€ 0 – € 45

Love Never Fails 2018

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Site Oud Sint-Jan

Zonnekemeers

8000 Brugge

Belgium

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 30 dagen voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Christelijk Event: Love Never Fails 2018 (Nederlands)

Iedereen die hongert en dorst naar Gods manifeste Aanwezigheid en Liefde, nodigen wij uit. Wij verwachten deelnemers uit alle Christen Kerken en denominaties om met ons in eenheid van geloof te staan. Ook u verlangt om binnen te stappen in dit nieuwe seizoen van Ontwaken en Bekrachtiging in uw persoonlijke leven en bediening. Zo wordt het Evangelie verkondigd, levens worden getransformeerd en zieken worden genezen. Wij geloven dat dit de tijd is voor Opwekking en maatschappelijke transformatie in België en Europa. We willen onszelf, mensen, kerken, steden veranderd en getransformeerd zien worden door de Aanwezigheid van God. Wij geloven dat deze rivieren van levend water uit ieder van u zal stromen, om overal invloed op uw omgeving te hebben en op de mensen om u heen. “Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij geloofd - Johannes 7:38

Leif Hetland en Paul Manwaring zullen ons dienen, trainen en toerusten zodat Zijn Koninkrijk kan komen zoals het is in de Hemel. Doorheen twee krachtige dagen met dynamisch onderwijs, aanbidding die Zijn Aanwezigheid brengt, inspirerende getuigenissen, zult u niet alleen persoonlijk opgebouwd en vernieuwd worden, maar zult u ook toegerust worden om deze transformerende Kracht van Zijn Koninkrijk en ontzagwekkende Glorie overal uit te dragen, waar u ook gaat.

Opwekking: ‘Waarom niet hier, waarom niet wij en waarom niet nu in België en Europa?’

Programma

 • Vrijdag 30 november om 20u

 • Zaterdag 1 december om 10u

 • Zaterdag 1 december om 15u

 • Zaterdag 1 december om 20u

Gastsprekers

Lofprijs en aanbidding

Vragen?

 • Tijdens de conferentie is er geen kinderopvang voorzien

 • Vertaling op het podium van Engels naar Nederlands

 • Vertaling in het Frans voorzien

 • Brugge - Bereikbaarheid: www.visitbruges.be

 • Brugge - Plan je bezoek: www.visitbruges.beConférence Chrétienne: Love Never Fails 2018 (Français)

Tous ceux qui ont faim et soif de la manifestation de l'Amour et de la Présence de Dieu, nous les invitons, venant de toutes les églises et dénominations chrétiennes : venez nous rejoindre dans l'unité de la foi.
Vous qui aspirez à entrer dans cette nouvelle saison de Réveil et à être équipés pour votre vie personnelle et votre ministère. Pour que l'Evangile puisse être prêché, que des vies soient transformées, et que les malades soient guéris.
Nous croyons que c'est le moment pour un Réveil et une transformation sociétale en Belgique et en Europe. Nous voulons voir la Présence de Dieu transformer nos villes, nos églises, nos concitoyens et nous-mêmes.
Nous croyons que ces rivières d'eau vive vont couler de chacun d'entre vous afin d'atteindre votre entourage. "Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. " Jean 7:38.

Leif Hetland et Paul Manwaring seront présents pour servir, enseigner, et équiper pour que le Royaume de Dieu vienne sur terre comme il est au Ciel. Au terme de deux journées d'enseignement puissant et dynamique, de louange emplie de Sa Présence, et de témoignages inspirants, vous repartirez non seulement renouvelés intérieurement, mais équipés pour amener partout avec vous la puissance transformatrice de Son Royaume et Sa Gloire.

Réveil: ‘Pourquoi pas ici, pourquoi pas nous, pourquoi pas maintenant en Belgique et en Europe?’

Programme

 • Vendredi 30 Novembre à 20h

 • Samedi 1 Decembre à 10h

 • Samedi 1 Decembre à 15h

 • Samedi 1 Decembre à 20h

Orateurs

Louange et d'adoration

Questions?Christian Event: Love Never Fails 2018 (English)

For all those who are hungry and thirsty for God’s manifest Presence and Love, we invite everyone, from all Christian Churches and denominations to join us in unity of faith. You who long for entering this new season of Awakening and Empowering for your personal life and ministry, so that the Gospel can be preached, lives be transformed and the sick healed. We believe that this is the time for Revival and societal transformation in Belgium and Europe. We want to see ourselves, people, churches, towns being changed and transformed by the Presence of God. We believe that these rivers of living water will flow from each one of you in order to impact your surroundings and the people around you. “Whoever believes in me rivers of living water will flow from within them.” - John 7:38

Leif Hetland and Paul Manwaring will be here to serve, teach and equip for His Kingdom to come as it is in Heaven. Through two powerful days of dynamic teaching, presence-filled worship, and inspiring testimonies, you’ll walk away not only personally renewed but equipped to carry everywhere the transformative power of His Kingdom and awesome Glory with you, wherever you go.

Revival ‘why not here, why not us, and why not now in Belgium and Europe’

Program

 • Friday 30 November 8 PM

 • Saturday 1 December 10 AM

 • Saturday 1 December 3 PM

 • Saturday 1 December 8 PM

Speakers

Praise & Worship

Questions?MORE INFO? Email: loveneverfails.be@gmail.com

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Site Oud Sint-Jan

Zonnekemeers

8000 Brugge

Belgium

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Restituties tot 30 dagen voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen