€ 0 – € 75

NVFG RegNed Voorjaarsbijeenkomst: "De digitale bijsluiter, welke mogelijkhe...

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Beschrijving van het evenement

Beschrijving

Beste belangstellenden,

Op dinsdag 17 april 2018 vindt RegNed haar voorjaarsbijeenkomst plaats op een nog nader te bepalen locatie.

Het belang van goede geneesmiddeleninformatie, met name voor consumenten en patiënten, is van groot belang. In de praktijk blijkt dat hier de nodige verbeteringen mogelijk zijn en er worden verschillende initiatieven ontwikkeld om hier aandacht voor te vragen. De voortschrijdende digitale ontwikkelingen bieden goede mogelijkheden om noodzakelijke informatie bij de patiënt te brengen. In Nederland heeft het Nivel, in opdracht van het Ministerie van VWS, onderzoek gedaan naar informatiebehoeften van patiënten over geneesmiddelen. Het rapport daarover is in november 2016 verschenen. Het CBG heeft, als onderdeel van het programma ‘Goed gebruik’ binnen het Strategisch Business Plan 2014-2018, een project over digitale productinformatie opgezet.

Daarnaast heeft de EMA in november 2017 een actieplan gepubliceerd met betrekking tot elektronische initiatieven om te onderzoeken hoe elektronische of digitale middelen gebruikt kunnen worden om de toegankelijkheid van geneesmiddeleninformatie te verbeteren.

Tijdens deze bijeenkomst willen we bespreken welke mogelijkheden er (met name nationaal) zijn om de bijsluiter patiëntvriendelijker te maken en of digitale middelen helpen om meer op de patiëntgerichte geneesmiddeleninformatie te verstrekken.

Wij hebben drie sprekers bereid gevonden een inleiding te geven over dit onderwerp.

  • Mevrouw Liset van Dijk (Nivel) zal ingaan op het Nivel rapport ‘Informatiebehoeften van patiënten over geneesmiddelen’ en behoeftes van patiënten aan digitale patiënteninformatie en de mogelijkheden voor digitale bijsluiters.

  • Mevrouw Nanneke Hendriks zal namens het CBG haar visie geven over de digitale bijsluiter.

  • Namens de Industrie zal Bas van Heijst van Astellas een toelichting geven over wat de mogelijkheden nu mogelijkheden in de toekomst zijn voor de digitalisering van de bijsluiter.

    Wij hebben een aantal deskundigen op het gebied van deze materie uitgenodigd om hier hun visie op te geven.

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

Beleid voor refunds

Restituties tot 1 dag voor evenement

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen