook in kleine groepen de straat op gaan om je te helpen kick-starten.

In het boek Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest.

De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht:

"Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God". '(1 Kor 2: 4-5, NBV).

Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen?

Ja! We geloven dat dit vandaag nog steeds geldt voor iedere gelovige die een discipel wil zijn van onze Koning Jezus.

TEACHERS:

Jon Bjarnastein zal samen met een team van de TLR Luke 10 school uit Denemarken dit seminar voor u verzorgen.

PROGRAMMA:

Ons seminar is een praktische opleiding van 3 dagen over. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden van de Laatste Reformatie.

We moedigen u aan om zowel vrijdag, zaterdag en zondag te komen, zodat u niets van de opleiding zult missen en voldoende ervaring opdoet. (Reserveer hiervoor 3 tickets!)

Het programma is als volgt:

Vrijdag 22 februari

09:30 uur: Zaal open

10:00 uur: Onderwijs

12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)

13:30 uur: Outreach (De straat op)

19:00 uur: Getuigenissen/Onderwijs/Gebed

Zaterdag 23 februari

09:30 uur: Zaal open

10:00 uur: Onderwijs

12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)

14:00 uur: Dopen/Netwerken/De straat op

19:00 uur: Open bijeenkomst/Getuigenissen/Onderwijs/Gebed

Zondag 24 februari

09:30 uur: Zaal open

10:00 uur: Onderwijs

13:30 uur: Einde van het kick-start weekend.

Heeft u eventuele vragen over deze kickstart stuur dan een email naar: Joahsprenger@gmail.com.

Maaltijden zijn niet inbegrepen. U kunt uw eigen eten meebrengen of kopen in een restaurant of supermarkt in de buurt.

Deelnemers moeten zelf zorg dragen voor onderdak.

Het evenement is gratis, wel zullen we een vrijblijvende gift vragen in de avonden om het team te helpen de kosten te dragen.

Description

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:

‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?

Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

TEACHERS :

Jon Bjarnastein and the Luke 10 team from Denmark will run the seminar.

PROGRAM :

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. We encourage you to come all 3 day's. Please order therefor 3 tickets (one for each day per person).

Our program is planned to be generally as follows:

Friday.

09:30 - Open doors

10:00 – Teachings begin

12:30 - Lunch (not included)

14:00 - On the streets

19:00 - Teachings (Open Testimonies)

Saturday.

09:30 - Open doors

10:00 – Teachings begin

12:30 – Lunch (not included)

14:00 – Fellowship & Baptisms and on the streets

19:00 - Open meeting (Open Testimonies)

Sunday.

10:00 - Teaching begins.

13:30 - End of the kickstart seminar

If you are interested or have questions about this, please write to Joahsprenger@gmail.com

Details :

- Meals are not included in the event, plan to bring your own food or to buy some in nearby restaurants.

- Participants are required to find their own lodging.

- The event is free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Wijkcentrum De Zwaan

Kromwegesingel 1

4388 HJ Oost-Souburg

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen