Landelijke OOP-dag - BOUWEN AAN JE TOEKOMST
€ 0 – € 30
Landelijke OOP-dag - BOUWEN AAN JE TOEKOMST

Landelijke OOP-dag - BOUWEN AAN JE TOEKOMST

Evenementgegevens

Deel dit evenement
Datum en tijd
Locatie
Locatie

Ede

Goorsteeg 66

6718 TB Ede

Netherlands

Bekijk kaart

Vrienden die gaan
Beschrijving van het evenement

Beschrijving


De Landelijke OOP-dag heeft dit jaar het thema Bouwen aan je toekomst. Het programma is opgebouwd uit onderdelen waar je in je ontwikkeling verder mee kunt komen. Dit kan op het persoonlijke vlak zijn (bv de workshops Communiceren kan je leren, Makkelijker nee zeggen, of Zo zit dat met je pensioen), maar je kunt ook kiezen voor verdere ontwikkeling in je werk, (zoals de workshops Veilig werken, Onderwijs 2032 en Omgaan met prikkelverwerking in de klas).

Een overzicht van het programma en de workshops waaruit je een keuze kunt maken: 

Programma

9:30    Ontvangst met koffie en thee

10:00  Welkom door John van den Groenendal, voorzitter stuurgroep OOP

           Interactieve opwarming met Marcoen Hopstaken, Proversie

           Algemene Ledenvergadering

11:00  Workshopronde 1

12:15  Lunch

13:15  Sectorbijeenkomsten PO, VO, MBO, HBO

14:30  Pauze

15:00  Workshopronde 2

16:15 Napraten met een hapje en een drankje


Je maakt een keuze uit 2 van de volgende workshops:

1 Veilig en gezond werken, Jan Bos, FiAC/ NISHV

2 Communiceren kan je leren, Marcoen Hopstaken, Proversie

3 Makkelijker "nee" zeggen, Margreet Keus, Choice Counseling

4 Zo zit dat met je pensioen, Fred Lardinois, Pensioenvoorlichter APG-MCD

5 Wat betekent Onderwijs2032 voor onderwijsondersteuners?, Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs

6 Omgaan met spanningsvolle situaties en agressie, Jan Markies, workshopgever CNV Connectief
  SRC TrainingAdviesCoaching

7 Prikkelverwerking in de klas, Suzan Teunissen, Gedragsspecialist

8 Praat mee over de toekomst! - De OOP-er en medezeggenschap, Melanie de Zeeuw, trainer CNV Connectief Academie

Kosten

Leden nemen gratis deel aan de OOP-dag; introducees (die met een lid meekomen) betalen €15. Niet-leden zijn ook welkom; van hen vragen we een bijdrage in de kosten van € 30.

Recht op verlof

Wil je naar de OOP-dag komen, maar moet je die dag werken? Voor de OOP-dag heb je recht op kort buitengewoon verlof. Dit is in de CAO geregeld. Dit geldt ook voor je collega die geen lid is van CNV Onderwijs. Neem dus gerust een collega mee naar de OOP-dag.

Ben je lid? In de bevestigingsmail van je aanmelding staat een link waarmee leden van CNV Onderwijs / CNV Connectief een verlofbrief kunnen downloaden. Met deze brief kun je buitengewoon verlof aanvragen bij de directie. De verlofbrief is bedoeld als service aan leden van CNV Onderwijs.

Buspendel
Hotel Belmont beschikt over een gratis pendelbus van en naar station Ede-Wageningen. Als je hiervan gebruik wilt maken dan vragen wij je dit aan te vinken in het aanmeldingsformulier.

Om 9:15 vertrekt een touringcar van firma de Groot uit Ede bij de uitgang aan centrumzijde van station Ede-Wageningen (bij het busstation) naar Belmont. Wij vragen je zoveel mogelijk rekening te houden met deze bus en tijd.
Voor eventuele laatkomers staat er een pendelbusje van Belmont en/of Leger des Heils klaar bij de uitgang aan centrumzijde (bij de bloemenkiosk). Als je later arriveert dan 9:45 uur en er is geen bus meer, dan even bellen naar Belmont (0318 482365) dan word je opgehaald.

Om 16:45 vertrekt de touringcar weer vanaf Belmont naar station Ede-Wageningen. Houd rekening met ca. 15 min. reistijd met de bus. Indien nodig zal hierna nog een pendelbusje rijden (max. 8 personen per keer). Mocht je later zijn en de touringcar is al weg, meld je dan bij de receptie.


 

Beschrijvingen Workshops:

Veilig en gezond werken

Een klein ongeluk kan voor een ondersteunende medewerker vervelende gevolgen hebben.

De school als werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek en moet er alles aan doen om lichamelijke en psychische klachten en ziekten zo veel mogelijk te voorkomen. Naast de school heeft het ondersteunend personeel hier ook zelf een belangrijke taak in. Daarom is het voor elke oop-er van belang om te weten hoe je risicovolle situaties in het werk kunt vermijden en op welke wijze je veilig en gezond kunt werken. In de workshop wordt onder meer aandacht besteed aan:

-             Risicovolle situaties binnen de school en tijdens dagelijkse handelingen.

-             Rechten en plichten van de medewerker vanuit de Arbo-wet

-             Veiligheid bij sluitrondes

-             Hoe blijf je gezond bij zittend en staand werk; voorkomen van rugklachten

-             Veilig werken in een technische ruimte en praktijklokalen

-             Werken op hoogte en met ladders

-             Omgaan met psychosociale belasting

-             Ergonomie

-             De noodzaak van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Tijdens deze workshop staat de kennis en het handelen van de oop-er centraal. Na afloop weet elke ondersteuner wat er van hem zelf verwacht mag worden op het terrein van veilig en gezond werken en op welke wijze hij/zij onveilige en ongezonde situaties binnen de school bespreekbaar kan maken.

Jan Bos is trainer bij FiAC/NISHV. FiAC ontwikkelde speciaal voor het onderwijs een uniek schoolhulpverlening en Veiligheid opleidings­programma, dat de juiste aan­sluiting vindt op de speciale positie die het on­derwijs en de zorg voor de leerling inneemt, en bracht deze onder in het Ne­derlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Vei­lig­heid, afgekort NISHV.

Communiceren kan je leren

Communicatie is niet altijd eenvoudig. Soms zou je het liefst willen zeggen wat je denkt, maar je weet ook dat dat lang niet altijd effectief is. Komt je boodschap over zoals je bedoelt? Kan je aan de ander merken dat hij je begrijpt? Of moet je er naar vragen?   Wie dagelijks veel contact heeft met mensen, communiceert de hele dag. En veel van onze communicatie is onbewust.

In een actieve workshop gaan we aan de slag met communicatie. Geen theoretische modellen, weinig zitten en luisteren, maar veel oefenen met voorbeelden uit je eigen praktijk. Samen met collega's kijken naar wat er in communicatie gebeurt, hoe je je eigen stijl kunt verbeteren en je communicatie kunt versterken.

De workshop wordt gegeven door Marcoen Hopstaken. Marcoen geeft sinds 2004 workshops en trainingen waarin zelf doen en ervaren belangrijk is. Zijn belangrijkste inspiratie haalt Marcoen uit de wereld van geïmproviseerd theater. Zijn trainingen gaan over samenwerken, communiceren en improviseren. Vóór 2004 maakte Marcoen radioprogramma's, onder ander voor de jongerenomroep BNN.

Makkelijker "nee" zeggen

Mensen die moeite hebben om nee te zeggen, zijn veel bezig met dingen doen voor anderen. Dit kan voldoening geven, maar op gegeven moment wordt de belasting te groot. Mensen doen steeds vaker een beroep op je en wanneer men dan je hulp inroept, ga je dit met steeds meer tegenzin doen, maar je doet het toch maar. Doordat je geen nee kunt zeggen, houd je het probleem in stand. Je doet dingen die tegen je gevoel ingaan en je komt veel te weinig aan jezelf toe. Geen ‘nee’ kunnen zeggen kan zo ver gaan, dat je een burn out krijgt. In deze interactieve workshop gaan we aan de slag met elkaar, en onderzoeken we wat het zo moeilijk maakt NEE te zeggen, met andere woorden “Je grenzen leren aan te geven”.

Margreet Keus, is eigenaar van Choice Counseling–Kiezen voor groei . Zij is Counsellor, Coach en Trainer en houdt zich bezig met Mentorbegeleiding, Burnout-problematiek en Onderwijsgerelateerde problemen

Zo zit dat met je pensioen

•   Je pensioen zoveel mogelijk afstemmen naar eigen wensen. Dat is ABP Keuzepensioen. Zo kun je zelf bepalen hoe en op welk tijdstip je met werken wilt stoppen.

•   Eerder stoppen met werken, wat zijn de gevolgen?

•   Kan ik met deeltijdpensioen?

•   Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?

•   Kan ik mijn pensioen ook in hoogte laten variëren?

Wij vinden het belangrijk dat je weet welke keuzes je kunt maken met ABP Keuze Pensioen. In deze workshop zal aan de orde komen welke mogelijkheden het Keuzepensioen biedt.

Fred Lardinois is pensioenvoorlichter APG-MCD

Wat betekent Onderwijs2032 voor onderwijsondersteuners?    

NB Deze workshop richt zich vooral op onderwijsondersteuners met een lesgevende taak of zij die ondersteunen bij het lesgeven.

Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032? Van tijd tot tijd moeten de doelen en inhoud van het onderwijs opnieuw bekeken worden. Zo kun je er voor zorgen dat het onderwijs blijft aansluiten bij wat er in de toekomst nodig is. Platform Onderwijs 2032 houdt zich hier mee bezig. Dit Platform geeft aan dat het goed zou zijn als er meer evenwicht komt tussen de drie doelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting.

Zij stellen voor om in het leerplan voor alle leerlingen 4 vaste onderdelen op te nemen: rekenen, taal (inclusief Engels) digitale geletterdheid en burgerschap. En verder moeten leerlingen les krijgen over de gebieden mens en maatschappij, natuur en technologie, taal en cultuur.

In deze workshop bespreken we de hoofdlijnen van het advies van Platform onderwijs2032 en verkennen we welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor het onderwijsondersteunend personeel.


Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs, is vanaf het begin betrokken geweest bij Platform Onderwijs 2032 

Omgaan met spanningsvolle situaties en agressie

… en wat moet je beslist doen om de zaak uit de hand te laten lopen?

Jij wordt in je dagelijks werk geconfronteerd met spanningsvolle situaties en agressie tussen jou en anderen. Deze situaties kenmerken zich vaak door een gevoel van irritatie, woede en/of angst. Van jou als medewerker wordt verwacht dat je adequaat op dergelijke situaties reageert.

De workshop sluit aan bij de praktijk van alle dag en zal herkenbaar zijn voor de deelnemers. Je krijgt inzicht in factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van agressie bij scholieren, ouders en overige bezoekers.

-             Wat doe je als je boos wordt?

-             Hoe handel je dan?

-             Hoe voorkom je boos worden?

Een visie op agressie is de volgende:

“Agressie is op zichzelf niet goed of slecht. Het is een kracht die bij mensen hoort. De manier waarop mensen daarmee omgaan, geeft betekenis aan deze kracht. Agressie is dus een onlosmakelijk onderdeel van het bestaan.”

We gaan hier in de workshop mee aan de slag!

Jan Markies is workshopgever CNV Connectief en eigenaar van SRC TrainingAdviesCoaching

Prikkelverwerking in de klas      

Veel kinderen hebben problemen in de prikkelverwerking. Dit is van invloed op het gedrag van leerlingen, en veroorzaakt vaak ‘moeilijk’ gedrag in de klas. Hoe gaan we daarmee om in de klas? Afwijkend gedrag kan lastig zijn voor ouders, leerkrachten en andere leerlingen, maar is dat in ons huidige onderwijs vooral voor de leerling zelf.

Door alle zintuigen van de kinderen te benutten krijgen zij op een andere manier onderwijs.

Een manier die passender en effectiever zal zijn.

In de workshop bespreken we handelingsadviezen hoe om te gaan met problemen in de prikkelverwerking. Je krijgt praktische tips die je op je eerstvolgende werkdag al zou kunnen inzetten. Ook krijg je meer inzicht in de prikkelverwerking bij leerlingen, maar ook bij jezelf.

Suzan Teunissen is leerkracht in het speciaal onderwijs, gedragsspecialist met als specialisatie autisme

Praat mee over de toekomst!

De OOP-er en medezeggenschap

Welke invloed heb jij als OOP’er op jouw school? Hoe werkt medezeggenschap in het onderwijs? En hoe kan jij als OOP’er zorgen dat jij daar ook een rol in hebt?
Tijdens deze workshop kijken wij naar hoe jij als OOP’er invloed uit kunt oefenen op school en naar de medezeggenschapsraad. Er komt aan bod hoe dit allemaal in elkaar steekt en waar jij verschil kunt maken!

Melanie de Zeeuw is trainer adviseur bij CNV Connectief Academie

 

 

De Landelijke OOP-dag is mede mogelijk gemaakt door www.fiac.nl

Delen met vrienden
Datum en tijd
Locatie

Ede

Goorsteeg 66

6718 TB Ede

Netherlands

Bekijk kaart

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen