Gratis

Netwerkbijeenkomst alle leden Limburg, Sittard

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Basisschool Lahrhof

Romeinenstraat 30

6132 GN Sittard

Netherlands

Kaart bekijken

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Uitnodiging netwerkbijeenkomst voor leden en niet-leden van CNV Connectief


Voor wie is deze netwerkbijeenkomst?


CNV Connectief CNV Onderwijs, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn) organiseert deze netwerkbijeenkomsten voor alle leden. Niet-leden zijn van harte welkom. Neem gerust een collega mee.

Waarom wil je deze bijeenkomst bijwonen?

We bieden je workshops aan waardoor jij je verder kunt ontwikkelen in je vak/ beroep. Tevens ontmoet je er collega’s en kun je werken aan je netwerk. Op 12 april is er keuze uit de volgende workshops:

1. Denkpatronen en denksystemen

2. In balans meer kans. Alleen tijdens de 2e ronde.

3a. Zo zit dat met je pensioen (ABP)

3b. Zo zit dat met je pensioen (PFZW/PGGM) Alleen tijdens de 1e ronde.

4. Normalisering ambtenarenstatus. Alleen tijdens de 1e ronde.

5. PO, VO en MBO – Registerleraar

6. Vitaal blijven werken. Kan het generatiepact daaraan bijdragen? Alleen tijdens de 1e ronde

7. Voor jongeren en studenten: Solliciteren + rechten & plichten (voor sector Onderwijs) Alleen tijdens de 1e ronde.

8. Speciale workshop voor OOP

Programma

16.30 uur – Inloop met koffie en thee

16.45 uur – Eerste ronde workshops

18.15 uur – Praatcafé (maaltijd en drankje)

19.00 uur – Tweede ronde

20.30 uur – Eindtijd

Stuur deze uitnodiging door naar geïnteresseerde collega’s en stagiaires. Je ontvangt een bewijs van deelname. Voor leraren bevat deze de code van registerleraar voor je bekwaamheidsdossier, indien je je aanmeldt voor twee workshops. Deelname is gratis. Indien er vragen zijn, kun je die mailen naar netwerklimburg@cnv.nl.

1. Denkpatronen en denksystemen

Ieder mens denkt, of dat nu is in beelden of in taal. Toch is er een wezenlijk verschil tussen beide. Beelddenkers zijn bij uitstek creatieve denkers, die een situatie snel aanvoelen. Zij kunnen ook zeer snel denken en associëren, werken vanuit het geheel en zien logische verbanden. Taaldenkers zijn analytisch en werken vanuit het detail. Ze zijn voornamelijk auditief en serieel ingesteld en kunnen goed logische conclusies trekken. Geen van beide denksystemen is beter dan de ander. Roland Willems, Groeienenbloeien.nl

2. In balans meer kans Alleen tijdens de 2e ronde.

Wil je meer kwaliteit en energie uit je werk en privéleven halen? Doe dan mee aan deze workshop. Je leert meer over je eigen persoonlijkheid, de mogelijkheden van jezelf, de relatie met jezelf, met anderen en met je werk. Kortom, samenwerken te verbeteren. Persoonlijkheidskennis is de basis om in de samenleving goed te kunnen functioneren. De workshop/lezing gaat over de vier temperamenten. Dit zijn vuur, water, lucht en aarde en staan voor leider, volger, denker en doener. De ware persoonlijkheid ligt in ieder mens verborgen. Maar door allerlei omstandigheden kennen veel mensen zichzelf niet meer. Met andere woorden, zij zijn in disbalans. Om meer in balans te komen heb je zelfkennis nodig. Leerdoelen Het beantwoordt vragen zoals:

• Inzicht in je eigen temperament?

• Wat zijn mijn talenten?

• Wie ben ik in een team?

• Wie ben ik voor de klas?

• Aan welke kinderen met welke persoonlijkheden geef ik les?

• Wat zijn mijn bevorderende en belemmerende kwaliteiten?

• Waar sta ik en waar wil ik naartoe?

Het krijgen van antwoorden op deze vragen levert je meer zelfvertrouwen, succes en plezier op in je werk. Inhoud De lezing geeft inzicht in de vier temperamenten met het oog op de persoonlijkheidsontwikkeling. Je ontwikkelt vaardigheden om de vier temperamenten te herkennen in de fysieke kenmerken van mensen en deze vervolgens te vertalen naar persoonlijkheidskwaliteiten. De ontdekking van je eigen temperament opent nieuwe mogelijkheden, voor jezelf en voor de organisatie. Rina Hermans (natuurgeneeskundige therapeut/coach in het onderwijs/ RHP Natura)

3a. ABP: Zo zit dat met je pensioen

Je pensioen zoveel mogelijk afstemmen naar eigen wensen. Dat is ABP Keuzepensioen. Zo kun jezelf bepalen hoe en op welk tijdstip je met werken wilt stoppen.

• Eerder stoppen met werken, wat zijn de gevolgen?

• Kan ik met deeltijdpensioen?

• Kan ik mijn pensioen ook zelf aanvullen?

• Kan ik mijn pensioen ook in hoogte laten variëren? Wij vinden het belangrijk dat je weet welke keuzes je kunt maken met ABP Keuze Pensioen.

In deze infoshop zal aan de orde komen welke mogelijkheden Keuzepensioen biedt. Fabian Schumans, Senior Pensioenvoorlichter APG-MCD


3b. PFZW/PGGM: Zo zit dat met je pensioen

Je pensioen zoveel mogelijk afstemmen op je eigen wensen. Dat kan bij PFZW. Je kunt onder bepaalde voorwaarden je pensioen vervroegen of uitstellen, ook afhankelijk van hoeveel je hebt opgebouwd. Roebert Bosch, voorlichter bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, staat met je stil bij onder meer: • eerder stoppen met werken, vanaf wanneer en wat is mogelijk? • kan ik ook voor een deel met pensioen en daarnaast wel of niet blijven werken? • kan ik eerst meer pensioen opnemen en later minder of omgekeerd? Roebert Bosch, voorlichter bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn

4. Normalisering ambtenarenstatus Alleen tijdens de 1e ronde.

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Werknemers met een ambtelijke aanstelling gaan daardoor onder hetzelfde arbeidsrecht vallen als werknemers in de marktsector. Wat verandert er voor mij? Gevolgen voor mijn positie? Waar zet CNV Overheid op in? Allemaal vragen die aan de orde zullen komen.

– Arbeidsvoorwaarden geregeld in cao i.p.v. rechtspositieregeling

– Eenzijdige aanstelling wordt tweezijdige arbeidsovereenkomst

– Bij geschillen of ontslag geen bezwaar en beroep, maar gang naar de rechter

– Bij ontslag preventieve toets door UWV/rechter

– Behoud ambtelijke status

Huub Verbeek, CNV Overheid en Publieke Diensten

5. PO, VO en MBO: Registerleraar

Per 1 augustus 2018 zal eenieder die als leerkracht/docent werkzaam is in het onderwijs geregistreerd worden in het lerarenregister. Je werkgever zal de benodigde gegevens aanleveren – BSN, benoemingsomvang, bevoegd etc. – die nodig zijn om geregistreerd te kunnen worden. Alleen dan ben je er nog niet.

• Je wordt geacht om gedurende 4 jaar aan je bekwaamheid te werken om in aanmerking te komen voor herregistratie.

• Hoe kun je dit doen naast je baan?

• Dien je je vrije tijd op te offeren of faciliteert je werkgever hierin?

Tijdens de workshop ga ik dieper in op de vraag hoe je je bekwaamheid kunt bijhouden, door te kijken wat je allemaal al doet gedurende de week. Deze activiteiten kunnen namelijk opgevoerd worden in het register. Daarnaast laat ik zien hoe je een activiteit kunt opvoeren in het register, middels praktijkvoorbeelden. Uitgangspunt van het register is dat je staat voor je bekwaamheid/beroep. Dus neem je verantwoordelijkheid en geef vorm aan je register. Robert Zibret, ambassadeur van de Onderwijscoöperatie

6. Vitaal blijven werken. Kan het generatiepact daaraan bijdragen? Alleen tijdens de 1e ronde.
Tot voor kort werkten alleen vitale werknemers door na hun 65-ste. Met het stijgen van de AOW-leeftijd wordt dit de realiteit voor alle werknemers. Ook voor de minder vitale personeelsleden. Werknemers ondervinden met het stijgen van de leeftijd fysieke en mentale belemmeringen: in de levensfase 60 – 67 worstelen steeds meer mensen in het onderwijs met datgene wat het onderwijs nog van hen vraagt en wat zij nog als individu kunnen bieden.
Ziekteverzuim, coaching en gesprekkencyclus, leiden regelmatig tot aanpassing van de werkomstandigheden van onze leden. Mensen in het onderwijs kunnen worden geconfronteerd met voorstellen van de werkgever die in zulke situaties nieuw en onverwacht zijn. Het is in zo’n situatie vaak moeilijk voor het individu om voorstellen op waarde te schatten. Deze bijeenkomst geeft je inzicht vooraf.
• Wat is het generatiepact en welke afspraken zijn daarin mogelijk? De voordelen voor werkgever en werknemer worden toegelicht.
Verzorgd door Rob Hinskens APG

7. Voor jongeren en studenten: solliciteren + rechten & plichten Alleen tijdens de 1e ronde.

In deze workshop krijg je meer inzicht in jouw rechtspositie.

• Hoe zit het nu met je salaris en de opvolging van tijdelijke en vaste contracten?

• En doorbetaling in vakanties, hoe is dat geregeld? Dit zijn een aantal van de vragen waar je antwoord op zult krijgen in deze workshop.

• Daarnaast besteden we aandacht aan het sollicitatieproces.

• We gaan het hebben over het cv en de brief.

• Wat zijn nu de do’s en de don’ts? Hoe kun jij jezelf het beste profileren?

Verzorgd door Tria Tahsin en Lotte Freyee, CNV Onderwijs

8. Wat doet/betekent CNV Onderwijs voor mij (OOP)

OP WEG NAAR JOU…

Dat is CNV Onderwijs vanaf de dag dat je lid bent geworden.

Dat is de Stuurgroep OOP die je vele mogelijkheden biedt om jezelf te ontwikkelen, te scholen, te communiceren, samen te werken, elkaar te versterken, trots te zijn op wat je bent en doet.

Verzorgd door: John van den Groenendal, voorzitter Stuurgroep OOP CNV Onderwijs

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Basisschool Lahrhof

Romeinenstraat 30

6132 GN Sittard

Netherlands

Kaart bekijken

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen