Gratis

MeerWAARDE met data – Data voorbeelden uit de praktijk

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Online evenement

Beschrijving van het evenement
Leer hoe MKB ondernemers meerWaarde met data creëren met voorbeelden uit de praktijk en een kijkje in de digitalisering binnen de keten.

Over dit evenement

Als onderdeel van de Den Bosch Data Week organiseert het Data Value Center voor de Smart Industry op 27 oktober a.s. webinar serie bij Jheronimus Academy of Data Science. We zenden live uit vanuit Brainport Industries Campus in Eindhoven, waar we ondernemers het woord geven.

Een leuk programma met interessante onderwerpen rondom het realiseren van meerwaarde met data!

 • Levenslang leren
 • Data cases voor het MKB
 • Data delen in de keten

Onze gastheren Renato Calzone (JADS Programma Manager Smart Industry) en Gerard Blom (Programma manager Data Value Center Smart Industry, DVC-SI) zullen met onze gasten van gedachten wisselen over thema’s en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van hun bedrijf. Met concrete voorbeelden laten we zien hoe JADS en DVC-SI deze MKB bedrijven hierbij hebben ondersteund.

10:30u – 10:45u – Introductie JADS en DVC

Renato en Gerard zullen kort JADS en het Data Value Center Smart Industrie introduceren.

10:50u – 11:15u – Levenslang Leren

Gasten:

 • Jan van Frankenhuyzen (Directeur – Industrie Slijperij Frankenhuyzen B.V.)
 • Chantal Stevels (JADS Professional Education)

Jan van Frankenhuyzen kan gerust een pionier genoemd worden als het gaat om het gebruik van data in zijn bedrijf. Met data optimaliseert Jan tal van processen in zijn bedrijf, van order verwerking tot productie en logistiek.

Het gebruik van data maakt het ook mogelijk voor klanten om de producten van Frankenhuyzen aan te passen aan de klantwensen. Jan besloot in 2019 om aan de Data Science opleiding van JADS deel te nemen, samen met zijn ICT medewerker, Sander van Diermen. Het doel was om een bredere kennis op te doen van data technologie methodes en hun mogelijke toepassing.

Chantal Stevels begeleidt de deelnemers aan de Professional Education opleidingen van JADS. We gaan met Jan in gesprek om zijn introductie van data technologie in zijn bedrijf te bespreken en welke rol de opleiding bij JADS hierin speelt.

11:20u – 11:45u – Data Cases voor het MKB

Gasten:

 • Gerard Theijssen (Directeur Faber Electronics B.V.)
 • Jac Goorden (Chief Digital Officer Mijnwater B.V.)
 • Thomas Meulenbroek (JADS MSc student)

Gerard Theijssen liep met zijn bedrijf aan tegen het feit dat hij, net als vele andere elektronica assemblagebedrijven, over onvoldoende betrouwbare informatie over elektronica componenten kon beschikken. Veelal moest deze informatie uit diverse bronnen worden samengesteld, waaronder eigen testinformatie, van partners of informatie beschikbaar op het internet. JADS MKB Datalab heeft als eerste stap een tool ontwikkeld die de gebruikers helpt bij het vinden van datasheets en het verwerken van de gegevens uit deze datasheets. Hierdoor wordt de productkwaliteit sterk vergroot. Dit eerste resultaat zal worden gedeeld met andere NEVAT leden. Gerard zal de case toelichten en aangeven hoe hij de ondersteuning door JADS MKB Datalab heeft ervaren en wat de vervolgstappen zijn.

Jac Goorden wilde voor zijn het bedrijf Mijnwater, leverancier van duurzame energie, een data dashboard opzetten om de distributie en opslag van energie nog beter te laten verlopen. Hiervoor was meer inzicht in de beschikbare interne en externe databronnen. Thomas Meulenbroek, student bij JADS en verbonden aan JADS MKB Datalab heeft dit dashboard samen met Mijnwater gerealiseerd. Het ambitieuze project kreeg een duw in de rug dankzij het Data Value Center en voor Thomas was het een waardevolle leerschool. “Ik ben vooral trots dat ze er daadwerkelijk meerwaarde uit halen.”

11:50u – 12:15u – Data delen in de keten

Gasten:

 • Anne-Jaap Deinum (Branchemanager NEVAT)
 • John Blankendaal (Directeur Brainport Industries)
 • Matthijs Punter (Researcher Data Science & Smart Industry – TNO)

De leden van de Nevat zijn belangrijke toeleveranciers van de maakindustrie. De organisatie richt zich op verschillende branches (elektronische componenten, plaatverwerkende industrie, onderdelen voor verspaning, precisieonderdelen, etc.). Klanten verwachten steeds vaker just-in-time levering, in hele kleine series. Het goed onderling kunnen delen van data is essentieel om fouten te voorkomen en het proces efficiënt te houden. Zijn onderdelen nog op voorraad? Hoe ziet de catalogus met artikelen er uit? Is de tekening in orde? etc.

Enkele jaren geleden is onder de titel ‘Smart Connected Supplier Network’ een samenwerking opgezet tussen maakbedrijven en hun ICT-leveranciers. Doel was om het makkelijker te maken om digitaal informatie uit te wisselen, bijvoorbeeld over orders en logistiek. Belangrijke doelstelling was om niet alleen de OEM met hun 1ste lijns toeleveranciers te koppelen, maar ook de keten als geheel - dus ook kleinere MKB-bedrijven. En om bedrijven meer controle te geven over het delen en gebruik van hun data. De ontwikkeling is in de tussentijd snel gegaan en er haken steeds meer bedrijven aan. Waar staat het initiatief nu, welke vervolgstappen zijn er en hoe kunnen bedrijven aanhaken?

Smart Connected Supplier Network is één van de Fieldlabs van Brainport Industries. John Blankendaal, Directeur van Brainport Industries, geeft een korte toelichting bij de fieldlabs.

Over het Data Value Center - Smart Industry (DVC-SI)

Ondernemingen helpen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data, dat is het doel van het Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI).

Wij ondersteunen ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data: voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties. Met onze onafhankelijke en laagdrempelige aanpak helpen we de Nederlandse maakindustrie in te spelen op de zich snel ontwikkelende data-economie en zo hun concurrentiepositie te versterken. Dat doen we door het bundelen en toegankelijk maken van kennis, kunde en samenwerkingsinitiatieven.

Het DVC-SI is een gezamenlijk initiatief van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Brainport Development, Brainport Industries, FME, JADS, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, REWIN, SURF en TNO, en wordt ondersteund door Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

www.smartindustry.nl/dvc

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Online evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen