Gratis

KNX België Light+Building Parade 2018

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Faculty Club

14 Groot Begijnhof

3000 Leuven

Belgium

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Light+Building Noviteiten Parade gecombineerd met KNX Ledenvergadering (version Français en bas)

Op 25 april aanstaande organiseert KNX België zijn jaarlijkse KNX Ledenvergadering (13.30 - 15.00 uur). Deze vindt ’s middags plaats bij Faculty Club in Leuven. Aansluitend op deze vergadering, vanaf 15.00 uur, kunnen alle leden van KNX België de Light+Building Noviteiten Parade bijwonen. Deze sessie bestaat uit drie plenaire presentaties over actuele onderwerpen gevolgd door speeddates. Tijdens de speeddates kunt u in kleine groepjes met de verschillende KNX-fabrikanten van gedachten wisselen over een of enkele van de producten die zij op Light+Building hebben gepresenteerd.

De KNX-fabrikanten die zich aanmelden, krijgen een tafel waarop zij hun noviteiten of innovaties kunnen tentoonstellen. Alle bezoekers worden ingedeeld in kleine groepjes, afhankelijk van het aantal tafels en zullen dan gedurende circa tien minuten per tafel met de fabrikanten kunnen ‘speeddaten’ over hun innovaties. Na tien minuten schuiven de groepjes door naar de volgende tafel, totdat alle groepjes alle tafels hebben bezocht.

De middag eindigt met een netwerkborrel met hapjes en broodjes. Het programma is als volgt.

13.30 uur Ontvangst met koffie, thee, en versnapering

14.00 uur Ledenvergadering

15.00 uur Korte pauze / ontvangst van alle KNX Leden en genodigden

15.30 uur Drie presentaties

16.30 uur Speeddates met fabrikanten over hun nieuwe KNX-producten

18.00 uur Afsluiting programma met netwerkborrel, hapjes/broodjes

20.00 uur Einde bijeenkomst

Défilé de nouveautés Light + Building et réunion des membres KNX

Le 25 avril, KNX Belgium organisera son assemblée annuelle des membres KNX (13.30h a 15.00h). La réunion aura lieu l’après midi chez Faculty Club à Leuven. Suite à cette réunion, tous les membres de KNX Belgium peuvent assister au défilé de nouveautés Light + Building. Cet évènement se compose de trois présentations plénières sur des sujets d’actualité suivis de speeddates. Pendant les speeddates vous pouvez échanger des idées avec les différentes fabricants de KNX en petits groupes sur un ou plusieurs des produits qu’ils ont présentés chez Light + Building.

Les fabricants KNX qui s’inscrivent auront une table sur laquelle ils pourront exposer leurs nouveautés et innovations. Tous les visiteurs sont divisés en petits groupes, en fonction du nombre de tables et pourront alors faire connaissance avec les fabricants et de leurs innovations pendant une dizaine de minutes par table. Après dix minutes, les groupes avancent la table suivante, jusqu’à ce que tous les groupes aient visité toutes les tables.
L’après-midi se termine avec boissons et collations.
Le programme sera comme suit.

13h30 Réception

14h00 Réunion des membres KNX

15h00 pause / réception des autres invités

15h30 Trois présentations

16h30 Speeddates avec les fabricants

18h00 Conclusion du programme, apéritif

20h00 Fin du rencontre


Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Faculty Club

14 Groot Begijnhof

3000 Leuven

Belgium

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen